Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Политика
  3. ОИК прекрати пълномощията на кмета на „Илинден“ от ПП-ДБ-СС Емил Бранчевски

Политика

ОИК прекрати пълномощията на кмета на „Илинден“ от ПП-ДБ-СС Емил Бранчевски

ОИК прекрати пълномощията на кмета на Илинден от ПП-ДБ-СС Емил Бранчевски - Tribune.bg

Общинска избирателна комисия Столична взе решение за прекратяване на правомощията на кмета на район "Илинден" Емил Бранчевски от ПП-ДБ-СС. Това е видно от решение 1146-МИ, Столична

Ето целия текст на Решението на Комисията:

„В Общинска избирателна комисия – Столична община са постъпили следните сигнали:

- Сигнал от Радио и Телевизия "Истина и Свобода" , представлявано от Александър Иванов Долев с вх. № 1766 от 03.02.2024 г., заведен под № 95/03.02.2024 г. във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията с твърдение за възможна несъвместимост на кмета на район "Илинден" – Столична община Емил Валентинов Бранчевски с вземаната от него обществена избираема длъжност по чл. 42, ал. 1, т. 8 и т. 10 ЗМСМА. В сигнала се твърди, че Емил Валентинов Бранчевски има сключен трудов договор, който изтича в края на м. януари, 2024 г., с медицинска клиника "Гросбургведел", гр. Бургведел, обл. Хановер, Федерална Република Германия. Към сигнала няма приложени доказателства.;

- Сигнал от Инициативен комитет "Захарна Фабрика", представляван от Христина Любомирова Янкулова с вх. № 1768/03.02.2024 г., заведен под № 98/03.02.2024 г. във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията за възможна несъвместимост на кмета на район "Илинден" – Столична община Емил Валентинов Бранчевски с вземаната от него обществена избираема длъжност по чл. 42, ал. 1, т. 5 и т. 8, вр. с чл. 41, ал. 1 и ал. 3 ЗМСМА. В сигнала се твърди, че Емил Валентинов Бранчевски е нарушил материалноправните предпоставки на чл. 42, ал. 1, т. 5, вр. с чл. 41, ал. 1 и ал. 3 ЗМСМА, като е имал сключен трудов договор с клиника във Федерална Република Германия. Към сигнала има приложени писмени доказателства и посочени линкове към Интернет страници, както и следните документи: решение по ЗДОИ с изх. № СОА24-РИ-09-18 от 16.01.2024 г.; решение по ЗДОИ с изх. № РИЛ24-ОИ-94-3 от 17.01.2024 г.; запитване по ЗДОИ към НОИ с вх. № 1020-40-3 от 18.01.2024 г.; запитване по ЗДОИ към МВнР с вх. № ЗДОИ-6 от 24.01.2024 г.; писмо жалба до Васил Терзиев – кмет на Столична община с вх. № 51048/СОА24-КЦ01-6005 от 24.01.2024 г.; линк към статия на вестник "19 минути"; линк към статия от "Столица.бг"; линк към болницата, в която се твърди, че Валентин Бранчевски фигурира като служител.;

- Сигнал от Инициативен комитет "Захарна Фабрика", представляван от Христина Любомирова Янкулова (препратен от Областна администрация на област София с техен вх. № ОА23-1850 от 05.02.2024 г. и изх. № ОА23-1850-1 от 26.02.2024 г.) с вх. № 1792 от 29.02.2024 г., за възможна несъвместимост на кмета на район "Илинден" – Столична община Емил Валентинов Бранчевски с вземаната от него обществена избираема длъжност по чл. 42, ал. 1, т. 5 и т. 8, вр. с чл. 41, ал. 1 и ал. 3 ЗМСМА. В сигнала се твърди, че Емил Валентинов Бранчевски е нарушил материалноправните предпоставки на чл. 42, ал. 1, т. 5 и т. 8, вр. с чл. 41, ал. 1 и ал. 3 ЗМСМА, като е имал сключен трудов договор с клиника във Федерална Република Германия. Към сигнала има приложени писмени доказателства и посочени линкове към Интернет страници, както следва: решение по ЗДОИ с изх. № СОА24-РИ-09-18 от 16.01.2024 г.; решение по ЗДОИ с изх. № РИЛ24-ОИ-94-3 от 17.01.2024 г.; запитване по ЗДОИ към НОИ с вх. № 1020-40-3 от 18.01.2024 г.; запитване по ЗДОИ към МВнР с вх. № ЗДОИ-6 от 24.01.2024 г.; писмо жалба до Васил Терзиев – кмет на Столична община с вх. № 51048/СОА24-КЦ01-6005 от 24.01.2024 г.; линк към статия на вестник "19 минути"; линк към статия от "Столица.бг"; линк към болницата, в която се твърди, че Емил Валентинов Бранчевски фигурира като служител.;

