Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English

Новини, анализи, мнения - Tribune.bg

Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Сметната палата приключи одита на „Автомагистрали"

Парите

Сметната палата приключи одита на „Автомагистрали"

Снимка:

Издадени са 8 препоръки

Сметната палата приключи одита на „Автомагистрали", става ясно от публикувания на сайта ѝ годитен доклад за дейността на държавното дружество за периода от началото на 2016 до края на 2020 г. Проверката е разпоредена с решение на парламента през декември 2020 г.

В доклада са направени осем препоръки, като са описани много от договорите на държавното предприятие с подизпълнители, включително тези за укрепване на 84 свлачища покрай пътищата, за които вчера регионалният министър Виолета Комитова изиска допълнителна проверка на АДФИ и НАП.

Осемте препоръки засягат най-вече публичността за сключените договори. Във вътрешните правила на „Автомагистрали“ ЕАД трябва да бъде вписано изискването за публикуване на сайта на обявите за подбор на външни изпълнители, доставчици и контрагенти (вкл. критерии за подбор, методика за оценка на получените оферти и др.), както и на последващите действия и решения, свързани с разглеждането, оценката и класирането на получените оферти и определянето на конкретните изпълнители.

Дружеството следва да публикува и информация за сключените рамкови споразумения, както и да посочи конкретни и/или допустими критерии, които да се прилагат при избора на външни изпълнители, доставчици и контрагенти.

Във вътрешните правила трябва да се впишат изисквания преди стартиране на процедури за избор на външни контрагенти и по-конкретно за изпълнение на строителство или на свързани с него услуги, да се извършва анализ и преценка дали дружеството попада в хипотезата на възложител за конкретен случай по чл. 6, ал. 2 от ЗОП.

Необходимо е да се извършва и проверка за свързаност по смисъла на § 1, т. 3 от ДОПК между ръководството и служителите на дружеството и лицата, подали оферти за участие в съответните процедури и на които се възлагат дейности.

Освен това Сметната палата разпорежда да се назначи лице или звено, което да отговаря за публикуване на официалната интернет страница на „Автомагистрали“ ЕАД на обявите за подбор на външни изпълнители, доставчици и контрагенти, както и резултатите от последващите действия и решения, свързани с разглеждането, оценката и класирането на получените оферти и определянето на конкретните изпълнители.

Занапред следва да се утвърдят писмени правила, с отговорни звена/длъжностни лица, срокове и ред за осъществяване и документиране на контролни дейности, във връзка с изпълнението на договорите за текущ ремонт и поддръжка на автомагистралите.

За изпълнение на препоръките е даден 8-месечен срок, макар че дружеството вече е изпълнило част от тях и отскоро на сайта му има раздел „Профил на купувача“, където се публикуват обявите.  


Топ новини

виж още

Актуална тема

Мрежата

виж още