Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Общество
  3. Методи Лалов поиска освобождаването на Алексей Трифонов от поста председател на СГС

Общество

Методи Лалов поиска освобождаването на Алексей Трифонов от поста председател на СГС

Методи Лалов поиска освобождаването на Алексей Трифонов от поста председател на СГС - Tribune.bg
Снимка:

Общинският съветник и бивш председател на Софийския районен съд Методи Лалов се обърна към министъра на правосъдието Надежда Йорданова с искане за освобождаването на Алексей Трифонов от заеманите от него длъжности „съдия“ и „административен ръководител – председател на Софийски градски съд“.

Публикуваме пълния текст на искането без редакторска намеса:

„ДО

Г-ЖА НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА – 

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО 

 

И С К А Н Е

 от Методи Орлинов Лалов,

имейл: m.lalov@kishkova.com

 

Относно:  освобождаване на г-н Алексей Трифонов от заеманите от него длъжности „съдия“ и „административен ръководител – председател на Софийски градски съд“.

Правно основание: чл. 130в, т. 3 от Конституцията на Република България

 

УВАЖАЕМИ Г-ЖО ЙОРДАНОВА,

На 14.09.2021 г. сезирах служебния министър на правосъдието г-н Янаки Стоилов с искане да упражни правомощията си по чл. 130в, т. 3 от Конституцията като поиска от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да освободи г-н Алексей Трифонов от заеманите от него длъжности „съдия“ и „административен ръководител – председател на Софийския градски съд“, поради назначаването му в противоречие с императивната норма на чл. 162 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) – липса на българско гражданство . Поради проявеното от страна на г-н Стоилов бездействие, на 06.10.2021 г. отправих към него отворено писмо със същото искане . В резултат на настойчивите ми действия служебният министър на правосъдието сезира на 14.10.2021 г. ВСС, но, забележете, не с предложение за освобождаването му от съдебната система, а с предоставяне на информацията за липсата на българско гражданство и по този начин не изпълни Конституцията на Република България, а прехвърли случая във ВСС, докато той бъде назначен от президента Румен Радев за конституционен съдия.  

С оглед на това се обръщам към Вас отново с „историята“ на г-н Алексей Трифонов, неговото „съветско гражданство“ и битието му на български съдия. Това е още по-наложително във време, в което армията на възпитаника на СССР Владимир Путин атакува суверенна Украйна, избива хиляди мирни граждани, цели градове са подложени на разрушения, а той заплашва целия свят с ядрена война. Същевременно българските власти и в частност прокуратурата имитират противодействие на руските тайни служби и използват темата за отклоняване на вниманието от проблемите на държавното ни управление и правосъдието.  Не ми е известно и Вие, г-жо Йорданова, след встъпването си в длъжност министър на правосъдието да сте предприела действия в съответствие с правомощията Ви по чл. 130в, т. 3 от Конституцията спрямо г-н Алексей Трифонов, поради което се налага да Ви сезирам нарочно. 

На 14.09.2021 г., в 21:00 часа, по телевизия „Евроком“ беше излъчено журналистическото разследване на г-жа Валя Ахчиева „Правителството“ на Темида – разобличено, но законът – игнориран“. В него, а преди това и в редица други материали на г-жа Ахчиева по темата, се съдържат факти, подкрепени със съответни документи и изявления на длъжностни лица, от които може да се направи обоснован извод, че председателят на Софийския градски съд (СГС) г-н Алексей Трифонов няма българско гражданство и следователно не може да бъде както административен ръководител в съдебната власт, така и съдия, поради назначаването му в противоречие с императивната норма на чл. 162 от ЗСВ.

От посочения журналистически материал става ясно, че г-жа Ахчиева в период от близо три години е сезирала практически всички правоимащи институции – общинската администрация на район „Илинден“ на Столична община, Министерството на правосъдието (МП) и Висшия съдебен съвет (ВСС), но адекватна институционална реакция реално не е възникнала. За първи път в писмо изх. № 04-02-151/20.08.2021 г. на служебния министър на правосъдието г-н Янаки Стоилов до секретаря на район „Илинден“ е посочено: „Видно от писмо на Столична община, район „Илинден”, акт за раждане е съставен въз основа на документ от чужбина – свидетелство за раждане в СССР. Няма данни за извършен избор на българско гражданство от родителите, в едногодишния срок от раждането, съобразно разпоредбата на чл.1, т.2 от Конвенцията. За да се пресъстави акт за гражданско състояние – напр. акт за раждане, е задължително условие, длъжностното лице по гражданско състояние да разполага с неопровержими доказателства, че към датата на събитието – раждане, лицето, за което се отнася е български гражданин. В конкретния случай, такива доказателства не са налице. Поради това, акт за раждане от 1988 година е съставен от длъжностно лице Антония Атанасова към ОбНС „Илинден“, София, без да е налице правно основание за това действие. Няма данни същото лице да е подавало молба за придобиване на българско гражданство по натурализация, поради което следва, че и към настоящия момент Алексей Трифонов, роден през 1972 година, в град Курск, СССР, не е български гражданин.“

Горепосоченото води до обосновано предположение, че правосъдието и административната дейност, осъществявани от г-н Алексей Трифонов от момента на назначаването му като магистрат, а впоследствие и като административен ръководител, са незаконосъобразни. Лице, което не е само български гражданин не може да бъде съдия, а участието в правосъдната дейност на лица, което не отговарят на изискванията на закона, определя съдебните състави като незаконни, респ. постановените от тях актове като незаконосъобразни и подлежащи на отмяна по предвидения за това ред в закона. От друга страна, разпределянето на делата в СГС от лице, което не отговаря на изискванията за съдия и административен ръководител, включително чрез определени от него зам.-председатели и други лица, поставя под въпрос законосъобразността на тази дейност и на извършените след това съдопроизводствени действия по разпределените от неоправомощени лица съдебни дела. По същия начин стоят нещата и с разрешенията за използване на специални разузнавателни средства, издавани от председателя на СГС или от оправомощени от него лица. Ето защо и тъй като са налице основанията за освобождаване на г-н Алексей Трифонов от заеманите от него длъжности „съдия“ и „административен ръководител – председател на СГС“, следва да изпълните Конституцията и да сезирате незабавно СК на ВСС с нарочно искане за това.“


Последвайте ни в Google News

 

Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар
Топ новини виж още

Хороскоп

Анкети

Как трябва да се разиграе политическата ситуация след поредните предсрочни избори?
Покажи резултати Скрий резултати