Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English

Новини, анализи, мнения - Tribune.bg

Меню
  1. Начало
  2. Политика
  3. Народното събрание одобри годишните доклади на съдебната система за 2019 г.

Политика

Народното събрание одобри годишните доклади на съдебната система за 2019 г.

Снимка:

Боян Магдалинчев от ВСС: Остава проблемът с натовареността на софийските съдилища

На днешното си заседание парламентът одобри годишните доклади на съдебната система за 2019 г., като още в началото на пленарния ден депутатите удължиха работата си до приключването на гласуването по петте доклада.

Докладът на Висшия съдебен съвет /ВСС/ за 2019 г. отразява дейността на Съдийската и Прокурорската колегии, както и на постоянно действащите комисии към тях. През 2019 г. ВСС продължава усилията по въвеждане на електронно правосъдие.

От доклада става ясно, че през миналата година Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия е провела 26 заседания, в които са обсъдени и приети решения в няколко насоки: оптимизиране структурата на съдилищата, като е внесено предложение до Съдийската колегия на ВСС за закриване на две първоинстанционни военни съдилища. В допълнение е сформирана работна група за изготвяне на анализи за степента на натовареност на военните съдилища, работи се по преобразуване на структурата на районните съдилища и реформа на съдебната карта в насока обединяване на районни съдилища или сливането им към по-голям орган на съдебната власт. Реализират се и мерки за справяне с неравномерната натовареност.

„Би било необективно да се каже, че нищо не е направено през 2019 г. Свършени са много неща, предприети са стъпки по различни посоки, но също така трябва да констатираме, че въпросите, които стояха пред съдебната ни система преди 3 години, когато това издание на Народното събрание и един от първите му важни актове беше съставянето на нов ВСС, стоят все още на дневен ред“, посочи социалистът Крум Зарков. Според него става въпрос за темите за бюджетирането, за натовареността на съдиите и съдебната карта.

„Споделям част от констатациите, които бяха направени относно дейността на съдебната система и на работата на ВСС. Споделям това, което каза народният представител Крум Зарков по отношение на това, че има забавяне по съдебната карта по отношение на съдилищата“, коментира в отговор Боян Магдалинчев от ВСС. Според него основният проблем, който стои, е този със софийските съдилища.

„Остава проблемът с натовареността на софийските съдилища. Проблемът за натовареността не стои с такава голяма степен в останалата част от страната и останалите съдилища. На вас добре е известно, че в София се концентрира голяма част от населението на страната. Това естествено обуславя по-големият брой дела да се водят в софийските съдилища“, изтъкна магистратът. Той допълни, че от ВСС са се опитали да командироват по-малко натоварени съдии в Софийския районен и в Софийския градски съд.

„Така или иначе натовареността продължава да си остава по-голяма. Ние съзнаваме, че с непрекъснатото увеличаване на числеността на някои по-натоварени съдилища с повече магистрати не прави този орган по-добре функциониращ“, призна Магдалинчев.

Депутатите приеха и доклада на Инспектората към ВСС. В него се посочва, че през 2019 г. са извършени 71 комплексни планови проверки, от които 33 в съдилищата по граждански, административни и търговски дела, 21 в съдилищата по наказателни дела, 17 в прокуратурите и окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури, включително и във Върховната касационна прокуратура.

През 2019 г. е приключила и комплексната планова проверка на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела, извършена в периода 15 октомври 2018 г. - 28 февруари 2019 г.

Извършени са 5 тематични проверки, 10 инцидентни проверки по сигнали по граждански, търговски и наказателни дела и прокурорски преписки и 3 проверки по самосезиране.

Народните представители приеха още и докладите за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2019 г., този за съдилищата и за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища.  

 

 


Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар
Топ новини

виж още

Актуална тема

Мрежата

виж още