Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
 1. Начало
 2. Реклама

Реклама


Цените по рекламна тарифа са валидни до 31.12.2023г. 

За реклама в Tribune.bg и Financialtribune.bg

можете да се свържете с нас на

e-mail:sales@tribune.bg sales@financialtribune.bg

или на телефон +359 895 526 530

 

 

ПРАВИЛА за провеждане на предизборна кампания на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за изборите за Народно събрание, насрочени на 2 април 2023 г.

 

Начало на предизборната кампания:  00:00 ч. на 3 март 2023г. (30 дни преди изборния ден)

Край на предизборната кампания: 24:00 ч. на 31 март 2023г.

 

В предизборната кампания участват партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за изборите, насрочени на 2 април 2023 г.

 

ЗАБРАНЕНО Е:

 • Публикуавне на анонимни материали;
 • Публикуване на предизборни материали на чужди езици;
 • Публикуване на критични материали срещу политически опонент;
 • Публикуване на материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собстеност, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;
 • Публикуване на политическа агитация във всички форми на 1 и 2 април 2023г. (събота и неделя);
 • Публикуване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за народни представители  (включително екзит-полове) 24 часа преди изборния ден, както и до обявяване края на изборния ден на територията на страната;
 • В материалите не може да се използват химнът, гербът и знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци и/или изображения;
 • Материалите не може да съдържат дискриминация, основана на етнически, расов или друг признак;
 • Всеки материал следва да бъде издържан в съответствие със законите на Република България.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРИДРУЖАВАЩИ ТЕКСТОВЕ:

Всеки агитационен материал трябва да съдържа недвусмислено и разбираемо послание, че купуването и продаването на гласове е престъпление;

На всеки агитационен материал трябва да е посочено лицето, което го издава (партия, коалиция от партии, инициативен комитет);

От деня на обнародване в “Държавен вестник” на указа на президента за насрочване на съответния вид избор до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественето мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, при огласяването трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, агенцията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му.

ПРАВО НА ОТГОВОР:

Всеки кандидат, представител на партия, коалиция от партии и/или инициативен комитет, който е нападнат лично в публикация, има право на отговор. Отговорът се публикува на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар.

Съгласно изискванията на Изборния кодекс, “НИКАдвъртайзинг” ЕООД регистрира в ЦИК и Сметната палата ценовати си листа за изборите за Народно събрание, насрочени на 2 април 2023г.

“НИКАдвъртайзинг” ЕООД предоставя на партиите, коалициите и инициативните комитети възможност  за платено отразяване на предизбоната им кампания на информационните сайтове Tribune.bg и Financialtribune.bg при едни и същи условия и цени.

 

ЦЕНИТЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМА за провеждане на предизборна кампания на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за изборите за Народно събрание, насрочени на 2 април 2023г., са както следва:

 

Стандартна реклама - цена по действаща Рекламна тарифа +25%

Политически ПР - цена по действаща Рекламна тарифа +50%

СРОКОВЕ за предостаяне на медиен план и други необходими материали, са както следва:

 • Медиен план - 2 пълни работни дни преди първото излъчване;
 • Носители на агитационни материали - текст, снимка, видео, банер и др. - 2 пълни работни дни преди първото излъчване;
 • Подписан договор - 2 пълни работни дни преди първото излъчване;
 • 100% авансово плащане - 2 пълни работни дни преди първото излъчване.

*Цените са включени в раздел “Цени за политическа реклама” в актуалната Рекламна тарифа.

Съгласно нормативните изисквания, предоставенети цени не надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните шест месеца преди началото на изборната кампания.

Публикуването на политическа реклама не влияе на редакционната политика на Tribune.bg, нито изразява политическите и публичните убеждения на журналистите, работили по материалите.

“НИКАдвъртайзинг” ЕООД обявява на страницата Tribune.bg информация за договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, съгласно изискванията на Изборния кодекс.

За контакти: sales@tribune.bg; editors@tribune.bg;

Или на телефон: +359 895 526 530

 

Обявяване на договорите във връзка с предизборна кампания за Народно Събрание на 2 април 2023 г., по смисъла на чл. 180 от Изборния кодекс

 

Партия/коалиция/инициативен комитет: ПП ГЕРБ - Плевен

Предмет на договора: ИО

Срок на договора: 31.03.2023г.

Онлайн новинарски услуги, в които ще се разпространяват договорените форми: PR публикации

Общата стойност в лева без ДДС: 997,50 лв.

 

Партия/коалиция/инициативен комитет: ПП ГЕРБ - Ловеч

Предмет на договора: ИО

Срок на договора: 31.03.2023г.

Онлайн новинарски услуги, в които ще се разпространяват договорените форми: PR публикации

Общата стойност в лева без ДДС: 997,50 лв.

 

 

Топ новини виж още
Мнения виж още
Хороскоп
архив
Анкети