- Сигнал от Инициативен комитет "Захарна Фабрика", представлява от Христина Любомирова Янкулова с вх. № 1798/15.03.2024 г., заведен под № 103/15.03.2024 г. във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията, за възможна несъвместимост на кмета на район "Илинден" – Столична община Емил Валентинов Бранчевски с вземаната от него обществена избираема длъжност по чл. 42, ал. 1, т. 5, вр. с чл. 41, ал. 1 и ал. 3 ЗМСМА. В сигнала се твърди, че Емил Валентинов Бранчевски е нарушил разпоредбите на ЗМСМА и в предвидения едномесечен срок липсва да е уведомил председателя на Столичен общински съвет и Общински избирателна комисия по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА за предприети действия за прекратяване на дейността или за освобождаване от заеманата длъжност в търговско дружество. Твърди се още така, че лицето има участие в английска фирма "Clinic For Medical Services Branchevski – Kolev" LTD (Клиника за медицински услуги – Бранчевски – Колев ООД) – нарушение на чл. 41, ал. 1 ЗМСМА. Приложен е линк към Интернет страница (статия) на "Неудобнитебг.ком".;

- Сигнал от Инициативен комитет "Захарна Фабрика", представляван от Христина Любомирова Янкулова с вх. 1799 от 15.03.2024 г., заведен под № 104/15.03.2024 г. във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията за възможна несъвместимост на кмета на район "Илинден" – Столична община Емил Валентинов Бранчевски с вземаната от него обществена избираема длъжност по чл. 42, ал. 1, т. 5 и т. 9, вр. с чл. 41, ал. 1 и ал. 3 ЗМСМА. В сигнала се твърди, че Емил Валентинов Бранчевски е нарушил разпоредбите на ЗМСМА и в предвидения едномесечен срок липсва да е уведомил председателя на Столичен общински съвет и Общински избирателна комисия по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА за предприети действия за прекратяване на дейността или за освобождаване от заеманата длъжност в търговско дружество. Твърди се още така, че лицето има участие в английска фирма "Clinic For Medical Services Branchevski – Kolev" LTD (Клиника за медицински услуги – Бранчевски – Колев ООД) – нарушение на чл. 41, ал. 1 ЗМСМА. Към сигнала са приложени документи във връзка с регистрацията на търговско дружество "Clinic For Medical Services Branchevski – Kolev" LTD (Клиника за медицински услуги – Бранчевски – Колев ООД). на английски език.;

- Сигнал от Радио и Телевизия "Истина и Свобода", представлявано от Александър Иванов Долев с вх. № 1801/18.03.2024 г., заведен под № 105/18.03.2024 г. във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията за възможна несъвместимост на кмета на район "Илинден" – Столична община Емил Валентинов Бранчевски с вземаната от него обществена избираема длъжност по чл. 42, ал. 1, т. 5 и т. 9, вр. с чл. 41, ал. 1 и ал. 3 ЗМСМА. В сигнала се твърди, че Емил Валентинов Бранчевски е нарушил разпоредбите на ЗМСМА и в предвидения едномесечен срок липсва да е уведомил председателя на Столичен общински съвет и Общински избирателна комисия по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА за предприети действия за прекратяване на дейността или за освобождаване от заеманата длъжност в търговско дружество. Твърди се още така, че лицето има участие в английска фирма "Clinic For Medical Services Branchevski – Kolev" LTD (Клиника за медицински услуги – Бранчевски – Колев ООД) – нарушение на чл. 41, ал. 1 ЗМСМА.

От фактическа страна, ОИК – Столична община приема следното:

Посоченото лице е обявено за избран кмет на район "Илинден" – Столична община с решение № 1104-МИ от 06.11.2024 г. на ОИК – Столична община и му е издадено удостоверение от комисията.

