Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English

Новини, анализи, мнения - Tribune.bg

Меню
  1. Начало
  2. Мрежата
  3. ПИК: Професор доказа - Мая Манолова не е юрист и няма право да е адвокат

Мрежата

ПИК: Професор доказа - Мая Манолова не е юрист и няма право да е адвокат

Снимка:

Текст на агенция ПИК

Разкритието, че Мая Манолова има съмнителна диплома от Москва, разбуни духовете сред обществото. Докторът по философски науки и преподавател по философия в "Софийския университет" проф. Здравко Дунов публикува и допълнение към разследването на ПИК за комсомолската школа, която е завършила Манолова.

Дунов дава да се разбере, че всъщност кандидат кметицата и бивша омбудсманка, станала такава, заради юридическото си образование, всъщност няма такова. Професорът е категоричен, че Манолова не може да бъде адвокат с изкаран няколкомесечен курс и да се води юрист.

Ето какво разкрива проф. Дунов по повод това дали е адвокат или не Манолова:

1. Адвокат ли е Мая Манолова:

ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА

Глава втора.

ПРИДОБИВАНЕ ПРАВА НА АДВОКАТ

Чл. 4. (1) Всеки дееспособен български гражданин може да стане адвокат, ако отговаря на следните условия:

1. да има завършено висше юридическо образование;

2. да има придобита юридическа правоспособност;

3. да има най-малко две години юридически стаж;

4. да е положил предвидения в този закон изпит, освен в случаите на чл. 6, ал. 3;

5. да притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия.

2. Има ли Мая Манолова завършено висше образование по право?

Държавен вестник, брой 9 от 27.I

НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ПРАВО"

НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ПРАВО"

Приета с ПМС № 343 от 30.12.1994 г.

Обн. ДВ. бр.9 от 27 Януари 1995г., отм. ДВ. бр.31 от 12 Април 1996г.

Отменена с параграф единствен на заключителните разпоредби на Постановление № 75 на Министерския съвет от 5 април 1996 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист" - ДВ, бр. 31 от 12 април 1996 г.

Чл. 1. (1) Висше образование по специалността "Право" се придобива в юридически факултет на българско държавно или недържавно висше училище, създадено в съответствие със Закона за висшето образование.

(2) Висши училища, които не осигуряват спазването на държавните изисквания за специалността "Право", не могат да приемат студенти и да издават дипломи в съответствие с чл. 30 от Закона за висшето образование.

Чл. 2. (1) Лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини се организират и провеждат от хабилитирани в съответната научна област преподаватели, които провеждат и семестриалните изпити.

(2) Лекционните курсове на не по-малко от половината от задължителните дисциплини, включени в учебния план, се преподават от хабилитирани лица на основен трудов договор в съответния факултет.

Чл. 3. Студенти в юридическите факултети се приемат чрез писмен конкурсен изпит.

Чл. 4. (1) Обучението по специалността "Право" продължава не по-малко от 9 семестъра.

(2) Завършилите образованието си по специалността "Право" получават диплом за висше образование и професионална квалификация "юрист", а придобиват правоспособност след стаж, организиран в съответствие със Закона за съдебната власт.

3. Мая Манолова няма минимума от 9 /девет/ семестъра обучение като редовен студент по право. Тя е учила 4 /четири/ семестъра в курс по магистратура, организиран за лица с някакво висше образование, но не и правно висше образование.

Правоспособен юрист ли е Мая Манолова?

По какъв начин се е регистрирала като юрист в град Кюстендил?  

 


Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар
Топ новини

виж още

Актуална тема

Мрежата

виж още