Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Политика
  3. Проф. Ангелов станал обект на заплахи заради разкрития за „Александровска”

Политика

Проф. Ангелов станал обект на заплахи заради разкрития за „Александровска”

Проф. Ангелов станал обект на заплахи заради разкрития за Александровска - Tribune.bg
Снимка:

Бившият министър на здравеопазването проф. Костадин Ангелов е станал обект на заплахи заради разкрития около Александровска болница.

„Разкритията ми за разпънатия политически чадър над „Александровска” болница са ядосали много хора. Вече получих няколко предупреждения и „приятелски” съвети да не се занимавам с темата“, написа той в профила си във Фейсбук.

Ангелов заподозря, че ще бъде ударен от изпълнителната власт съвсем скоро.

„Вместо незабавни действия по изнесените от мен данни за корупционни схеми и финансови нередности в „Александровска” болница, държавата в лицето на МЗ, започва активно търсене на компромати срещу мен. Жалко и долно мероприятие, обречено на провал. Разкритията ми обаче ще продължат“, закани се бившият здравен министър.

Той обеща, че скоро ще стане ясно „каква е връзката между един апетитен терен (болничен комплекс) в идеалния център на София, розовото масло и пробиотиците“.

В коментарите под публикацията става ясно, че проф. Ангелов смята, че целта в момента е съсипване на болницата.

„И назначиха специалисти по фалити и приватизация. Близо 300 човека ги няма по различни причини за прекратяване на договорите им. Финансовата загуба за първото тримесечие на тази година е 6,1 млн. лева. Плащат с консултантски договори на частни фирми да фабрикуват компромати срещу мен и го правят в нарушение на закона. Всичко това не го казвам аз. Пише го в одитни доклади до министъра на здравеопазването. Реакция, обаче липсва. Защо ли?! Предстои да разберем“, пише той в отговори на въпроси.

А въпросните разкрития бяха пуснати на 14 юли – отново в профила му във Фейсбук. Те са за разпънат чадър над директор на държавна болница и политически протекции.

„Представям на Вашето внимание факти, одитни доклади и писма до министъра на здравеопазването, доказващи  извършени закононарушения,  злоупотреба с публични средства и корупция в УМБАЛ Александровска.

I.             Строителство по спешност и пряко договаряне за 3,5 млн. лева:

Изпълнителният директор на Александровска болница обявява три обществени поръчки и сключва следните договори:

1.      Процедура „Рехабилитация на площадкова водопроводна и канализационна мрежа на Медицински комплекс-Александровска болница", кв. 387, местност "Бул. България", гр. София в частта захранваща сградата на Неврологията“.Стойността на процедурата е 831 866 лв. без ДДС или близо 1 млн. лева с ДДС.   Сключен е договор с ДЗЗД „Танатос Ленд“ на 23.12.2021 г.  Платено е 100% авансово.

2.      Процедура „Водоснабдяване и канализация на "Медицински комплекс-Александровска болница", кв.387, местност "Бул. България", гр. София в частта захранваща сградата на Втора хирургия“.  Стойността на процедурата е 832 227 лв. без ДДС  или близо 1 млн. лева с ДДС.   Сключен е договор с ДЗЗД „Танатос Ленд“ на 23.12.2021 г. Платено е 100% авансово.

3.      Процедура „Рехабилитация на площадкова водопроводна и канализационна мрежа на Медицински комплекс-Александровска болница", кв. 387, местност "Бул. България", гр. София в частта захранваща сградата на Диагностично-консултативен център и Администрацията“ .  Стойността на процедурата е  832 385 лв. без ДДС  или близо 1 млн. лева с ДДС.   Сключен е договор с ДЗЗД „Танатос Ленд“ на 23.12.2021 г. Платено е 100% авансово.

Възложителят прилага чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП процедура на договаряне с покана при наличие на изключителни обстоятелства. На практика пряко договаряне само с една фирма.

Финансирането е със средства от страна на МЗ, за което се очаква да бъде представен инвестиционен проект, което също предполага предвидимост и продължителен период от време за подготовка и реализация, а това изключва хипотезата за спешност и неотложност. Безспорен факт, доказващ несъстоятелността на мотивите на Възложителя за „изключителни обстоятелства“, „непредвидимост“ и „неотложност“ е договорът с Министерство на здравеопазването, подписан на 15.09.2021 г. Или казано с прости думи, повече от 3 месеца преди възлагането на поръчката без конкурс. Предметът на договора за отпускане на 3.5 млн. лв. е за „Изграждане на съвременна канализационна и водопроводна мрежа за целия болничен комплекс на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД“, което предполага обявяването на  една ОП - открита процедура с прогнозна стойност до 3.5 млн. лева.

Възложителят е бил наясно със съществуващото положение, но не е предприел действия за стартиране на конкурентна процедура.

Обявени са три процедури на договаряне без обявление за изпълнение на идентични дейности, като и в трите е поканен единствен и един и същ участник – при налични на пазара значителен брой фирми с подобен профил, с голям опит при изпълнение на подобни и по-мащабни проекти, вкл. и от по-близки до София, населени места – избраната фирма е от Добрич. Това крие сериозен корупционен риск и създава корупционна среда.

С оглед сходния предмет на трите описани по-горе процедури, редно е да се обърне внимание и на факта, че същите са обявени като отделни процедури по договаряне, за да се "преодолее" задължителния контрол на процедурите по договаряне (чл. 233 от ЗОП).

И при трите договора е извършено 100% АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ.

Във връзка с горното уведомих Министъра на здравеопазването своевременно. (виж. Doc.5)

От отговора на министър Асена Сербезова (виж. Doc.6) става ясно следното : “Предвид наличните индикатори за потвърждаване на изложените в сигнала твърдения за неспазване на режима за възлагане на обществените поръчки в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, МЗ поиска с писмо №02-01-173/14.01.22г. възлагането с приоритет от Министерство на финансите, проверка от органите на АДФИ на процедурите по Рехабилитация на площадкова водопроводна и канализационна мрежа на Медицински комплекс- Александровска болница”.

