Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Политика
  3. НС прие правила за процедурата по обсъждане и приемане на промени в Конституцията

Политика

НС прие правила за процедурата по обсъждане и приемане на промени в Конституцията

НС прие правила за процедурата по обсъждане и приемане на промени в Конституцията - Tribune.bg

Депутатите прие правила за процедурата по обсъждане и приемане на промени в Конституцията.

Текстът по вносител предвижда законопроектът да се обсъжда и приема от НС на три гласувания в различни дни, а срокът да започне да тече от деня на внасянето на законопроекта, като се изключва времето, през което парламентът е във ваканция.

Комисията по конституционни въпроси е водеща комисия, като на интернет страницата на парламента се публикуват стенографските протоколи от заседанието ѝ, докладите на комисията, както и становищата и предложенията, постъпили по законопроекта. Предвижда се и заседанията на Комисията да се излъчват в реално време.

Законопроектът следва да бъде приет на първо гласуване, ако за него са гласували три четвърти от всички народни представители. Ако законопроектът получи по-малко от три четвърти, но не по-малко от две трети от гласовете на всички депутати, се поставя за ново разглеждане не по-рано от два и не по-късно от пет месеца. При новото разглеждане законопроектът се приема, ако за него са гласували не по-малко от две трети от всички депутати.

Комисията внася в НС доклад, който съдържа направените в срок писмени предложения на народни представители и становището на комисията по тях.

При второто гласуване законопроектът се обсъжда и приема текст по текст.

Между второ и трето гласуване не се правят предложения по текстовете. След второто гласуване комисията представя текста за трето гласуване, в който тя може да предлага само редакционно-технически поправки.

Третото гласуване е гласуване на законопроекта в цялост и е поименно.

За неуредените въпроси се прилагат нормите на Конституцията и Правилника за организация на НС. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник".

Надежда Йорданова поиска отделно гласуване на чл. 4, ал. 5, която гласи текстовете, които не са подкрепени от три четвърти от всички народни представители, но са подкрепени от две трети от тях, се разглеждат и приемат по реда на чл. 3, ал. 4, който гласи, че ако законопроектът получи по-малко от три четвърти, но не по-малко от две трети от гласовете на всички народни представители, се поставя за ново разглеждане не по-рано от два и не по-късно от пет месеца. При новото разглеждане законопроектът се приема, ако за него са гласували не по-малко от две трети от всички народни представители.

Предложението ѝ не беше прието. За него гласуваха „за" 50 народни представители, 94 се обявиха „против", а 11 се въздържаха.


Последвайте ни в Google News

 

Етикети НС, конституция
Топ новини виж още

Хороскоп

Анкети