Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Общество
  3. Електронен достъп до услугата на Столична община - „Асистенти за независим живот“

Общество

Електронен достъп до услугата на Столична община - „Асистенти за независим живот“

Електронен достъп до услугата на Столична община - Асистенти за независим живот - Tribune.bg
Снимка:

Столичният общински съвет ще разгледа дигитализирането и оптимизирането на услугата „Асистенти за независим живот”. Тя е свързана с лица с увреждания, които желаят да получат асистентско съдействие от Столична община.

Предлаганите промени целят да увеличат начините за упражняване на правата на хората с увреждания относно въвеждане възможността за електронно подаване и получаване на документи.

По този начин ще се намали административната тежест, ще се подобрят процесите и организацията на работа при предоставяне на социалните услуги, така че да се постигне максимална удовлетвореност на гражданите, необходимата бързина и процесуална икономия.

С предлаганите промени кандидатите за ползватели на социалните услуги „Асистенти за независим живот” и кандидатите за асистенти, както и текущите ползватели и асистенти ще имат възможност да подават и получават документи и по електронен път от персонален профил на заявител, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване с електронен подпис.

Това включва подаване по електронен път на:

- заявление и придружаващите документи за кандидатстване за всяка една от услугите;

- заявление за промяна в обстоятелствата от ползвателите и кандидатите за ползватели;

- заявление от кандидатите за асистенти.

По електронен път ще може да се получават:

- решенията на комисията по чл. 15 от НПСУАНЖ;

- сметки за изплатените суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ на асистентите.


Последвайте ни в Google News

 

Етикети онлайн, услуга
Топ новини виж още
Хороскоп
Анкети