Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Общество
  3. 19.5% от населението на страната живее в столицата

Общество

19.5% от населението на страната живее в столицата

19.5% от населението на страната живее в столицата - Tribune.bg
Снимка:

Населението на страната към 7 септември 2021 година, според данните от Преброяване 2021, е 6 519 789

19.5% от населението на страната живее в столицата. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Населението на страната към 7 септември 2021 година, според данните от Преброяване 2021, е 6 519 789. Жените са 3 383 527 (51.9%), а мъжете 3 136 262 (48.1%), или на 1000 жени се падат 927 мъже.

Населението на област София (столица) е 1 274 290. Това означава, че на територията на област София (столица) живее 19.5% от населението на страната. Жените са 668 513 (52.5%), а мъжете 605 777 (47.5%), или на 1000 жени се падат 906 мъже.

В периода между последните две преброявания населението в област София (столица) е намаляло със 17 301 души, или с 1.3%.  В страната за този десетгодишен период това е областта с най-малка загуба на население.

Това сочат обобщените данни от 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България, което се проведе от 7 септември до 10 октомври 2021 година. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията, съобщават от пресцентъра на Националния статистически институт.

Териториално разпределение на населението

Територията на Столична община е разпределена на 24 административни райони. С население над 50 хил. души са тринадесет райони, в които живеят 73.8% от населението на Столична община.

През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението в повечето райони в Столична община, като най-голямо е в район Средец с 20.6%.

Възраст

Продължава тенденцията за демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23.2%, а на мъжете - 15.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 44 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на област София (столица).

Към 7 септември 2021 година населението на 65 и повече навършени години е 249 605 души, или 19.6% от населението на областта. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава с 47 977, или с 23.8%.

Населението във възрастовата група 15-64 навършени години е 838 390 души, или 65.8%. Спрямо 2011 намалява с 92 333, или с 9.9%.

Делът на най-младото население се увеличава от 12.3% през 2011 година на 14.6% от общото население през 2021 година, а абсолютният брой на населението във възрастовата група 0-14 нараства от 159 хил. през 2011 година на 186 хиляди през 2021 година, или със 17.0%.

В регионален аспект делът на най-възрастното население е в районите Люлин (8.6%) и Младост (8.0%), а най-нисък в район Банкя (1.1%).

Най-висок е делът на младото население в районите Младост (8.6%) и Люлин (8.0%), а най-нисък е в Банкя (1.0%).

Делът на населението в активна възраст (15 - 64) е най-висок в област София (столица) - 65.8% от населението на областта.

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 година е 796 хил. души, или 62.5% от населението в област София (столица). Мъжете са 406 хиляди, а жените 390 хиляди.

Гражданство

Гражданството се определя като специфична правна връзка между едно лице и неговата държава, придобито по рождение или чрез натурализация, независимо дали това е станало посредством декларация, по избор, брак, или друг начин, в съответствие с националното законодателство.

Към 7 септември 2021 година 98.5% от населението на област София (столица) е с българско гражданство. От тях 0.9% са с двойно гражданство – българско и друго.


 

Автор

Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар
Топ новини виж още
Актуална тема
Хороскоп
Анкети