Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English

Новини, анализи, мнения - Tribune.bg

Меню
  1. Начало
  2. Общество
  3. МЗ: Лекарите от ковид звена да получат място за специализация без да бъде провеждан конкурс

Общество

МЗ: Лекарите от ковид звена да получат място за специализация без да бъде провеждан конкурс

Снимка:

Лекарите от ковид структури да получат място за специализация, там където работят, без да бъде провеждан конкурс, предлагат от Министерството на здравеопазването.

„Да се създава такава възможност за времето на обявената извънредна епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна“, уточняват от здравното ведомство. Относно мястото за специализация в предложението се посочва, че зачисляването става в случаите, когато работят в база за обучение по съответната специалност.

Министерството на здравеопазването вече публикува за обществено обсъждане  проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. С промените, които се предлагат, лекарите ще могат да се обучават за придобиване на специалност Анестезиология и интензивно лечение, ако работят в клиники или отделения по анестезиология и интензивно лечение, осъществяващи лечение на пациенти с ковид, или за придобиване на специалност Инфекциозни болести, Вътрешни болести или Пневмология и фтизиатрия, ако работят в клиники или отделения, осъществяващи лечение на ковид пациенти. Срокът за започване на специализацията им ще бъде съкратен, тъй като се предвижда да отпадне изискването за провеждане на конкурс.

„По този начин повече лекари ще бъдат привлечени и мотивирани да работят в ковид структурите чрез облекчаване на достъпа им до специализация. Целта е на тези лекари да бъде оказана подкрепа чрез осигуряване на условия за професионално развитие и чрез даването на възможност за финансиране на обучението им от държавата. Това ще допринесе и за задоволяване, в по-голяма степен, на потребностите на населението от специалисти“, аргументират се от здравното ведомство.

Действащата в момента наредба предвижда обучението по клинични специалности, каквито са Анестезиология и интензивно лечение, Инфекциозни болести, Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия, в общия случай да се провежда въз основа на срочен трудов договор с база за обучение по съответната специалност, на длъжност за специализант. Базите целогодишно обявяват свободните длъжности за специализанти, като заемането им се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труд. Изключение са длъжностите за специализанти по Обща медицина, за които може да не се провежда конкурс. Провеждането на конкурс по Кодекса на труда отнема време, тъй като срокът за подаването на документите не може да бъде по-кратък от 1 месец.

Годишно за един специализант по клинична специалност на срочен трудов договор ще са необходими средно около 7 300 лв. Промените няма да доведат до допълнително финансово натоварване върху базите за обучение, тъй като специализантите са техни служители, назначени вече на трудов договор. В случаите, в които базите заявят желание мястото за специализант да бъде финансирано от държавата, Министерството на здравеопазването ще им предоставя средства в размер на 2,5 минимални работни заплати и дължимите от работодателя осигурителни вноски върху тях за всеки месец от практическото обучение по модули и раздели, които не се провеждат в базата за обучение и за всеки месец от предвиденото в учебната програма теоретично обучение. В тези случаи специализантите също ще бъдат финансово подпомогнати, тъй като държавата ще финансира таксите за теоретичното обучение и тези за практическо обучение, което не  се провежда в съответната база за обучение.  


Топ новини

виж още

Актуална тема