Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. БНБ отчете ръст на банковите лихви през ноември

Парите

БНБ отчете ръст на банковите лихви през ноември

БНБ отчете ръст на банковите лихви през ноември - Tribune.bg
Снимка:

Ръст на банковите лихви през ноември, отчита Българската народна банка.

Кредити

През ноември средният лихвен процент по кредитите за бизнеса до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0,14 процентни пункта (пр. п.) до 3,20 на сто, а по тези над 1 млн. евро – с 0,23 пр. п. до 2,65 на сто. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0,03 пр. п. до 3,43 на сто, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0,18 пр. п. до 3,70 на сто. През ноември 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0,11 пр. п. до 2,57 на сто, а по овърдрафта в евро – с 0,41 пр. п. до 3,09 на сто.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава със 7,3 на сто (27 млн. лв.) до 398,8 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро – със 17,6 на сто (93,1 млн. лв.) до 622.4 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава увеличение с 14,5 на сто (52,3 млн. лв.) до 412,8 млн. лв. Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства с 13,6 на сто (6,7 млн. лв.) до 56 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро – с 29,4 на сто (172,8 млн. лв.) до 759,9 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава намаление с 49,1 на сто (224,1 млн. лв.) до 232,7 млн. лв.

През ноември 2022 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0,43 пр. п. до 8,79 на сто, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0,44 пр. п. до 9,29 на сто. При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се повишава с 0,07 пр. п. до 2,55 на сто, а ГПР по тези кредити – с 0,09 пр. п. до 2,81 на сто. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица се увеличава с 0,51 пр. п. до 3,34 на сто. През ноември 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се повишава с 0,10 пр. п. до 14,34 на сто, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове намалява с 0,05 пр. п. до 20,30 на сто. 

Депозити

През ноември в сравнение с октомври 2022 г. средният лихвен процент по депозитите на бизнеса с договорен матуритет (ДДМ) в левове се увеличава с 0,13 пр. п. до 0,51 на сто, а по тези в евро се запазва на ниво от 0,37 на сто. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове остава на ниво от 0,00 процента, а по тези в евро се понижава незначително до 0,00 на сто.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 326,9 на сто (296,3 млн. лв.) до 387 млн. лв., а по тези в евро – с 807,8 на сто (196,1 млн. лв.) до 220,4 млн. лв.

През ноември 2022 г. средният лихвен процент по депозитите на домакинствата с договорен матуритет в левове се запазва на ниво от 0,37 на сто, а по тези в евро нараства с 0,38 пр. п. до 0,86 на сто. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове се понижава незначително до ниво от 0,00 на сто, а по тези в евро остава на ниво от 0,01 на сто. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове, намалява с 0,01 пр. п. до 0,11 на сто, а по тези в евро се запазва на ниво от 0,16 на сто. Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 27,6 на сто (33,8 млн. лв.) до 156,5 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро – със 117,9 на сто (90,6 млн. лв.) до 167,5 млн. лв.


Последвайте ни в Google News

 

Етикети БНБ, лихви, кредити
Топ новини виж още
Хороскоп
Анкети