Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. АДФИ констатира нарушения за над 438 млн. лв. при 23 обществени поръчки от началото на годината

Парите

АДФИ констатира нарушения за над 438 млн. лв. при 23 обществени поръчки от началото на годината

АДФИ констатира нарушения за над 438 млн. лв. при 23 обществени поръчки от началото на годината - Tribune.bg

По време на инспекциите са установени 343 нарушения и са съставени 319 акта за установяване на административно нарушение

За периода 1 януари – 31 март 2023 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключиха 113 финансови инспекции и проверки. Проверени са 135 обществени поръчки (ОП) на обща стойност 449 056 904 лв. и 1 608 договора на обща стойност 228 335 326 лв., съобщиха от Инспекцията.

По време на инспекциите са установени 343 нарушения и са съставени 319 акта за установяване на административно нарушение (АУАН). Най-често установяваните нарушения са на Закона за обществените поръчки, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, както и на подзаконови нормативни актове.

Констатирани са 23 непроведени или неоснователно проведени ОП на обща стойност 438 667 487 лв.

Установените нецелево разходвани средства са в размер на 38 832 554 лв., от които по време на инспекциите са възстановени в бюджета 156 644 лв., а за останалите, с оглед възстановяването им, са предприети действия по реда на ЗДФИ. В хода на инспекциите са разкрити причинени вреди за 132 038 лв., като от тях са възстановени 112 055 лв. Съставени са 5 акта за начет.

Контролните органи на АДФИ са констатирали 32 бр. „индикатора за измама" по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция.

През отчетния период с най-висок дял (58%) са финансовите инспекции в общини, следвани от други разпоредители с бюджет по държавния или общинския бюджет (27%), търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (10%), министерства (3%) и други обекти (2%).

Списък с инспектираните обекти и информация за резултатите от извършените инспекции можете да намерите във файла „Приключили финансови инспекции през първо тримесечие на 2023 г.", публикуван в категория „Финансови инспекции" на интернет страницата на АДФИ.

За постигане на по-добра информираност на обществеността, от м. януари 2023 г. към списъка с инспектираните обекти и информацията за резултатите от извършени финансови инспекции, която се публикува на основание чл. 10, ал. 10 от ЗДФИ, са добавени резюмета с основни акценти от констатираното при инспекциите.


Последвайте ни в Google News

 

Топ новини виж още

Хороскоп

Анкети