Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Политика
  3. Черна кампания в Дулово: Вътрешна информация е използвана срещу кандидат-кмет

Политика

Черна кампания в Дулово: Вътрешна информация е използвана срещу кандидат-кмет

Черна кампания в Дулово: Вътрешна информация е използвана срещу кандидат-кмет - Tribune.bg
Снимка:

За разлика от моите опоненти в предизборната кампания, аз боравя с документи, посочва д-р Юксел Ахмед

Статия напада кандидата за трети мандат за кмет на община Дулово. Твърденията в нея обаче могат да се базират единствено на вътрешна информация. Затова д-р Юксел Ахмед подозира, че данните са дадени от хора с положение, заинтересовани да го дискредитират преди изборите. Правото на отговор в медията, публикувала материала, не е даден на д-р Юксел Ахмед. Той бе пратен до редакцията на Trubune.bg. Публикуваме целия текст:

 

ПРАВО НА ОТГОВОР

от д-р Юксел Ахмед,

по повод статия от 4.10.2019г., публикувана на сайта на ИА Блиц, със заглавие „Злоупотреби в община Дулово ощетили хората с  близо 300 000 хиляди лева” с автор Орлин Филиповски.

Уважаеми дами и господа,

На 4.10.2019г. в сайта на Информационна агенция Блиц беше публикувана статия озаглавена „Злоупотреби в община Дулово ощетили хората с близо 300 000 хиляди лева” с автор Орлин Филиповски. С настоящото упражнявам правото си на отговор /опровержение/ във връзка с изложените клеветнически, неверни и гнусни твърдения по отношение на работата ми, като кмет в община Дулово, целящи в условия на предизборна кампания да вменят на уважаемия читател, че по време  на моите мандати като управник съм стоял безучастно, „запазил съм мълчание”, докато „под носа ми” са извършвани злоупотреби, ощетили хората с огромни суми.

Категорично заявявам, че думите отговорност, контрол, доверие и злоупотреби за мен не са само написани слова. Във времето съм доказал, че в работата си като лекар и управник съм безкомпромисен. Единствено вярно от всичко посочено в статията е, че АДФИ е извършила проверка. Някак удобно се премълчава, че същата тази проверка е образувана по повод на мой сигнал до Агенцията. След съмнения, че в отдела се случват нередности, началник отдел „Образование-ДГ” Мариана Илиева сигнализира ресорния зам.-кмет и мен. Последва и входирана докладна записка от Мариана Илиева до мен. Премълчано е още, че след възникване на  съмненията ми за злоупотреби от служителката Марийка Димитрова съм издал заповед за Вътрешен одит, като едновременно с проверката съм депозирал сигнал до Окръжна прокуратура Силистра, до ОД на МВР Силистра и до АДФИ гр.София. Именно моите сигнали са станали  повод за образуване на наказателно производство, което не се ангажирам да коментирам поради факта, че производството не е приключило. По отношение на доклада на АДФИ, на първо място, съм озадачен откъде и как части от съдържанието му са достигнали до Блиц.

Докладът не е публикуван на страницата на АДФИ, именно поради естеството на неговото съдържание, а от приложения към статията снимков материал ясно се виждат входящите номера на институциите,  в които докладът е постъпил. Входящият номер с по-късна дата на завеждане е този на Общински съвет Дулово, председателстван от моя опонент в предстоящите избори инж. Сезгин Галиб, издигнат от ДПС.  Предвид изложеното у мен се зараждат основателни съмнения, че извадките от доклада, приложени към статията, са достигнали до Блиц не от случайни граждани от община Дулово, както се опитва да вмени авторът, а от хора с положение, разполагащи със съответната информация и заинтересовани да ме дискредитират няколко седмици преди изборния ден. С констатациите по този доклад няма санкции за мен в качеството ми на кмет или за общината, която представлявам. Не се съдържат и данни за безстопанственост.

Медиите, като четвърта власт би следвало да спазват принципите на обективност, безпристрастност и да проверяват достигналата до тях информация. Вярвам в заявения  от агенция Блиц принцип за работа: търсене на истината, поради което правя следните уточнения по изложените в публикацията факти.

