Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English

Новини, анализи, мнения - Tribune.bg

Меню
  1. Начало
  2. Мнения
  3. На Трибуната – кметът на Казанлък Галина Стоянова

Мнения

На Трибуната – кметът на Казанлък Галина Стоянова

Казанлък не е само Празник на розата, развиваме се добре, но има още много работа, казва кметицата

Галина Стоянова е родена на 19 октомври 1964 година. Завършва педагогика в ПУ „Паисий Хилендарски”. Дълги години работи като учител. През 2004 г. постъпва на работа в Община Казанлък. Пет години по-късно (през 2009 г.) е назначена за заместник-областен управител на Стара Загора. Избрана е за кмет на Казанлък през 2011 г., издигната от ПП ГЕРБ, през 2015 г. е преизбрана. Галина Стоянова е първата жена-кмет в историята на Казанлък.

Интервю ексклузивно за Tribune.bg.

Г-жо Стоянова, в края сте на своя втори мандат като кмет на Община Казанлък, каква е вашата равносметката и по какъв начин Казанлък се преобрази за последните няколко години?

- Не бих искала да правя равносметки все още, но мога да отбележа, че през изминалите почти осем години в Казанлък бе направено не малко. Успяхме да променим облика не само на града ни, но и на населените места в общината, особено що се отнася до образованието на нашите деца и материалната база. Все пак за една нация важни са децата ѝ и образованието, което те получават.

Именно в една голяма част от населените места: с. Хаджидимитрово, с. Ръжена, с. Овощник, гр. Крън, гр. Шипка, приоритетно с външен финансов ресурс реконструирахме 5 училища. И всичко това го направихме от една страна, за да развиваме населените места и от друга – младите хора да останат там, да се прибират именно в населените места, където живеят, като именно там за техните деца има детска градина, училище, добра инфраструктура.

Община Община "Казанлък"

За ремонт на улиците в населените места през 2019 г. са  гласувани двойно повече средства спрямо 2018 г., извън Постановленията от държавния бюджет, с което сумата за тях заедно ще бъде над 1 200 000 лв.  Съгласно бюджета в града също ще направим реконструкции на улици, ще подобрим междублокови пространства. Тук е мястото да отбележа, че като преобразихме една голяма част от кв. "Васил Левски”, през миналата година направихме същото и в другия ни голям жилищен квартал „Изток”, който възстановихме с нови пътни настилки, тротоари, междублокови пространства, осветление, спортни и детски площадки.

Община Община "Казанлък"

Тази година по настояване на живеещите, в района на кв. „Кармен” в жк „Изток” ще монтираме видеонаблюдение. Разширихме обхвата на социалните услуги, които предлага Община Казанлък. Нуждаещите се наши съграждани успешно ползват услугите на Дневния център за лица с увреждания, Центъра за социална рехабилитация и интеграция, Центъра за обществена подкрепа, Центъра за настаняване от семеен тип, двата Центъра за деца и младежи с увреждания, Защитеното жилище за деца с умствена изостаналост в с. Овощник.

Община Община "Казанлък"

Тук отварям една скоба, че предвид амортизирането на съществуващата база, лицата от Защитеното жилище ще бъдат преместени в с. Дунавци, в сградата на бившата Здравна служба, която сграда, в момента се ремонтира с въвеждане на мерки за енергийна ефективност. 

Успяхте ли да постигнете всички набелязани цели?

- Постигнахме една голяма част от това, което бяхме предвидили, но остава и не малко непостигнато. Не мога да не отбележа, че Казанлък е на добро ниво, както в областта, така и в страната и като цялостно развитие, и като инфраструктура, индустрия, възможности за живот. За да продължи обаче да заема своето достойно място, не трябва да спираме до тук. Има още много какво да свършим, за да отговорим на очакванията и изискванията на нашите съграждани за по-добър живот.

Какви други проекти са заложени в програмата на Община Казанлък през тази година?

- През 2019 г. едно от предизвикателствата, които предстои да реализираме, е да закупим електробуси по проекта „Интегриран градски транспорт”, именно защото отчитаме, че гражданите се нуждаят от по-добър и качествен транспорт. Разчитаме на финансовата подкрепа на правителството, за да възстановим велоалеите в посока с. Бузовград – с. Овощник и гр. Крън – с. Енина.

Акцент в нашата работа през тази година ще бъде здравеопазването и по-конкретно ремонта на сградата на ДКЦ Поликлиника - един въпрос, чакащ своето решение от години, както и разпореждането с общинска собственост.

В рамките на 18 месеца ще бъдат реконструирани и оборудвани още две сгради в гр. Казанлък: едната - нов Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, и другата - ремонт на част от сградата на съществуващия Център за обществена подкрепа, с оглед разширяването обхвата на дейността му. Новосъздаденият Дневен център ще обслужва общо 90 деца, в т.ч. 30 деца за дневна грижа и 60 деца за консултативни услуги, а след ремонта на сградата Центърът за обществена подкрепа ще разшири и разнообрази обхвата на дейността си.

Ще работим още по обновяване на дворните пространства и уредите за игра на деца от детските градини и ясли, ремонти на училищните спортни салони. Повече средства сме заделили за ремонт и на четвъртокласната пътна мрежа и тротоарните пространства. Поставяме си за цел и по-доброто стопанисване на общинската собственост, така че тя да носи дълготрайни приходи и да има социална полза за жителите.

Община Община "Казанлък"

С какви добри практики може да се похвали Община Казанлък по отношение на образованието, културата, здравеопазването?

