Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. НСИ: Увеличава се оборотът при сектор „Въздушен транспорт“

Парите

НСИ: Увеличава се оборотът при сектор „Въздушен транспорт“

НСИ: Увеличава се оборотът при сектор Въздушен транспорт - Tribune.bg
Снимка:

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2019 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 1.9% спрямо третото тримесечие на 2019 година. По-значително увеличение се наблюдава при „Въздушен транспорт“ - с 8.2%, и „Пощенски и куриерски услуги“ - със 7.7%, съобщиха от НСИ.

Намаление е регистрирано само при „Воден транспорт“ (1.0%).

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ нараства с 2.3% спрямо третото тримесечие на 2019 година. Най-голямо увеличение е регистрирано при „Дейности в областта на информационните технологии“ - със 7.3%, и „Информационни услуги“ - с 5.4%. Съществен спад е отчетен при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (15.4%) и „Издателска дейност“ (13.3%).

При Други бизнес услуги най-голямо повишение спрямо предходното тримесечие се наблюдава при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - с 2.3%, и „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“ - с 1.7%. По-значително намаление е регистрирано при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ - с 6.6%, и „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност“ - с 4.6%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нараства с 5.9% в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. Увеличение е регистрирано при всички дейности, като то е най-значително при „Воден транспорт“ - с 42.5%, и „Въздушен транспорт“ - с 23.5%.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, изчислен от календарно изгладени данни, е със 17.5% по-висок през четвъртото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. Най-съществен ръст се наблюдава при „Дейности в областта на информационните технологии“ (34.8%), докато намаление е отчетено само при „Далекосъобщения“ (3.7%).

При Други бизнес услуги ръст спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. се наблюдава при повечето дейности, като той е най-голям при „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност“ - с 18.1%, „Дейности по почистване“ - със 17.3%, и „Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението“ - с 16.9%. Намаление е регистрирано само при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ - с 6.7%.


Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар
Топ новини

виж още
Актуална тема