Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English

Новини, анализи, мнения - Tribune.bg

Меню
  1. Начало
  2. Общество
  3. Георги Георгиев, СОС: Столична община е следвала приоритетите си при изпълнението на бюджета през 2019

Общество

Георги Георгиев, СОС: Столична община е следвала приоритетите си при изпълнението на бюджета през 2019

Снимка:

Привлечени са 50 млн. лв. допълнителни целеви трансфери от централния бюджет, посочи председателят на финансовата комисия в СОС

Годишният отчет на Столична община по бюджета за 2019 г. показва, че общината е следвала заложените приоритети в одобрения от Общинския съвет бюджет и в условията на благоприятна макроикономическа среда е постигнала задоволителни фискални показатели. Това обяви Георги Георгиев - председател на финансовата комисия в СОС.

Ето и цялата му позиция:

Ще акцентирам върху няколко неща, които ми дават основание да гласувам „за“ приемане на отчета.

1) 97% е изпълнението на приходната част, което показва, че администрацията е положила необходимите усилия да събере заложените в бюджета приходи;

2) Данъчните приходи формират 22% от бюджета на СО. Като цяло изпълнението на данъчните приходи е 95,2% от уточнения план. Събраните данъчни приходи са 341,5 млн. лв. и са само 17 млн. лв. по-малко от очакваното, което се дължи предимно на по-слабото изпълнение на приходите от данъка върху превозните средства (ДПС), но причината за това е промяната в Закона за местните данъци и такси по отношение на методиката за изчисляване на размера на данъка, която намали данъчната тежест от 01.01.2019г.

3) Събраните неданъчни приходи са 361,6 млн. лв. и са около 19 млн.лв. по-малко от планираните. 95,05% е изпълнението на неданъчните приходи. Трябва да отбележим, че при общинските такси, които са основния компонент на неданъчните приходи изпълнението е 100,6%.

4) Привлечени са 50 млн. лв. допълнителни целеви трансфери от централния бюджет, извън обичайните субсидии, които получават общините и които въобще не са заложени в първоначалния бюджет.

5) При разходите е отчетено по-ниско средно изпълнение, в сравнение с приходите. Разходната част на бюджет 2019 е изпълнена на 88% спрямо уточнения план. Текущите разходи, които са ¾ от всички разходи са изпълнени на 94%, което е задоволително равнище.

6) Изпълнението на капиталовите разходи е около 70% и понеже това ще даде повод за много спекулации, редно е да отбележим, че тези разходи обикновено се планират по-трудно. Особено ако са свързани с кандидатстване за финансиране със средства от оперативните програми на ЕС, а както знаете общинското ръководство е доста активно при използването на този източник на безвъзмездни финансови ресурси за облагородяване на инфраструктурата. Почти половината от капиталовите разходи са финансирани по оперативните програми на ЕС. За инвестиционни проекти, финансирани със средства от оперативните програми, Столична община е усвоила 205 млн. лв. през 2019 г. Строителството на третия лъч на метрото в София е най-голямото перо в капиталовата програма на столицата (както и доставка на 20 бр. метровлакове), но други приоритети също така са разширение и рехабилитация на възлови булеварди и кръстовища, изграждане на образователна инфраструктура, реализация на екологични проекти.

7) Причините за по-слабото изпълнение на капиталовата програма са разнообразни и обикновено са свързани с обжалване на процедурите за избор на изпълнител на обществените поръчки – за някои фирми е практика докато намерят друга фирма, с която да участват заедно в консорциум, защото не отговарят на изискванията сами, да обжалват всяка една стъпка от обявяването на обществената поръчка – откриването ѝ и т.н., което бави с по 3-4 месеца минимум процедурата. Представете си, че има обжалвания на 2 етапа от поръчката – откриването и избора на изпълнител, това гарантира забавяне с поне 7-8 месеца, с което се изпуска съответната финансова година най-често. На обжалване подлежат и всички процедури по отчуждаване на терени за изграждане на улици и други обекти, което също води до забавяне на тези дейности. 

8) Разходите за делегирани държавни дейности са изпълнени на 95%.

9) Функционалното разпределение на разходите ясно показва какви са местните приоритети и как те се изпълняват.                                                                                                                                                


Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар
Топ новини

виж още

Актуална тема