Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English

Новини, анализи, мнения - Tribune.bg

Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Българският износ отбеляза нов исторически рекорд през 2018 г. – 33,205 млрд. щ. д.

Парите

Българският износ отбеляза нов исторически рекорд през 2018 г. – 33,205 млрд. щ. д.

Снимка:

Изнасяме най-много електротехника и електроника

Българският износ отбеляза нов исторически рекорд през 2018 г. – 33,205 млрд. щ. д. Това се посочва в данни на БСК. Страната ни се нарежда на 64 място сред останалите страни по износ в света. Ръстът на износа ни за 2018 г. спрямо 2017 г. е 6%, при ръст на световния внос 10%.

Изнасяме най-много електротехника и електроника, става още ясно от данните. В групата с най-голям износ са още мед и изделия от мед, енергоносители (горива и електроенергия) и машини и апарати. Тези 4 групи стоки формират 36% от износа ни.

Специално на вниманието на соцносталгиците - преди 1989 г. държавата губеше милиарди долари на година от дотиран износ на некачествена продукция на електрониката, електротехниката и машиностроенето, а днес изнасяме електроника за над 3,6 млрд. щ. долара годишно.

За периода 2014-2018 г. българският износ, измерен в щатски долари, нараства с 5% годишно, докато световният внос нараства с 2%. Тези тенденции са различни по групи стоки.

Таблица 1Таблица 1

Изделията на електрониката и електротехниката продължават своя експортен възход с 10% средногодишен ръст за последните пет години, докато за същия период световният внос се е увеличил с 4%. Това се дължи в голяма степен на ръста през последната година – 19%. Това означава, че тези български производители са конкурентоспособни на глобалните пазари и изместват други доставчици. Износът на машини и апарати също се представя добре и бележи ръст от 5%, докато световният внос расте с 2%. За последната година износът на тази група стоки расте с 10%

От анализа са изключени доставките на стоки за отбраната.  НСИ третира тази информация като конфиденциална. Според неокончателни данни на вносителите, България е изнесла стоки за отбраната поне за 777 мил. щ.д. Редица държави, които са пазар за българска специална продукция, не предоставят данни за търговията си с нея. Изключвайки специфичните доставки, износът на зърно заема пета позиция. Следват фармация, автомобилна индустрия, изделия от желязо и стомана, пластмасови изделия, облекла.

По експертни оценки, износът на специална продукция (над 777 млн. щ. д.) би трябвало да е на единадесето място сред водещите стокови групи в износа ни. Ако този износ се добави към посочените 33,2 млрд. щ. д., България ще изпревари Литва (с износ 33,404 млрд. щ.д.) в световната ранглиста.

С какво сме най-успешни?

България държи 24,5% от световния пазар на патешки черен дроб. Временно консервираните череши имат 19,7% дял, пшеница за посев 14,5%, патешкото месо – 13,3%, руди на благородни метали 11,6%, маслодаен слънчоглед 11,1%, анодна мед 10,8%.

Кои са ни партньорите?

През 2018 г. сме осъществили износ за 198 държави и територии. В редица държави имаме малък износ на нишови продукти. Най-важните пазари са Германия, Италия, Румъния, Турция и Гърция, които общо допринасят за 46,4% от износа. Следват Франция, Белгия, Холандия, Китай, Испания, Великобритания, Полша, Чехия, Сърбия, Австрия, Унгария, САЩ, които добавят още 32,5%. С всеки от първите 7 търговски партньора имаме положителен търговски баланс общо за 2 млрд. щ.д. Измежду значимите партньори над 10% ръст за миналата година имаме с Германия 22%, Италия 15%, Румъния 15%, Гърция 15%, Холандия 23%, Китай 15%. Спад има с Турция, Франция и Испания.

Преструктурирането на българския износ продължава. Българските предприемачи намират своето място в глобалната верига на доставки. Износът расте дори за държави с активна експортна насърчителна политика, посочват от БСК. Износът на стоки с по-висока добавена стойност се повишава и се влияе по-малко от курса на щатския долар и цените на енергоносители и суровини. Този износ формира около 24% от общия, при това тук не е включен износът на специална продукция. Износът на суровини и материали с ниска степен на преработка продължава да намалява своя дял и за 2018 г. се оценява на 29-30%.

България може да увеличи износа си за развитите държави, като стане подизпълнител на големите фирми и се включи в глобалните вериги на доставки. С течение на времето ще се придобият знания и умения за по-широко самостоятелно навлизане на световните пазари под собствена марка и със собствени разработки.  

 

 

 


Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар
Топ новини

виж още

Актуална тема

Мрежата

виж още