Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. КЗК: Нямаме правомощия да регулираме цените на горивата

Парите

КЗК: Нямаме правомощия да регулираме цените на горивата

КЗК: Нямаме правомощия да регулираме цените на горивата - Tribune.bg
Снимка:

Правомощията на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) не се простират до там, че да регулира цените на горивата, нито да разследва спекула, се посочва в изявление на КЗК в отговор на твърдения, направени по Нова тв. 

"Комисията за защита на конкуренцията няма правомощия за ценово регулиране, нито в нейната компетентност попада разследване на „спекула“ и защита на потребителите. Характерно за органите за защита на конкуренцията е да се намесват по отношение на повишаване на цените, само когато това е в резултат на забранено споразумение или на злоупотреба с господстващо положение, като контролът, който се осъществява, е последващ.

Контролът от страна на органа по конкуренция е предварителен единствено по отношение на контрола върху концентрациите между предприятия. Регулирането на цени може да попадне в правомощията единствено на секторните регулатори, но е несъвместимо с осигуряването на защита на конкуренцията. Комисията също така не разполага с правомощие да дава становище за цените на предлагани стоки или услуги", се уточнява в съобщението до медиите.

Относно изказванията за броя на извършените проверки на място, се подчертава, че това е правомощие на КЗК, което може да бъде използвано единствено в рамките на образувано производство и след получено разрешение на компетентния съд, а не предварително срещу дружества, за които единствено се предполага, че са потенциални нарушители на закона. Т.е. за да бъде упражнено това правомощие, Комисията трябва да разполага с конкретни доказателства за евентуално извършено нарушение на ЗЗК, въз основа на които да образува производство и да получи съдебно разрешение за извършване на проверка.

"Завишаване при цените на горивата се наблюдава и в останалите държави от Европейския съюз. В някои от тях са въведени временни мерки за преодоляване на този проблем, но те имат краткотраен характер и са предприети на правителствено ниво, а не от органите по конкуренция. Подобен пример са редица европейски страни, в които е въведен за срок от няколко месеца по-нисък данък или акциз върху горивата.

Във връзка с всички изказвания в медиите следва да се отбележи също, че предвид важното му обществено значение, секторът на горивата е постоянно наблюдаван от КЗК, за което свидетелстват множеството решения на Комисията. Неведнъж КЗК е установявала бариери пред свободната конкуренция и е отправяла препоръки към компетентните органи за предприемане на мерки за подобряване на конкурентната среда", отбелязват от КЗК. Допълва се, че в резултат на извършен през 2019г. секторен анализ, КЗК е дала препоръки с цел подобряване на конкурентната среда в сектора чрез изграждане на държавни данъчни складове и чрез създаване на електронна платформа, която в реално време да информира за свободните наличности във всички данъчни складове. До момента никоя от препоръките не е изпълнена от компетентните органи. Уточнява се, че към настоящия момент в КЗК са образувани четири антитръстови производства, свързани с пазарите на горива.

В заключение, в изявлението се посочва, че в рамките на предоставените й от закона правомощия КЗК е активно ангажирана със състоянието на конкурентната среда в сектора на автомобилните горива и полага всички необходими усилия, за да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност.


Етикети КЗК, цени, горива

Топ новини

виж още
Актуална тема