 

Съгласно императивните разпоредби на чл. 41, ал. 3 и ал. 4 и чл. 42, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 ЗМСМА, ОИК – Столична разполага с компетентност да се произнесе по наведените в сигналите твърдения, касаещи вероятно основание за прекратяване на пълномощията на кмет, съответно дължи разглеждането им.

Комисията като разгледа горепосочените сигнали установи, че изложените констатации имат връзка помежду си, касаят едно и също лице, и съдържат твърдения за вероятна несъвместимост по чл. 41, ал. 1 и ал. 3 ЗМСМА на Емил Валентинов Бранчевски – кмет на район "Илинден" – Столична община, поради което ОИК – Столична намира, че следва да обедини административните преписки по всичките сигнала и да се произнесе по тях в едно решение – настоящото, съгласно чл. 213 ГПК, вр. чл. 144 АПК.

За изясняване на фактическата и правна страна по разглежданите сигнали, председателят и секретарят на ОИК – Столична, в изпълнение на протоколно решение № 1135-МИ от 06.02.2024 г., в протокол № 37 от 06.02.2024 г., изпратиха запитвания, както следва: 1) до Изпълнителния директор на Национална агенция за приходите за предоставяне на информация относно подадени данни за осигуряването на Емил Валентинов Бранчевски по трудови и извънтрудови правоотношения за периода 13.11.2023 г. – 06.02.2024 г; 2) до Управителя на Национален осигурителен институт за предоставяне на информация относно подадени данни за осигуряването на Емил Валентинов Бранчевски по трудови и извънтрудови правоотношения за периода 13.11.2023г. – 06.02.2024 г.; 3) до Министерство на външните работи и Министъра на външните работи за справка за сключени от Емил Валентинов Бранчевски, договори с Клиника "Гросбургведел", град Бургведел, област Хановер, Германия, както и справка действащи ли са или данни за датата на тяхното прекратяване; 4) до председателя на Столичен общински съвет, за информация има ли подадено уведомление до същия по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА от Емил Валентинов Бранчевски, в качеството му на кмет на район "Илинден ", Столична община, през периода от 13.11.2023 г. до 13.12.2023 г.; 5/ до Министерство на правосъдието с молба за съдействие по събирането на доказателства от чуждестранни търговски регистри.

С писмо изх. № 24ПР-251 от 12.02.2024 г. от Министерство на вътрешните работи, заведено в ОИК-Столична с вх. № 1786 от 14.02.2024 г., е посочено, че регистрите на търговските дружества в европейските държави са публични и комисията има възможност за директна електронна справка. С писмо изх. № 06-00-44 от 19.02.2024 г. на Министерство на правосъдието, по същество се посочва, че съдействие за събиране на доказателства от чуждестранни търговски регистри не може да се окаже.

С писмо вх.№ 1787 от 14.02.2024 г. НОИ препращат отправеното към тях запитване до НАП. С писмо изх. № 13-20-00-68#2 от 20.02.2024 г. на ТД на НАП – София, заведено в ОИК – Столична с вх. № 1790 от 24.02.2024 г., се уведомява, че за лицето са налични данни за подадени осигурителни декларации по трудово правоотношение от район "Илинден" – Столична община и няма подадени декларации за осигуряване по извънтрудови правоотношения.

С вх. № 1802 от 18.03.2024 г. е постъпил писмен превод на български език на писмени доказателства, приложени към сигнал № 5 с вх. № 1799 от 15.03.2024 г. От превода се констатира обстоятелството, че дружеството "КЛИНИКА ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ "БРАНЧЕВСКИ-КОЛЕВ" OOД е учредено на 15.02.2024 г., а вписано на 18.02.2024 г., като за директор е вписано лицето Емил Валентинов Бранчевски.

Имайки предвид горното, Комисията бе запозната с така установените обстоятелства като председателят и секретарят на комисията в изпълнение на протоколно решение № 1141-МИ от 21.03.2024 г., по протокол № 39 от 21.03.2024 г., отправиха допълнителни запитвания, както следва: 1) до Британския търговски регистър, с искане за информация за участието на Емил Валентинов Бранчевски, в собствеността и управлението на "Clinic For Medical Services Branchevski-Kolev" Ltd, с рег. № 15499067 за периода от 13.11.2023 г. до датата на изготвяне на справката, като се приложат и изпратят, всички представяни в регистрите документи за съответните обстоятелства и се потвърди идентичността на лицето; 2) до клиника "Гросбургведел", град Бургведел, област Хановер, Германия, като се изиска пълна информация за трудови правоотношения на Емил Валентинов Бранчевски с посочената клиника.

