Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. 11% ръст на разходите за пенсии от началото на годината спрямо 2021 година

Парите

11% ръст на разходите за пенсии от началото на годината спрямо 2021 година

11% ръст на разходите за пенсии от началото на годината спрямо 2021 година - Tribune.bg
Снимка:

Постъпилите приходи са с 457,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 година

Към 31 юли 2022 година общият размер на отчетените приходи е 5 541,0 млн. лв., което представлява 57,3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 457,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 година. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Общо отчетените разходи възлизат на 9 755,2 млн. лв. или 53,5% от заложените в плана за годината. Разходите са с 562,1 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 8 336,5 млн. лв., 53,8% изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии за седемте месеца на годината са с 841,5 млн. лв. или с 11,2% по-големи спрямо същия период на 2021 година.

За изплащане на т.нар. „COVID добавки“ от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 739,6 млн. лв. Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 година и са от сметката за чужди средства на НОИ.

За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 56,7 млн. лв. Тези средства също не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 година и са от сметката за чужди средства на НОИ.

За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 година са изразходвани 101,2 млн. лв., като сумата се отнася за януари, февруари, март, април, май, юни и юли 2022 година. За изплащане на т.н. „великденски“ добавки от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 142,7 млн. лв.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 31 юли са в размер на 1 187,1 млн. лв. или 51,9% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за седемте месеца на годината са с 14,7 млн. лв. повече спрямо същия период на 2021 година.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец юли е 4 139,4 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 юли са в размер на 53,8 млн. лв., което представлява 51,0% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 0,5 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 година.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 юли са в размер на 37,9 млн. лв., което представлява 45,2% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са със 7,8 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 година.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към 31 юли са в размер на 2 061,0 хил. лв., което представлява 82,4% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 553,2 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 година.

Общо отчетените разходи са в размер на 608,9 хил. лв., което представлява 12,8% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 2 242,4 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 година.


Последвайте ни в Google News

 

Топ новини виж още

Хороскоп

Анкети

Правилно ли е решението за отпускане на великденски добавки за най-бедните пенсионери?
Покажи резултати Скрий резултати