Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English

Новини, анализи, мнения - Tribune.bg

Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Финансовото министерство очаква по-нисък дефицит за края на декември

Парите

Финансовото министерство очаква по-нисък дефицит за края на декември

Снимка:

3,6 милиарда лева дефицит се очаква в края на декември в държавната хазна, сочат предварителните данни на Министерството на финансите. Това прави 3% от брутния вътрешен продукт и е по-добър резултат от заложените в актуализирания вариант на бюджета за миналата година 4,4%.

Преките фискални стимули през 2020 г. по линия на националния бюджет, включващи социално-икономическите мерки за борба с негативните последствия от пандемията и средствата и ресурсите за звената на първа линия, са в общ размер на около 2,8 млрд. лева.

Те са подсилени и допълнени и от пренасочените ресурси по линия на програмите и фондовете на ЕС за програми и мерки, свързани с борбата с пандемията от COVID-19, в размер на около 0,8 млрд. лв.

Отчитайки тези ресурси, мобилизирани в безпрецедентната пандемична ситуация,  може да се каже, че е поддържана една добра фискална политика и без наличие на пандемия е постигнато балансирано бюджетно салдо, каквото бе заложено във внесения от правителството и одобрен от Народното събрание първоначален закон за държавния бюджет за 2020 година.

Освен стимулите по линия на бюджета и ресурса от фондовете на ЕС, бяха разработени и финансови инструменти за финансиране чрез Българската банка за развитие (0,7 млрд. лв.) – гаранционни схеми за кредити за засегнати от ограниченията заради пандемията малки и средни предприятия, както и гаранции за търговски банки за отпускане на безлихвени заеми за физически лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи се. Чрез финансови инструменти на Фонда на фондовете бяха мобилизирани допълнително около 0,2 млрд. лв. публичен ресурс.

Към края на декември 2020 г. се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма с около 1,6 млрд. лв., съпоставено с актуализираните разчети към ЗДБРБ за 2020 година. За това допринасят, от една страна, добрите параметри по изпълнението на приходите и от друга, по-ниските от планираните разходи и вноска на Република България в общия бюджет на ЕС. По-ниският от планирания дефицит за 2020 г. ще позволи на разположение във фискалния резерв да остане ликвиден буфер, който при настоящата висока степен на неопределеност за бъдещото развитие на ситуацията с пандемията в България и света предоставя защита срещу потенциални ликвидни рискове в краткосрочен план.

От страна на приходите се наблюдава преизпълнение на годишните разчети при повечето основни данъци, както и при приходите от социално-осигурителни вноски. Данъчните и осигурителните приходи отчитат  номинален ръст спрямо предкризисната 2019 г. от 1,5 на сто. След период на изразен спад през второто тримесечие при постъпленията в частта на ДДС, последваха месеци на постепенно възстановяване, като в годишен план това забавяне бе преодоляно и приходите превишават плана за годината.

Данъчната основа за ДДС от вътреобщностно придобиване отчита ръст на годишна база, като размерът на ефективно внесения ДДС се увеличава спрямо предходната година. Положителен ефект оказа и приложената веднага след избухването на пандемията мярка „60/40“.  Изпълнението при данъците по Закона за корпоративното подоходно облагане също е добро, като дори надвишава постъпленията за 2019 година. Преизпълнението на приходите от корпоративен данък, ДДС, данъка върху доходите и осигурителните вноски спрямо същите за 2019 г. и актуализираните разчети за 2020 г. са показател за адекватната реакция на държавата с мерки и действия в подкрепа на бизнеса.  

 


Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар
Топ новини

виж още

Актуална тема

Мрежата

виж още