В допълнение на горното, с писмо изх. № 1822 от 10.04.2024 г. на ОИК – Столична до Посолство на Федерална Република Германия е поискано съдействие за установяване дали Емил Валентинов Бранчевски има сключен трудов договор или друг такъв с клиника "Гросбургведел", но към момента на вземане на настоящото решение не е постъпил отговор.

Междувременно е постъпило писмо с изх. № СОА24-ДИ05-1087-(1) от 02.04.2024 г. от председателя на Столичен общински съвет, в което комисията се уведомява, че в периода от 13.11.2023 г. до 13.12.2023 г. по реда на чл. 41, ал. 3 ЗМСМА не е постъпвало уведомление от Емил Валентинов Бранчевски. Такова уведомление липсва да е постъпвало и в комисията.

С писмо изх. № 1824 от 15.04.2024 г. на ОИК – Столична до КПКОНПИ, заведено при тях с вх. № КПК-6802 от 15.04.2024 г., е поискано съдействие за установяване дали Емил Валентинов Бранчевски има сключен трудов договор или друг такъв с клиника "Гросбургведел". Към момента на вземане на това решение, отговор не е постъпил.

На 20.05.2024г. с вх. № 1847 от 22.05.2024 г. на електронната поща на ОИК – Столична е постъпил отговор от Службата по дружествата на Великобритания на английски език. С докладна записка с вх. № 1852 от 13.06.2024 г. е предоставен извършен от член на комисията служебен езиков превод от английски език на български език, като от него се установява, че предоставената от Службата по Дружествата на Великобритания информация представлява по същество отговор на отправеното запитване, като документи не могат да бъдат представени, но се потвърждава факта на съществуване на посоченото дружество и вписаното обстоятелство, че за директор е посочено лицето Емил Валентинов Бранчевски.

В писмено възражение с вх. № 1851 от 13.06.2024 г. до комисията по подадените сигнали, Емил Валентинов Бранчевски оспорва основателността на сигналите с твърдение, че не е извършил нарушение на разпоредбите на ЗМСМА и излага аргументи от правна страна.

С оглед разпоредбата на чл. 42, ал. 3 ЗМСМА, като счита, че събраните документи удостоверяват съответните обстоятелства, и в законовия срок с изх. № 1853 и изх. № 1854 от 14.06.2024 г., ОИК – Столична уведомява Емил Валентинов Бранчевски, вкл. за правото му да подаде възражение.

В писмено възражение с вх. № 1862 и вх. № 1863 от 20.06.2024 г. до комисията по подадените сигнали, Емил Валентинов Бранчевски оспорва основателността на сигналите с твърдение, че не е извършил нарушение на разпоредбите на ЗМСМА и излага аргументи от правна страна, като към второто възражение има приложения. Част от приложените документи са на чужд език. Документите на чужд език са служебно преведени за целите на Комисията. След запознаване с възражението, Комисията отново извърши проверка в Британския търговски регистър на същата дата – 20.06.2024г. и служебно установи, че данните за лицето са все още налични, вкл. за поста и датата, от която същият се заема от Емил Валентинов Бранчевски.

При така събраните доказателства, факти и обстоятелства, ОИК – Столична обуславя следните правни изводи:

Сигналите са допустими, а разгледани по същество – частично основателни, поради следното:

На първо място, ОИК – Столична е предприела необходимите действия и усилия да установи дали Емил Валентинов Бранчевски има сключен трудов или друг договор с клиника във Федерална Република Германия, но доказателства в този смисъл не бяха представени и събрани. Комисията не разполага с неопровержими данни или доказателства, че Емил Валентинов Бранчевски е нарушил разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 8 ЗМСМА.

На второ място, от постъпилата от НАП служебна информация се установява, че липсват данни Емил Валентинов Бранчевски да е отсъствал от работа за повече от един месец, ОИК – Столична счита, че данни за извършено нарушение на чл. 42, ал. 1, т. 10 ЗМСМА не могат да бъдат установени.

