Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Мнения
  3. Рая Назарян пред Tribune: Приоритет за ГЕРБ-СДС е качественото и стабилно законодателство

Мнения

Рая Назарян пред Tribune: Приоритет за ГЕРБ-СДС е качественото и стабилно законодателство

Рая Назарян пред Tribune: Приоритет за ГЕРБ-СДС е качественото и стабилно законодателство - Tribune.bg
Снимка:

В най-скоро време внасяме в НС наш вариант на Закона за съдебната власт с цел неговото оптимизиране, разкри народният представител от ГЕРБ-СДС

Вчера парламентарната група на ГЕРБ-СДС се срещна с ръководствата на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС), като поводът беше провеждането на съдебна реформа в България. Всеки от участниците представи своята визия за този процес и предизвикателствата, които трябва да бъдат преодоляни по пътя на една стабилна и справедлива съдебна система у нас.

От страна на ГЕРБ присъстваха председателят на парламентарната група на партията Десислава Атанасова, заместник-председателите Томислав Дончев и Даниел Митов, заместник-председателят на парламента Росен Желязков, както и депутатите Тома Биков, Радомир Чолаков, Екатерина Захариева и Рая Назарян.

От страна на ВКС и ВАС присъстваха председателите Галина Захарова и Георги Чолаков и техните заместници.

Обърнахме се за коментар по темата към народния представител от ГЕРБ-СДС адвокат Рая Назарян, член на Софийска адвокатска колегия от 10 години, която разкри кои са приоритетите и целите на първата политическа сила у нас в посока ефективно правосъдие, което да гарантира върховенството на закона.

Г-жо Назарян, вчера част от парламентарната група на ГЕРБ-СДС се срещна с ръководствата на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС), като поводът бе провеждането на съдебна реформа в България. Вие присъствахте на тази среща. Разкрийте ни какви важни въпроси бяха обсъдени по време на нея и какви предложения бяха направени от различните участници в посока осъвременяване, усъвършенстване и максимално ефективно функциониране на правосъдната система у нас?

Срещата беше изключително ползотворна, добронамерена и взаимна. Обединихме се около идеята, че законодателната власт и съдебната власт с нейните добри становища, практики и опит трябва да работят ръка за ръка. Важно е не само да се контролират, но и да си сътрудничат помежду си, за да могат да се постигнат по-добри законодателни решения, каквато всъщност бе целта на мероприятието вчера. Обсъдихме множеството висящи въпроси на фона на това, че Народното събрание не работеше дълго време като постоянно действащ орган. Факт е, че честите прекъсвания в неговата работа затрудняват разглеждането и приемането на ключовите законопроекти и вследствие на това налице са редица натрупани проблеми. Естествено беше засегнат въпросът с непопълнените квоти на Висшия съдебен съвет, което е прецедент и никога не се е случвало до този момент. Българската съдебна система досега не е била изправена пред такъв проблем. Едва ли Конституцията е допускала, че може да се случи нещо подобно! Всички участници в срещата бяхме единодушни, че тези квоти трябва да бъдат попълнени по възможно най-бързия начин съобразно процедурите. Освен това би следвало да бъде направена пълна реконструкция и ревизия на Закона за съдебната власт с цел неговото оптимизиране. Ние заявихме готовността си да предложим наш вариант на този закон, който считаме за изключително ефикасен и ефективен. В най-скоро време предстои да го внесем за разглеждане в Народното събрание.

