Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Общество
  3. НСИ: Кражбите са най-разпространените престъпления, извършвани от непълнолетни

Общество

НСИ: Кражбите са най-разпространените престъпления, извършвани от непълнолетни

НСИ: Кражбите са най-разпространените престъпления, извършвани от непълнолетни - Tribune.bg
Снимка:

В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът за бягство от дома

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти, съобщиха от НСИ.

През 2019 г. на отчет в детските педагогически стаи са водени 9 167 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. броят им нараства незначително - с 69, или с 0.8%.

Основните им характеристики са следните: непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) - 79.4%; малолетни (8 - 13 години) - 20.6%;момчета - 7 331 (80.0%); момичета - 1 836 (20.0%);учащи - 7 076 (77.2%); в криминогенна среда живеят 4 408 малолетни и непълнолетни (48.1%).

Броят на заведените на отчет в ДПС през 2019 г. малолетни и непълнолетни е 3 101, или 33.8% от всички водени на отчет лица, като 75.7% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2018 г. броят на новозаведените намалява с 10.8%.

Снети от отчет са 2 774 малолетни и непълнолетни лица, или 30.3% от водените на отчет през годината.

За извършени противообществени прояви през 2019 г. през ДПС са преминали 6 700 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 4 767, или 71.1%, а момичетата - 1 933 (28.9%). В сравнение с 2018 г. броят на преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви намалява със 166 лица, или с 2.4%.

В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът за: „бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ - 1 183 лица (17.7%); „прояви на насилие и агресия“ - 716 малолетни и непълнолетни (10.7%); „употреба на психоактивни вещества“ - 643 лица (9.6%); „повреждане на обществена и/или частна собственост“ - 503 лица (7.5%);„непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място“ - 446 лица (6.7%).

Сред другите обществено значими противообществени прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни през годината, са: „тормоз“ - 333 лица (5.0%); „скитничество“ и „просия“ - общо 168 лица (2.5%).

През 2019 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени престъпления, е 4 943.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години. Извършители на кражби са 2 653 лица, или 53.7% от всички лица, преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти - 36.0% (954 лица), на кражби от домовете - 22.1% (587 лица), на взломни кражби - 12.9% (342 лица).

Тази година в ДПС са регистрирани 1 280 пострадали от престъпления деца на възраст 8 - 17 години, от които 506, или 39.5%, са момичета. Малолетни са 542 лица (42.3%), а непълнолетни - 738 (57.7%).

Най-голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество - 579 лица (45.2%). Следват пострадалите от нанесени телесни повреди - 226 лица (17.7%), от грабежи - 55 лица (4.3%), и от блудство - 101 лица (7.9%). Случаите на деца, жертви на изнасилване (довършено и опит), са 7.

През 2019 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували 5 661 възпитателни дела. Броят на решените дела през годината е 5 090.

През същата година местните комисии са наложили 8 120 възпитателни мерки на 5 773 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 6 353 общественоопасни деяния.

Най-често налаганите възпитателни мерки са: „предупреждение“ - в 3 678 случая (45.3%); „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ - в 1 602 случая (19.7%); „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи“ - в 1 080 случая (13.3%); „задължаване да участва в консултации, обучения и програми“ - в 666 случая (8.2%); „предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца“ - на 248 малолетни и непълнолетни (3.1%); „настаняване във ВУИ“ - на 74 лица на възраст 8 - 17 години (0.9%).

Най-голям е броят на непълнолетните с наложени възпитателни мерки - 3 955 лица (68.5%).

През изминалата година 7 319 деца са преминали през съществуващите на територията на страната консултативни кабинети и други помощни органи към местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Организирани са 2 137 тематични кампании за превенция, в които са обхванати 231 792 лица. Осъществявана е превантивна възпитателна дейност с 1 767 деца, живеещи в криминогенна и/или конфликтна среда, а обществените възпитатели са работили с 5 543 малолетни и непълнолетни.


Последвайте ни в Google News

 

Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар
Топ новини виж още

Хороскоп

Анкети