Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. БАКБ разширява активите си с 14 %

Парите

БАКБ разширява активите си с 14 %

БАКБ разширява активите си с 14 % - Tribune.bg

В края на септември 2020 г. активите на Българо-американска кредитна банка достигнаха 1 757 хил. лв., което представлява ръст от 13.82% сравнено с третото тримесечие на 2019 год. Спестяванията на граждани и фирми нарастват с 14.50%. За разглеждания период, банковата система отбелязва 8.94 % годишен ръст в привлечените средства.

Банката продължава да разширява кредитния си портфейл, най-вече чрез увеличаване дела на кредити за физически лица. Постигнатото увеличение от 17.12% за едногодишен период превишава над четири пъти средния ръст на банковия пазар по този показател ( 3.95 %).

В края на септември 2020 год. БАКБ отчита 8.07% ръст на нетните приходи от лихви, въпреки нисколихвената среда и силно стеснените лихвени маржове. Резултатът е завиден на фона на спада, отчетен от банковия пазар (-5.21 %) и се дължи преди всичко на увеличаването на приходите от лихви с 4.65% до 35.792 млн. лева. Допълнителен принос за добрите резултати има постигнатия спад на цената на финансирането, отразена в намалението на разходите за лихви по привлечен ресурс е с -13.58% до 4.666 млн. лева.

В резултат на настъпилите промени в пазара на таксите и комисионните, и негативните последици от пандемията COVID-19, през третото тримесечие се наблюдава спад на нетния доход от тях, като намалението средно за системата е -8.17%. Нетният доход от такси и комисионни на БАКБ намалява с едва 3.01 %, благодарение на разширяващата се клиентска база и трансакциите, извършвани през дигиталните канали, които банката традиционно развива.

Несигурността породена от COVID пандемията, намира отражение в увеличените разходи за обезценки, които представляват своеобразен буфер за устойчивото представяне на БАКБ и през следващите периоди. Подобно е и поведението на целия банков пазар.

Нетната печалба на БАКБ е в размер на 9.150 млн. лева след данъчно облагане. Данните показват спад от -10.22% спрямо третото тримесечие на 2019 год.

Капиталовата позиция на БАКБ запазва своята положителна динамика и отчита ръст от 6.02% спрямо третото тримесечие на 2019 г. и 6.60% спрямо края на 2019г., гаранция за устойчивото развитие на банката.

Пълните отчети на БАКБ АД, както и доклад на ръководството са налични на корпоративния сайт на банката https://www.bacb.bg/bg/za-investitori в секция „Връзка с инвеститорите“.

Българо-американска кредитна банкаБългаро-американска кредитна банка


Последвайте ни в Google News

 

Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар
Топ новини виж още

Хороскоп

Анкети

Има ли поле за сформиране на правителство?
Покажи резултати Скрий резултати