Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Българската банка за развитие с нов състав на одитния комитет

Парите

Българската банка за развитие с нов състав на одитния комитет

Българската банка за развитие с нов състав на одитния комитет - Tribune.bg
Снимка:

Решението е на министъра на икономиката, на когото комитетът се отчита поне веднъж годишно

С решение на министъра на икономиката, в качеството му на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на  Българската банка за развитие (ББР) и съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), беше сменен съставът на одитния комитет на Българската банка за развитие (ББР).

Според Устава на банката и ЗНФО одитният комитет е натоварен с отговорността да наблюдава процесите по финансово отчитане в банката, системите за вътрешен контрол и системите за управление на рисковете, както и да дава препоръки относно независимия одит на институцията.

Всички служителите на банката са длъжни да указват пълно съдействие на комитета и да му предоставят необходимата информация за изпълнение на контролните му функции, а самият комитет информира за работата си Надзорния съвет на банката и се отчита пред министъра на икономиката за дейността си поне веднъж годишно.

Новите членове на одитния комитет притежават богат международен опит и са утвърдени експерти в частния сектор у нас в сферите на задължителния контрол над кредитни институции и поддържането на прозрачна финансова отчетност, съгласно най-добрите европейски и национални практики и задължителни правила.


Последвайте ни в Google News

 

Топ новини виж още
Хороскоп
Анкети