Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English

Новини, анализи, мнения - Tribune.bg

Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Държавата пласира поредния нов дълг за 500 млн. лева

Парите

Държавата пласира поредния нов дълг за 500 млн. лева

Снимка:

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия държавни ценни книжа. Той е пореден за последните месеци. Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 500 000 000 лв. и лихвен процент 0.00% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 10 ноември 2021 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 634 460 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 27 000 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.27. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 98.66 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 500 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 27 000 000 лв. при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

В аукциона участваха 9 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.  


Етикети БНБ, нов дълг

Топ новини

виж още

Актуална тема