- С упорит труд и всеотдайност успяхме да зададем посоките на успешно развитие в областта не само на инфраструктурата и икономиката, но и на образованието, социалните дейности, културата. През 2018 г. продължихме работата си по реконструкцията на пътните настилки в града и населените места, като вложихме над 1,6 млн. лв. Не спряхме да обновяваме градската среда в различните квартали и се погрижихме за това нашите деца да учат и спортуват в по-добра и модернизирана учебна база.

Община Община "Казанлък"

Ремонтирахме и модернизирахме, както детски градини, някои от които цялостно преоборудвахме, така и училища на територията на общината. Внедрихме мерки за енергийна ефективност и в най-голямото ни учебно заведение СУ „Екзарх Антим I”.

Община Община "Казанлък"

Предоставихме две нови електронни услуги за прием на децата в детските градини и за прием в подготвителни групи и първи клас в училищата в града. Освен училището в гр. Шипка, изцяло обновихме и централния площад в града. Предстои да обновим още учебни заведения.

Община Община "Казанлък"

Като добра практика в областта на здравеопазването бих посочила финансовото подпомагане, което оказваме на млади лекари-специализанти в казанлъшката МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД с цел развитие на техния потенциал, повишаване на конкурентността, достъпността и ефективността на предоставяните услуги от болничното заведение. Така или иначе екипът на Община Казанлък осигурихме в годините не малко средства за обновяване на болничното ни заведение – мерки за енергийна ефективност на сградата, ремонт на отделения, нова медицинска апаратура и др. Затова и според възможностите ни като община, разбира се, се опитваме да помогнем привличането и задържането на лекарския и медицински състави. Продължаваме да предоставяме общински имоти на дружеството, чрез които да подпомагаме финансовото му състояние.

Община Община "Казанлък"

Що се отнася до областта на културата, основното, към което се стремим, е предоставянето на различни възможности за привличане на туристи. Традиционният Фестивал на розата, който през май-юни 2019 година ще се проведе за 116-ти път, събира на едно място хиляди туристи от цял свят, от всички континенти. Но Казанлък не е само Празник на розата. През останалата част от годината провеждаме Чудомирови дни, Тракийски празници с научни конференции, музикални чествания „Петко Стайнов” и др.

Тази година за пръв път в историята на Фестивала на розата ще проведем Парфюмерийна борса и научна конференция с участието не само на български производители и експерти в областта на розопреработването и предлагането, но и на техни френски колеги. В допълнение всеки посетил борсата ще има възможността да си направи свой, уникален парфюм.

Община Община "Казанлък"

Като още една възможност за привличане на туристи в региона, през 2019 г. с европейски средства предвиждаме да се реализира мащабният проект „Светът на траките”, който включва реконструкция и социализация на гробницата Оструша, както и изграждане на 8-километрова велоалея, която ще бъде продължение на досега съществуващата до гр. Крън и ще отвежда до самия атракцион по проекта.

Създадохме и туристическия район „Долината на розите”, включващ 13 общини. Това е шестият регистриран туристически район в страната, който ще разработва за туристите продукти и услуги в сферата на здравния и културен туризъм: Балнео, СПА и уелнес, културно-познавателен и фестивален туризъм, приключенски и екотуризъм, планински пешеходен и рекреативен туризъм, винен туризъм.

 Ще станат ли Долината на розите и тракийските царе и Фестивалът на розата част от световното културно-историческото наследство на ЮНЕСКО, какви са шансовете?

- Правим всичко, което е по силите ни, това да се случи. Не сме спирали да работим в тази посока. Смятам, че шансове имаме и се надявам скоро да можем да съобщим една добра новина като тази.

Преди години съществуваше проект за разкриването, съхраняването и възстановяването на тракийската столица Севтополис, потопена под водите на язовир Копринка. Вие лично мислили ли сте да възобновите проекта, възможно ли е да се случи нещо в тази посока?

- Община Казанлък разработи проекта „Светът на траките“ и в началото на месец февруари тази година го внесе за оценка и финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ – „Регионален туризъм”. Проектът има потенциал за възвръщане на инвестицията и търсим финансиране от финансов инструмент през Фонд за градско развитие. Общата стойност на проекта е 8,6 млн. лева, и кандидатстваме  за  6,8 млн. лева или близо 80% безвъзмездна финансова помощ и 1,8 млн. лева - финансиране под формата на нисколихвен кредит.

Ключов обект, който ще бъде изграден в рамките на  проекта е нов многофункционален комплекс „Светът на траките“ в който ще се създадат условия за представяне на богатото тракийско наследство в района. Като част от Комплекс „Светът на траките“ ще бъде изграден макет на град Севтополис. Върху площ от 200 квадратни метра макетът ще визуализира град Севтополис, разкрит при изграждането на язовир Копринка.

С какви предизвикателства се сблъскахте през всички тези години на кметския пост, удовлетворена ли сте от постигнатите резултати?

- През изминалите години като кмет на Община Казанлък предизвикателствата и дори трудностите, пред които бях изправена,  не бяха малко. Но като че ли най-голямото предизвикателство е да отговориш на очакванията на хората, а това е нещо, което се случва трудно, особено когато не всичко зависи от теб. В тази връзка да, удовлетворена съм, че с екипът ми постигнахме много, но това не е всичко. Не съм удовлетворена все още по отношение на стремежа ни да превърнем не само града, а цялата община в едно от най-добрите места за живеене в България.

Интервю на Андреа Драганова  


Коментари (1)

И. Вандов Направеното от г.Стоянова и екипа и е видно от всички.Това е показател за възможностите и на добър стопанин и ръководител
28.02.2019 08:02 / Отговор

Добави коментар
Топ новини

виж още

Актуална тема

Мрежата

виж още