Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Отпускат до 750 хил. евро на общините за градско развитие

Парите

Отпускат до 750 хил. евро на общините за градско развитие

Отпускат до 750 хил. евро на общините за градско развитие - Tribune.bg
Снимка:

За по-чист въздух, информационни и комуникационни технологии и образование

До 750 хил. евро на проект могат да получат общините за градско развитие. Средствата ще се отпускат по линия на европейската програма за градско развитие УРБАКТ ІІІ 2014-2020 г., която в България се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Програмата финансирани проекти, свързани със засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновации, подобряване достъпа до информационни и комуникационни технологии, повишаване конкурентоспособността на малки и средни предприятия, подпомагане преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори, насърчаване адаптацията към изменението на климата, превенцията и управлението на риска. Също така съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване ресурсната ефективност, насърчаване устойчивия транспорт, насърчаване заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила, както и други дейности.

От 7 януари стартира втората, последна за периода 2014 – 2020 г., покана за набиране на проектни предложения за Мрежи за планиране на действия. С наличния бюджет се очаква да бъдат финансирани около 23 проекта. Основната цел на Мрежите за планиране на действия е да се подобри капацитетът на градовете да управляват градски политики посредством интегрирани планове за действие.

Кандидатите по втората покана се насърчават да включат в партньорските планове за действие и някоя от темите на Градския дневен ред на ЕС, в т.ч.: осигуряване на достъпни жилища, адаптиране към климатичните промени, интегриране на имигранти и бежанци, борба с бедността в градовете, дигитализацията, намиране на решения за устойчиво ползване на земята и природата, работни позиции и умения, подобряване качеството на въздуха и др.

Проектите ще се одобряват и изпълняват в 2 фази с обща продължителност 30 месеца. Допустимият максимален бюджет за един проект за мрежа за планиране на действия е 750 000 евро общо за двете фази. Първоначалният бюджет, отпускан за първа фаза на проекта, не трябва да надвишава 150 000 евро. Партньорите в проекти от по-слабо развитите региони, включително регионите в България, се съфинансират с 85% от ЕФРР. Проектните предложения трябва включват минимум 7 и максимум 10 партньори от 28-те държави от Европейския съюз, Норвегия и Швейцария, бенефициенти на програмата. Поканата за набиране на проекти ще бъде отворена до 15.00 часа на 17 април 2019 г.

Подробна информация за кандидатстване по поканата е публикувана на сайта на програма УРБАКТ ІІІ 2014-2020.  


Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар
Топ новини

виж още