По време на тази среща бяха засегнати и проблемите, свързани със сроковете и бързината на процесите. Всеки един от председателите на съответните колегии във ВКС имаше възможност да изложи кои са най-належащите въпроси за решаване към настоящия момент. Така например стана ясно, че Търговската и Гражданската колегия са изключително натоварени, тъй като са затрупани с дела за потребителски кредити и застраховки. Тази свръхнатовареност, която те в момента изпитват, всъщност трае вече три години, от 2019 година насам. Има натрупване на страшно много производства, които технически трудно могат да бъдат обработени. Ето защо председателите на тези колегии загатнаха предложения да бъдат променени условията, при които определени производства подлежат на касационно обжалване, като естествено една от мерките, която беше визирана, е увеличаване на прага на материалния интерес. По отношение на Наказателната колегия вижданията на представителите на съдебната власт съвпадат изцяло с нашите виждания, които сме излагали по време на предизборната кампания и които са заложени в управленската ни програма. Считаме, че Наказателният кодекс трябва да бъде реформиран в неговата особена част. В общата част няма нещо, което да се нуждае от глобална промяна, тъй като това са традиционни основни моменти. Що се отнася до особената част идеята е тя да не бъде реформирана на части, в определени посоки, а да бъде направена реконструкция в нейната цялост, което би отнело много повече време, но би довело до един много по-качествен краен акт, който да осъвременява нашия Наказателен кодекс. Вие знаете, че в първоначалния си вид той е изготвен през 1968 година. През годините са извършени малки промени, които обаче не са довели до подобряването му, а някои по-скоро са ощетили целта на закона. Във връзка с особената част на Наказателния кодекс следва да бъдат осъвременени много от съставите на престъпленията, системата на наказанията и той да придобие един по-актуален вид, който да се нагоди на днешните социално-икономически и политически условия.

Вие участвахте в изготвянето на предизборната програма на ГЕРБ-СДС, като сте автор освен на частта за съдебната реформа и на проектозакона за борба с корупцията. В този ред на мисли повдигната ли бе темата, свързана с противодействието на корупцията по време на срещата на ГЕРБ-СДС с ВАС и ВКС?

Да, разбира се. Изключително належащо в този момент е приемането на антикорупционен закон. Знаете, че са предложени и разгледани в правната комисия към Народното събрание два законопроекта. Единият е внесен от Министерски съвет. Той предвижда създаването на нова антикорупционна комисия – Комисия за противодействие на корупцията. Предлага се доста интересен състав на тази комисия. Двама от членовете да бъдат избирани от Народното събрание, един от президента, един от общото събрание на съдиите на Върховния касационен съд (ВКС) и един от общото събрание на съдиите на Върховния административен съд (ВАС).

В тази връзка ние изложихме нашите опасения, които се изразяват в това, че при избор на магистрати за членове на този колективен орган вносителят на законопроекта не е изложил мотиви за това свое предложение и не е коментирал и отчел какъв ще бъде статутът на тези магистрати, тоест от момента, от който те бъдат избрани, дали си запазват правата на магистрати, когато им приключи мандатът в антикорупционния орган, или не. Това е нещо, което може да бъде преодоляно, но просто е пропуснато да бъде направено и трябва да бъде отчетено, за да се пристъпи към по-детайлното обсъждане какви биха били ефектите от тази нова комисия. Като цяло мнението на върховните съдилища по отношение на този законопроект е положително. Разбира се, те смятат, че са нужни известни поправки. Най-основната им забележка е свързана не толкова със сформирането на структурата, а е по отношение създаването на разследващи инспектори, чийто статут също не е много ясен, тъй като някои от корупционните престъпления, които са подробно изброени в Единния каталог на корупционните престъпления, в най-общия вид това са основните и квалифицирани състави на подкуп, търговия с влияние, умишлена безстопанственост и т.н., се разследват от следователи. Чрез този законопроект всъщност се създава разследващ орган, чиито служители да имат правомощия и разследващи функции по НПК (Наказателно-процесуален кодекс). От тази гледна точка трябва да бъде доизчистен статутът на тези разследващи инспектори, защото те следва да разкриват и разследват тежки корупционни престъпления, за част от които се изисква това да бъде извършвано от следовател. Там има малка празнота, която трябва да се доизпипа. По този въпрос ние сме на едно мнение с върховните съдии. Този нов разследващ орган е нова специфична администрация, за създаването на която следва да се има предвид това, че ще са необходими разходи, които ще се отразят неизбежно на публичните финанси. С оглед на обществения интерес обаче, тези разходи биха били оправдани. Важно е да отбележа, че идеята на новата структура на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) е да се търси политически неутралитет на състава й.

Смятате ли, че в рамките на този парламент може да получите подкрепа от останалите парламентарни групи за вашите предложения, свързани с промените в съдебната система?

