Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Бюджетът на червено: МФ отчете дефицит от 600 млн. лева в края на юни

Парите

Бюджетът на червено: МФ отчете дефицит от 600 млн. лева в края на юни

Бюджетът на червено: МФ отчете дефицит от 600 млн. лева в края на юни - Tribune.bg
Снимка:

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на месец юни 2024 г. да бъде дефицит в размер на 0,6 млрд. лв. (0,3 % от прогнозния БВП). За сравнение, салдото по КФП към полугодието на 2023 г. бе близко до балансирано (излишък в размер на 0,1 % от БВП), съобщиха от МФ.

Следва да се отбележи, че за разлика от предходната година, когато в държавния бюджет през юни постъпиха приходи от дивидент за държавата от държавни предприятия в размер на около 0,4 млрд. лв., през настоящата година приходите от дивиденти са незначителни по размер. От друга страна, през месец юни в изпълнение на ратифицирания от Народното събрание Международен договор (LOA) BU-B-UCP "Придобиване на бойни машини Страйкър", Министерството на отбраната извърши разходи в общ размер на около 0,6 млрд. лева.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към юни 2024 г. се очаква да бъдат в размер на 34,5 млрд. лв., което е 45,8 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година постъпленията нарастват с 3,1 млрд. лв. (9,8 на сто), като принос за това имат данъчните приходи, които нарастват в номинално изражение с 2,6 млрд. лв. (10,6 на сто) и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС), които нарастват с 0,8 млрд. лева. В сравнение с предходната година неданъчните приходи намаляват с 0,3 млрд. лв. (5,5 на сто) основно поради спад при постъпленията от продажба на квоти за емисии на парникови газове по бюджета на ФСЕС и приходи от дивидент за държавата от държавни предприятия.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2024 г. възлизат на 35,1 млрд. лв. , което е 43,0 % от годишните разчети. На съпоставима база спрямо предходната година се отчита нарастване, основно при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии, след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и при разходите за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации със ЗДБРБ за 2023 г. и ЗДБРБ за 2024 г. и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2024 г. от централния бюджет, възлиза на 0,7 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към юни 2024 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец юли 2024 година.


Последвайте ни в Google News

 

Етикети пари, МФ, дефицит
Топ новини виж още

Хороскоп

Анкети

Има ли поле за сформиране на правителство?
Покажи резултати Скрий резултати