Получих още едно писмо от Министър Сербезова по горния казус, съдържащо и докладна записка на звено “Вътрешен одит“ към МЗ. (виж. Doc.9) От докладната записка се потвърждават твърденията за заобикаляне на ЗОП и разделяне на обществени поръчки.

На следващия ден информирах и компетентните институции да извършват проверки и да съдействат за прекратяване на извършващите се  в лечебното заведение закононарушения. (виж. Doc.10)

До момента липсват  реакции на всички институции.

II.           Консултантски договори:

Сключените граждански и консултантски договори между директора на Александровска болница и различни физически и юридически лица за извършване на услуги, дублиращи функции на администрацията в лечебното заведение. (https://www.parliament.bg/pub/PK/46093547-154-06-9.pdf)

Затова информирах министъра на здравеопазването с искане да бъде извършена проверка. (виж. Doc_1).

Проф. Асена Сербезова назначи одит на Александровска болница и ми изпрати доклада от проверката,  в отговор на мое питане.(виж . Doc_2)

От  одита на  УМБАЛ „Александровска“, става ясно,  че не се спазват изискванията на Закона за обществени поръчки.

•        Стр.4: „…Сключения договор за осигуряване на текущо правно обслужване на практика дублира дейността на отдела и съответно допълнително влошава финансовото състояние на лечебното заведение.“ ( възнаграждения по договора за 1 година – 36000 лева за 20 работни часа на месец, а след тези 20 часа по 234 лв. за всеки изработен час)

•        Стр.6: „Предмета на четирите договора се дублират или имат сходен характер, а освен това администрацията на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД разполага с отдел „Финансово-икономически“, отдел „Бюджет и договорни партньори“ и Отдел „Координация, информационно-аналитична дейност и статистика“, с оглед на което не е целесъобразно разходването на финансови средства, при лошото състояние на лечебното заведение.

Общата стойност на четирите договора е в размер на 34 380 лева без ДДС и попада в праговете на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП( при доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение № 2- от 30 000 лв. до 70 000 лв.), което изисква провеждането на поръчка по ЗОП чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица.

Изложеното означава, че възложителят е допуснал разделяне на поръчката по реда на ЗОП, с което не са спазени чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, чл.21, ал.15 от ЗОП и чл. 5, ал.1 от ЗОП.“

•        Стр.10-11: „ Сключените четири договора представляват цялостен процес, включващ отделни етапи и съответно общата стойност на четирите договора възлиза на 143 520 лв.  с ДДС (или 119 600 лв. без ДДС). Общата стойност без ДДС на четирите договора попада в праговете на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП (при строителство – от 50 000 лв. до 270 000 лв.) и изисква провеждането на поръчка по ЗОП чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица.

Изложеното означава, че възложителят е допуснал разделяне на поръчката по реда на ЗОП, с което не са спазени чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, чл.21, ал.15 от ЗОП и чл.5, ал.1 от ЗОП.

Освен това в един от договорите и в становището на изпълнителния директор на лечебното заведение е цитирано нормативно изискване по чл.169, ал.2 от ЗУТ, който е отменен с ДВ, бр.101 от 2015г.

В резултат на извършената проверка, се установи, че изложените твърдения от проф. Костадин Ангелов, д.м.- народен представител в 47-о НС на РБългария относно неспазване на изискванията на ЗОП се потвърждава за част от сключените договори.“

След като се запознах с констатациите от одита, уведомих колегите си народни представители от комисията по здравеопазване в Народното събрание. (виж. Doc_3)

Информирах и компетентните институции да извършват проверки.  (виж. Doc.4)

До момента липсват  реакции на всички институции.

III.             Финансово състояние

Поисках информация от МЗ, относно финансовото състояние на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД  и получих отговор от МЗ, съдържащ   копия на  индивидуален счетоводен баланс  към 31.03.22г. и индивидуален  отчет за приходите и разходите към 31.03.22г. (виж. Doc.7).

От тях е видно следното:

•        Счетоводната загуба за 2021г. е 2, 974 млн. лева, а за предходната 2020 година е 2, 944 млн. лева. (Изпълнителният директор на Александровска заедно с новия СД е вписан в Търговския регистър на 07.07.21г.)

•        Счетоводната загуба за периода  01.01.22г. - 31.03.22г. (първо тримесечие на 2022г.) е 6,1 млн. лева.

Видно от горните числа става ясно, че болницата се управлява лошо и прогресивно влошава финансовите си  резултати. Ако това управление продължи със същия темп прогнозата за счетоводната загуба в края на 2022г. е 24 млн. лева.

Моментното състояние не може да компенсира финансовата загуба от първото тримесечие в размер на минус  6,1 млн. лева, както и извършващите се закононарушения.

IV. Човешки ресурси.

След назначаването на д-р Атанас Атанасов като изпълнителен директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (07.07.21г.) до момента са прекратени трудовите договори на близо 300 служители на болницата в т.ч. лекари, медицински сестри, санитари.

На практиката болницата е почти изпразнена от дейност и водещи специалисти. Това води до намаляване на извършения обем медицински дейности.

За всичко гореописано информирах министър Асена Сербезова с писмо. (виж. Doc.)

Уважаеми представители на медиите,

Предвид всичко гореизложено, обяснението за мен е само едно – „разпънат чадър“ над директора на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД и протекция от високо политическо ниво.“


Топ новини виж още
Актуална тема
Анкети
Искате ли връщане на хартиената бюлетина?
Покажи резултати Скрий резултати