Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English

Новини, анализи, мнения - Tribune.bg

Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. КЕВР намали цените на газа за януари, февруари и март 2020 г.

Парите

КЕВР намали цените на газа за януари, февруари и март 2020 г.

Снимка:

Намалението е от 14 до 31.65%

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ проведе закрито заседание, на което прие решения във връзка с подадените от "Булгаргаз" ЕАД заявления за утвърждаване на цени на природния газ за януари, февруари и март 2020 г., по които общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщиха от енергийния регулатор. Намалението в цената на синьото гориво е от 14 до 31.65%. Утвърждаването на цени на природния газ за минали периоди е в резултат на променените условия на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт“ от 2 март 2020 г. за доставка на природен газ, съгласно който общественият доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ, считано от 5 август 2019 г.

Със свое решение КЕВР утвърди цена на природния газ за периода 1 януари - 31 януари 2020 г. в размер на 37,82 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), а намалението е с 6,22 лв./MWh или с 14,12%. При утвърждаването на новата цена на природния газ за периода Комисията е отчела реално доставените количества природен газ през този период, променените условия по договора за доставка на природен газ между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", съгласно които цената се образува по хибридна формула. Отчетен е и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ за период от четиридесет и пет дни, предхождащи месеца на внасяне на предложението за утвърждаване на цена - 17.10.2019 г. – 30.11.2019 г.

След разглеждане на заявлението на обществения доставчик и при отчитане на всички ценообразуващи фактори утвърдената цена на природния газ за м. февруари 2020г. е в размер на 33,81 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), като понижението е с 10,23 лв./MWh или с 23,23 %. Намалението за периода 01.03.2020 г. – 31.03.2020 г. пък е 13,94 лв./MWh или с 31,65%.

Решенията на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ за месеците януари, февруари и март 2020 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на регулатора.  


Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар
Топ новини

виж още

Актуална тема

Мрежата

виж още