Поради горното, ОИК - Столична не установява нарушение по сигналите под № 1, 2 и 3, описани по-горе, заведени с вх. № 1766 от 03.02.2024 г.; вх. № 1768 от 03.02.2024 г. и вх. № 1792 от 29.02.2024 г.

По наведените в сигнали № 4, 5 и 6 твърдения за несъвместимост поради осъществяване на търговска дейност, ОИК – Столична счита следното:

На първо място, видно от представените доказателства в административната преписка се установява, че Емил Валентинов Бранчевски има участие като директор и собственик в регистрирано на 15.02.2024г. (вписано на 18.02.2024г.) търговско дружество "Clinic For Medical Services Branchevski – Kolev" LTD (Клиника за медицински услуги – Бранчевски – Колев ООД) на територията на Обединено Кралство Великобритания. Това обстоятелство е в пряк разрез с нормите на чл. 41, ал. 1 ЗМСМА, като последствията се изразяват в прилагане на нормата на чл. 42, ал. 1, т. 9 ЗМСМА.

Следва да се посочи, че от момента на полагане на клетва (13.11.2023 г.) и встъпване в длъжност като районен кмет, трябва да се съблюдават ограниченията по чл. 41, ал. 1 ЗМСМА. Касае се за несъвместимост, която е нормативно регламентирана, като законодателят е отчел характера на функциите на кмета и е поставил ясни ограничения, които всеки е задължен да спазва. Именно затова е без правно значение дали действително се е осъществявала или не търговска дейност, тъй като ограничението е свързано с недопускане на неправомерно влияние и конфликт на интереси. С встъпването в длъжност съответното лице следва да се съобразява със забраната, както е формулирана, без право на преценка.

Тълкуването на нормата налага извод за забрана започване на търговска дейност след встъпването в публична длъжност, така и за продължаване извършване на вече започнала преди момента на встъпването в длъжност на такава дейност. Именно с цел гарантиране на втората от посочените забрани, с чл. 41, ал. 3 ЗМСМА е въведено задължението за лице което при избирането му за кмет осъществява дейност по ал. 1, в едномесечен срок от обявяване на изборните резултати да предприеме необходимите действия за прекратяването й, като уведоми за това писмено ОИК и председателя на общинския съвет. Неизпълнението на това задължение представлява самостоятелно основание за налагане на санкция, чрез предсрочното прекратяване пълномощията на кмета, съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 3, вр. с чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА. В настоящото административно производство за да се отговори дали е налице такова нарушение по чл. 41, ал. 3, вр. с чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА следва да се изследва момента на възникване на лицето в дружеството и дали това е станало в периода от полагане на клетвата – 13.11.2023 г. до 13.12.2023 г., в който период следва лицето да е изпълнило задължение си по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА. Комисията установява, че Емил Валентинов Бранчевски е регистриран в посоченото дружество на 15.02.2024 г., респ. след едномесечния срок по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА, респ. встъпването му в това дружество е извършено след полагане на клетвата и след изтичане на едномесечния срок по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА, което не позволява на лицето да се възползва от облекчения режим на чл. 41, ал. 3, а е директно неотстранимо нарушение на забраната на чл. 41, ал. 1 ЗМСМА. Не са налице доказателства, от които комисията безспорно да установи, че Емил Валентинов Бранчевски към момента на встъпването му в длъжност като районен кмет на район "Илинден" – Столична община е имал участие в посоченото дружество. Но доказателства за такова участие са налице за периода след 15.02.2024 г. и реално с това действие е нарушена императивната разпоредба на чл. 41, ал. 1 ЗМСМА. А при установяване такова нарушаване, административният орган няма право на преценка, а в условията на обвързана компетентност следва да приложи чл. 42, ал. 1, т. 9 ЗМСМА.