Първо, служителката Марийка Димитрова е назначена на работа в община Дулово  през 1989г., а  не както е посочено в статията 2008г. Постъпването ѝ на работа в общината е далеч във времето преди 2011г., когато беше моят първи мандат, но за сметка на това напускането ѝ е по време на моето управление и  е в пряка причинно-следствена връзка с вътрешната проверка по повод на лицето и съмненията ми за злоупотреба. Ето защо, категорично не приемам упреци към мен, че нямам становище и премълчавам безчинствата от години на служители в общината.  Аз съм първият кмет инициирал проверки за злоупотреби в община Дулово. Заявявам, че нямам никакви притеснения от действията си във времето, никога не съм се страхувал от проверки, напротив -приемал съм ги като коректив за работата на служителите в поверената ми община. Считам, че по отношение на изложеното в материала за злоупотребите в община Дулово, авторът не е използвал надлежни източници, позовавайки се на „съграждани” с неустановена самоличност и прикрепяйки към статията тенденциозно подбрани извадки от неустановен по съдържание текст и автор/ „съграждани”, „жители на община Дулово”, „дуловчани”/. Заявявам, че за разлика от моите опоненти в предизборната кампания, аз боравя с документи и при необходимост ще представя същите в съдебна зала и ще установя неистинността на всяка клевета по мой адрес включително съдържаща се в статията.

 Второ, по повод на твърдението, че не съм подал писмено становище по доклада на АДФИ ще кажа, че нямам никакви възражения по констатациите от доклада, а становище се дължи единствено в случай на несъгласие с установеното от проверяващите.

Трето, във връзка с изложеното от  автора, че по линия на Направление „Образование” ситуацията в общината е доста оплетена и се касае за „приятелско-роднинска амалгама”, поставяща въпроса за наличието/липсата на конфликт на интереси между мен, г-жа Доротея Тотева зам.-кмет „Хуманитарни дейности”в община Дулово и г-н Стелиян Тотев – директор на СУ „Васил Левски” гр. Дулово, намирам за важно да опровергая, оспоря, отхвърля всички неверни и злонамерени твърдения по мой адрес. Категорично заявявам, че не съм в родствена връзка нито със заместничката си г-жа Тотева, нито с директора г-н Тотев. Намирам за неуместно и обидно сравнението между трима ни  със „синдрома свински черва”. Ще пропусна да направя анализ на така упоменатия синдром и ще заявя, че екипът си в лицето на г-жа Тотева избирам по качествата и експертизата, които притежава и е доказала с работата си. Обстоятелството, че г-жа Тотева е в неплатен отпуск от директорската длъжност в ОУ „Христо Смирненски” град Дулово за времето, в което изпълнява длъжността зам.-кмет, не противоречи на нито един законов или подзаконов нормативен акт, на морала, който се уповава на правото. На следващо място, не намирам нищо притеснително в това двама млади и амбициозни хора, каквито са горепосочените директори, да участват в конкурс за заемане длъжността „директор“ на училище.  Не разбирам за какъв дефицит на морал се говори в статията по отношение на г-н Тотев, г-жа Тотева и мен, след като двамата са заели длъжността „директор“ след  провеждане на конкурс от Регионално управление по образованието и представители на Министерство на образованието и науката,  по надлежния ред, при спазване разпоредбите на действащия Закон за предучилищно и училищно образование и Кодекса на труда. Не на последно място, кметът на община Дулово няма правомощия и не назначава директори на училища, тъй като същите са на пряко подчинение на РУО Силистра.

В статията е написано, че „не е редно едно семейство да окупира ръководните постове, било то в образование или друга сфера”. Видно от дефиницията за думата „окупация”, дадена в тълковния речник на българския език, последната означава „завземам”, „присвоявам”, „ обсаждам”. Нито един от тези глаголи не може да бъде уместно употребен по отношение на длъжност, заета след конкурсна процедура. Подобен изказ цели единствено да внуши липса на качества у хора, заемащи отговорни длъжности в сферата на образованието и да урони авторитета им в обществото.

След изясняване на фактите и обстоятелствата от статията очаквам публично извинение за всички неверни, обидни и злепоставящи ме твърдения, които  в настоящия отговор опровергах. В случай, че авторът на статията или информационната агенция, която му е дала трибуна, не предприеме действия по публикуване на отговора ми и не поднесе своите извинения във формата, в която е публикувана статията, ще бъда принуден да потърся правата си пред компетентния български съд.

С уважение,

д-р Юксел Ахмед

 

 


Последвайте ни в Google News

 

Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар
Топ новини виж още
Хороскоп
Анкети