Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English

Новини, анализи, мнения - Tribune.bg

Меню
  1. Начало
  2. Общество
  3. КНСБ предлага 4 групи допълнителни мерки за безработни, самоосигуряващи се, родители и хора без доходи

Общество

КНСБ предлага 4 групи допълнителни мерки за безработни, самоосигуряващи се, родители и хора без доходи

Снимка:

Сред тях е отпуск за гледане на дете до 14 г.

Допълнителни мерки за подкрепа на безработни, самоосигуряващи се, родители и хора без доходи предлага КНСБ на правителството, съобщават от синдиката. Обсъждането им предстои в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Експертите на конфедерацията са готови с разчети и детайли как мерките могат да се реализират за най-засегнатите от настоящата трудна ситуация заради пандемията с COVID-19.

Първата група мерки е насочена към безработните лица като КНСБ предлага минималното обезщетение за безработица да е трайно 60 на сто от минималната работна заплата. Това прави издръжка от 366 лв. месечно, което е съответно 17 лв. дневно обезщетение вместо 9 лв. сега. Изчисленията показват, че за целта до момента ще са необходими допълнително 60,5 млн. лв.

Очакванията на КНСБ са, че до края на годината броят на безработните ще нарасне с още около 70 000 и ще достигне общо 130-135 хиляди. Тъй като голяма част са от отрасли с по-високи трудови възнаграждения, допускането е, че не повече от 30% от тях ще са с право на минимално обезщетение. Вероятният допълнителен ресурс, за да получават дневно обезщетение от 17 лв., ще бъде около 34 млн. лв. Така целогодишно допълнителните средства за повишаване на минималния дневен размер на обезщетението за безработица при гореизложените допускания би възлязъл на около 94,5 млн. лв.

КНСБ предлага още да се отмени нормата, според която при повторно изпадане в безработица в рамките на 36 месеца след предходно реализирано право се получава минимално обезщетение за 4 месеца. Обезщетението в тези случай трябва да се изчислява по общия ред, като единственото условие би трябвало да е общото изискване – 12 месеца осигуряване през последните 18 преди настъпване на риск. Оценката на КНСБ е, че необходимият ресурс за тази мярка е 30 млн. лв.

Втората група мерки е за самоосигуряващите се.

КНСБ предлага на тези лица, ако декларират желание, задължителните осигурителни вноски за периода на извънредното положение да не се изплащат, а това задължение да се пренесе и да се изпълнява след отмяната му и до края на годината. Самоосигуряващите се, които са и работодатели, също да могат да се възползват от мярката 60/40 по отношение на работниците си.

Освен това, самоосигуряващите се на минималния осигурителен доход - до 610 лв., в т. ч. земеделски и тютюнопроизводители, да имат право да получат за времето на извънредното положение по 60 на сто от съответния за тях и деклариран минимален осигурителен доход. Според общодостъпните данни, осигурени на 610 лв. са 187 561 лица., а на суми под тази - 46 253. На тази база изчисленията показват, че цялата сума, необходима за подкрепа на самоосигуряващите се за времето на извънредното положение, ще възлезе на максимум 160,6 млн. лв. при условие, че нито едно лице не е декларирало прекратяване на дейност. КНСБ предлага подкрепата за самоосигуряващите се да е насочена към тези, които в декларациите си по ЗДДФЛ са декларирали доход през 2019 г. в рамките на до размера на минималния осигурителен доход, прилаган за тях през настоящата година.

Третата група мерки касае подкрепата на родителите на деца до 14 г., които са принудени да останат вкъщи заради затварянето на детски градини и училища. За предприятията, които поради забраната на здравния министър не осъществяват дейност и ще се възползват от мярката 60/40 няма да има проблем.

За работещите в непрекъснали дейността си предприятия, които са кандидатствали за подкрепа и са одобрени от Агенцията по заетостта, да се предвиди ползването на платен целеви отпуск, като възнаграждението да се предоставя за сметка на средствата, получени от НОИ.

Аналогично трябва да се регламентира ползване на такъв целеви родителски отпуск и за работещите в предприятия, които работят по принцип (търговия, например). Той да се ползва за периода на извънредното положение, докато децата учат от вкъщи. Предприятията трябва да изискват и съответно предоставят пред АЗ декларация за брой деца и възраст, с посочване на учебно заведение, в което са записани, както и декларация от другия родител, че няма да предявява за същия вид отпуск. Предложението е отпускът да се предоставя след използване на платения годишен отпуск за 2020 г., в т.ч. и когато има остатъци от предходните години.

По отношение на всички останали случаи, когато родителите са принудени да останат вкъщи, за да гледат децата си и за този период не получават нито трудово възнаграждение, нито обезщетение от осигурителната система, също да се предоставя целеви родителски отпуск и да им се предостави еднократната помощ по реда на Закона за социално подпомагане в размер на 325 лв. За тази помощ лицата лично следва да кандидатстват пред Агенцията за социално подпомагане/АСП/ като декларират горепосочените обстоятелства, както и наличието на непрекъснати трудово-правни отношения.

Четвъртата група мерки е насочена към лицата, уволнени във времето на извънредното положение, които нямат право на обезщетение за безработица. За тях КНСБ предлага натурална помощ с ваучери за храна на стойност линията на бедност, които да им бъдат предоставени за периода на извънредното положение. Кандидатстването трябва да е лично пред АСП и допускът да е на база декларация за отсъствие на трудов доход, доход от собственост и доход от обезщетение за съответния период.  

 


Коментари (2)

Николай Работодате ли те винаги се оправдават с работниците
09.12.2020 20:25 / Отговор
Николай Ако има едно лесно и да работиш без заплата ще е по добре,постоянно реват че нямат квалифицирани кадри пък нещат да плащат това което са обещали
09.12.2020 20:27 / Отговор

Добави коментар
Топ новини

виж още

Актуална тема

Мрежата

виж още