Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English Меню
  1. Начало
  2. Общество
  3. До 22 март година туроператори и турагенти могат да кандидатстват за държавна помощ от 51 млн. лв.

Общество

До 22 март година туроператори и турагенти могат да кандидатстват за държавна помощ от 51 млн. лв.

До 22 март година туроператори и турагенти могат да кандидатстват за държавна помощ от 51 млн. лв. - Tribune.bg
Снимка:

Министерството на туризма напомня на всички туроператори и турагенти, че на 22 март 2021 година изтича крайният срок, в който могат да бъдат подавани документи за кандидатстване за държавна помощ от 51 млн. лв. Това е една от мерките, предприети от ведомството за подпомагане на сектора за преодоляване на последиците от COVID-19.

Срокът е съобразен с необходимостта от извършване на служебна проверка на декларираните от предприятието-заявител обстоятелства от Националната агенция по приходите (НАП) и Националния статистически институт (НСИ), както  и за  да се осигури  възможност  за отстраняване на евентуални непълноти и нередовности по заявлението. 

Размерът на  еднократно предоставяните безвъзмездни средства е 4 на сто от оборота без ДДС през 2019 година, оповестен във финансовия отчет, съгласно Закона за счетоводството, като предоставената помощ е за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 01.03.2020 година до 31.12.2020 година. Помощта трябва да се използва приоритетно за възстановяване на суми на пътници, чиито пакети са анулирани поради COVID-19 за същия период.

Подаването на заявленията за държавна помощ се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), чрез модула „Е-кандидатстване“, на следния интернет адрес: https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Info/1fb363b6-0dc9-4c0f-ab05-0131abce951c

Изпълняваната към момента мярка за туроператори и туристически агенти ще се прилага до 5 април 2021 година, след това влиза в сила нова схема за държавна помощ, която днес бе обнародвана в Държавен вестник.  Предстои и да бъде нотифицирана пред Европейската комисия. Мярката предвижда държавата да предоставя на лица, извършващи туроператорска дейност, безвъзмездни средства в размер до 15 на сто от оборота им без ДДС през 2019 година, но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания.

Финансиране на новата мярка е осигурено от вече отпуснатите, но неусвоени средства от националния бюджет. Според индикативните стойности неусвоените средства  са близо 19  млн. лв. Средствата по новата държавна помощ се получават независимо от получаването на средства  по досега действащата схема и при спазване на правилата за държавни помощи.                                                


Топ новини

виж още
Актуална тема