Преди това обаче, ОИК – Столична дължи обсъждане на изложените от лицето възражения. Във възражението се отрича Емил Валентинов Бранчевски да осъществява търговска дейност и е посочено, че били подадени сигнали и жалби до различни институции във връзка с твърдения, че било злоупотребено с личните данни на лицето. Доказателства за подадени такива жалби, започнали производства и др. не са представени от лицето. Липсват и каквито и да е доказателства (удостоверения, служебни бележки или други документи) от институциите, за които се твърди, че са сезирани, за етапа на такива производства и евентуалните мерки, които са взети от тях. Имайки предвид отговора на Службата по Дружествата на Великобритания, а и действащия принцип в България, че вписаните в такъв тип регистри обстоятелства се считат за верни до доказване на противното, ОИК – Столична не може да приеме нещо различно от очевидно установеното вписано обстоятелство, потвърдено от държавен регистров орган. Участието на Емил Валентинов Бранчевски в това активно търговско дружество е факт, който и самата Комисия установи веднага след получаване на възражението, още на 20.06.2024 г. с цел актуална проверка дали органът по регистрация не е отбелязал по някакъв начин, че вписаното обстоятелство е в процес на оспорване, преразглеждане или със спряно действие.

По отношение на направеното искане по чл. 54 АПК за спиране на производството пред административния орган следва да бъде отбелязано на първо място, че същото е неуточнено по коя хипотеза предвидена в разпоредбата на чл. 54 АПК се иска спиране. На следващо място, следва да се отбележи, че подаването на жалби и сигнали до различните институции може да се прави от всеки правоспособен субект, които счита и смята, че има основание за такова действие, но при липса на доказателства за започнало каквото и да е производство по тях, ОИК – Столична няма възможност да направи необходимата правна преценка дали са налице основания за спиране.

При така установеното, е без никакво правно значение дали конкретното дружество фактически осъществява търговска дейност, и дали конкретното лице действително активно осъществява своите права и задължения, произтичащи от участието в дружеството. Предвид характера на заеманата от кмета публична длъжност и свързаните с това функции, законодателната цел на въведените забрани е елиминирането на всяка потенциална възможност за възникване на конфликт на интереси при упражняването на тази длъжност. Поради това и наличието на търговска регистрация е достатъчното формално основание, за да се изпълни съставът на чл. 41, ал. 1 ЗМСМА.

В практиката на Конституционния съд (решение № 13 от 24.09.2020 г., постановено по к. д. № 5/2020 г. и решение № 3 от 2019 г., постановено по к. д. № 16/2018 г.) институтът на несъвместимостта е очертан съвсем ясно, като целта на забраната е да осигури безпристрастност и непредубеденост. Водена от тези постановки, ОИК – Столична счита, че за да изпълни правомощията си и да осигури условията за гарантиране превес на публичния интерес над частния (в този смисъл решение № 5 от 1993 г., постановено по к. д. № 6/1993), следва да установи нарушение и да приложи дадените ѝ с нормата на чл. 42, ал. 4, вр. с ал. 1, т. 9 ЗМСМА правомощия.

Поради което и на основание чл. 42, ал. 4 и чл. 42, ал. 1, т. 9, вр. с чл. 41, ал. 1 ЗМСМА във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 30, вр. с чл. 463, ал. 2 и ал. 3 ИК, Общинска избирателна комисия – Столична община

РЕШИ

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Емил Валентинов Бранчевски, с ЕГН: – кмет на район "Илинден" – Столична община, издигнат от МК "Продължаваме Промяната-Демократична България (Спаси София)", поради установено нарушение по чл. 42, ал. 1, т. 9, вр. с чл. 41, ал. 1 ЗМСМА, по сигнал, заведен с вх. № 1798 от 15.03.2024 г. във входящия дневник на комисията и под № 103 от 15.03.2024 г. във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията от Инициативен комитет "Захарна Фабрика", представлява от Христина Любомирова Янкулова; сигнал, заведен с вх. № 1799 от 15.03.2024 г. във входящия дневник на комисията и под № 104 от 15.03.2024 г. във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията от Инициативен комитет "Захарна Фабрика", представлява от Христина Любомирова Янкулова и сигнал, заведен с вх. № 1801 от 18.03.2024 г. във входящия дневник на комисията и под № 105 от 18.03.2024 г. във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията от Радио и Телевизия "Истина и Свобода", представлява от Александър Иванов Долев.

АНУЛИРА издаденото удостоверение на Емил Валентинов Бранчевски".


Последвайте ни в Google News

 

Топ новини виж още

Хороскоп

Анкети

Има ли поле за сформиране на правителство?
Покажи резултати Скрий резултати