Смятам, че всички добри предложения и решения, които биха довели до ефикасно, ефективно правосъдие биха били подкрепени от всеки компетентен юрист. Всяко едно добро становище, което може да бъде мотивирано и защитено, мисля, че ще намери подкрепа от всяка парламентарна група, защото това е важно за българските граждани. Намирането на правилните решения е трудно, но когато се стигне до тях, няма начин да не бъдат подкрепени!  

Осъществяването на всички важни законодателни промени, включително тези в сектор „Правосъдие“, изискват един по-дълъг времеви хоризонт и съответно редовно правителство, а животът на настоящото 48-о Народно събрание е с неясна перспектива. Предвид това какво трябва да бъде прието от парламента в спешен порядък?

В рамките на този парламент приоритет даваме на законите, които са включени в Плана за възстановяване и устойчивост, защото България има ангажимент към този план. Би било добре да успеем да го изпълним и да получим финансирането, но с едно много голямо условие. Ние от ГЕРБ-СДС не сме съгласни да приемаме закони, които са противоконституционни, неизчистени, неугледни, които биха довели до повече проблеми в бъдеще, с идеята да получим едно финансиране. Приоритет за нас е качественото и стабилно законодателство. Макар и изготвянето и приемането му да отнема повече време, то ще доведе до по-дълготрайно и ефективно прилагане, а оттам до стабилност на държавата, на икономиката и изобщо на всички сфери от обществения живот.

Как гледате на фиксацията на част от партиите в парламента върху фигурата на главния прокурор Иван Гешев и това неистово желание за неговото отстраняване?

Може би трябва да попитате другите партии защо имат фиксация върху това и защо смятат, че едно име прави фигурата на главния прокурор. Този главен прокурор е избран по правилата на действащата Конституция, тоест той е избран законосъобразно. Дали е хубав или е лош, той е избран законосъобразно. Към настоящия момент няма ясна нормативна процедура, въпреки тълкувателните решения на Конституционния съд, как евентуално би могла да се търси отговорност на главния прокурор и съответно той да бъде разследван. До момента всички предложения бяха обявени за противоконституционни. Това е тема, по която трябва да се мисли по-задълбочено, да се разгледат варианти дали това може да бъде постигнато без изменение на Конституцията, като се съобразят всички препоръки на Венецианската комисия, да се помисли отново за мястото на следствието, дали следователят всъщност не е този, който може да разследва главния прокурор. Трябва да бъде проведена една по-широка дискусия, която да включва експертната, академичната и научната общности, за да може да се обединим около едно мнение, което изцяло да е в синхрон с Върховния закон. И ако след това всички възможности бъдат изчерпани, може вече да се мисли за конституционни промени. Това означава свикване на Велико народно събрание. На фона на политическата криза обаче, такъв сценарий звучи доста екстремно!

По време на срещите си с парламентарните групи в Народното събрание Иван  Гешев обяви, че след 10-ти ноември се очаква подробен анализ на това, което се случва след закриването на спецправосъдието. Той цитира европейски магистрати, които са изразили недоумение как при нивото на престъпност в Европа и особено в България може да се вземе подобно решение. Някои от тях дори са се пошегували, че вероятно сме преборили организираната престъпност. Какво е Вашето експертно мнение за този акт?

Да, аз присъствах на срещата на ГЕРБ-СДС с главния прокурор. С него обсъдихме редица важни въпроси, които са от неговата компетентност, сред които и закриването на Специализираната прокуратура и Специализирания съд. Определено това беше грешка. Тепърва започват са се усещат отрицателните последствия от премахването на спецправосъдието. Ние обаче нищо не можем да направим. В момента, в който специализираното правосъдие беше започнало да функционира ефективно, обезпечено кадрово, натрупа практика, съдебната фаза беше ускорена и започна да дава добри резултати, то беше закрито. Всички тези производства сега са пръснати из цялата страна, те съдържат томове доказателства, а не е ясно дали ще могат да бъдат транспортирани в цялост. Има много елементи за евентуални злоупотреби и риск да изчезнат важни доказателства, и по този начин съответните обвинения да останат недоказани!


Последвайте ни в Google News

 

Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар
Топ новини виж още
Хороскоп
Анкети