Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Общество
  3. КЕВР: С 11% намаляват загубите на вода по ВиК мрежата

Общество

КЕВР: С 11% намаляват загубите на вода по ВиК мрежата

КЕВР: С 11% намаляват загубите на вода по ВиК мрежата - Tribune.bg
Снимка:

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри Годишния доклад и Сравнителен анализ на ВиК сектора за 2021 година, съобщиха от регулатора. Анализите на сектора са ежегодни и се приемат от комисията в изпълнение на разпоредбите.

Като много положителен фактор в Годишния доклад е посочена тенденцията за намаляване на общите загуби на вода. През 2021 година отчетеното ниво на общи загуби е под обичайните 60 на сто, като за изминалия 5-годишен период намалението на нивото на общи загуби е 11 процента, изразено в куб. м/км/ден, посочват от КЕВР.

Тъй като 2021 година е последната година от регулаторния период 2017-2021 година, в Годишния доклад е направен анализ на нивата на показателите за качество на ВиК услугите, постигнати от операторите през последната 2021 година, съотнесени към първата година от периода 2017 година.

Като задоволителен факт е посочено, че ВиК секторът отчита подобрение по 19 от показателите за качество – качество на вода в големите зони на водоснабдяване, непрекъснатост на водоснабдяването, общи загуби на вода, аварии по ВиК мрежите, налягане във водоснабдителната система. Такава е оценката и за нивото на покритие с услуги по доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, оползотворяване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води, рехабилитация и проучване на водопроводната мрежа, присъединяване към ВиК мрежи и ефективност на персонала.

Комисията отчита, че в изпълнение на поставените от регулатора изисквания, ВиК операторите подобряват внедряването на информационните регистри и бази данни. По този начин се повишава качеството и надеждността на постъпващите в КЕВР отчетна информация и данни от дружествата. Внедряването на информационните регистри и бази данни има важно значение за подобряване на управлението на ВиК системите и съоръженията и дава възможност на ВиК операторите да вземат обосновани решения по отношение на реактивната и превантивна поддръжка.

Докладът предоставя информация за всяко ВиК дружество, което има одобрен бизнес план през 2021 година. Посочени са подробни данни за степента на внедряване на задължителните регистри и бази данни, както и информация за разчет/отчет на показателите за качество и оценка на качеството на информацията.

Направена е оценка на изпълнението на показателите за качество, изпълнението на одобрената инвестиционна програма за 2020-2021 година и изпълнението на единните показатели за ефективност за 2020-2021 година. Представена е също информация за отчетените нива на ВиК услуги от ВиК операторите, които са без одобрени бизнес планове, допълват още от КЕВР.


Етикети КЕВР
Топ новини виж още
Актуална тема
Анкети
Какви новини искате да четете през 2023 година?
Покажи резултати Скрий резултати