Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Политика
  3. Радев в Мадрид: Русия е агресор и най-голямата заплаха

Политика

Радев в Мадрид: Русия е агресор и най-голямата заплаха

Радев в Мадрид: Русия е агресор и най-голямата заплаха - Tribune.bg
Снимка:

Държавният глава Румен Радев е подписал декларация на срещата на върха на НАТО в Мадрид миналата седмица, в която Русия е определена като заплаха и агресор.

Ето пълния текст на декларацията:

1. Ние, държавните и правителствените ръководители на Северноатлантическия алианс, се събрахме в Мадрид, когато войната се завърна на европейския континент. Изправени сме пред критичен момент за нашата сигурност и международния мир и стабилност. Ние сме заедно в единство и солидарност и потвърждаваме трайната трансатлантическа връзка между нашите нации. НАТО е отбранителен съюз и не представлява заплаха за никоя страна. НАТО остава основата на нашата колективна отбрана и основният форум за консултации по сигурността и решения между съюзниците. Нашият ангажимент към Вашингтонския договор, включително член 5, е железен. В тази радикално променена среда на сигурност тази среща на върха бележи крайъгълен камък в укрепването на нашия Алианс и ускоряването на адаптирането му.

2. Ние сме обединени в нашия ангажимент към демокрацията, личната свобода, човешките права и върховенството на закона. Ние се придържаме към международното право и към целите и принципите на Хартата на Обединените нации. Ние се ангажираме да поддържаме основан на правила международен ред.

3. Ние осъждаме агресивната война на Русия срещу Украйна най-категорично. Това сериозно подкопава международната сигурност и стабилност. Това е грубо нарушение на международното право. Ужасяващата жестокост на Русия причини огромни човешки страдания и масови разселвания, които засягат непропорционално жените и децата. Русия носи пълна отговорност за тази хуманитарна катастрофа.

Русия трябва да осигури безопасен, безпрепятствен и устойчив хуманитарен достъп. Съюзниците работят със съответните заинтересовани страни в международната общност, за да държат отговорни всички, отговорни за военни престъпления, включително сексуално насилие, свързано с конфликт.

Русия също умишлено изостри продоволствена и енергийна криза, засягайки милиарди хора по света, включително чрез военните си действия. Съюзниците работят в тясно сътрудничество, за да подкрепят международните усилия за разрешаване на износа на украинско зърно и за облекчаване на глобалната продоволствена криза.

Ще продължим да се противопоставяме на лъжите на Русия и да отхвърляме нейната безотговорна реторика. Русия трябва незабавно да спре тази война и да се оттегли от Украйна. Беларус трябва да сложи край на съучастието си в тази война.

4. Горещо приветстваме участието на президента Зеленски в тази среща на върха. Ние сме напълно солидарни с правителството и народа на Украйна в героичната защита на тяхната страна. Отново заявяваме нашата непоколебима подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, простиращи се до нейните териториални води.

Ние напълно подкрепяме присъщото право на Украйна на самоотбрана и да избира собствените си мерки за сигурност. Приветстваме усилията на всички съюзници, ангажирани с предоставянето на подкрепа на Украйна. Ние ще им помогнем адекватно, съобразявайки се с конкретната им ситуация.

5. Продължаваме да се изправяме пред различни заплахи от всички стратегически посоки. Руската федерация е най-значителната и пряка заплаха за сигурността на съюзниците и за мира и стабилността в евроатлантическата зона. Тероризмът във всичките му форми и проявления продължава да представлява пряка заплаха за сигурността на нашето население и за международната стабилност и просперитет. Категорично отхвърляме и осъждаме тероризма възможно най-строго. С решителност, решимост и солидарност съюзниците ще продължат да се противопоставят на руските заплахи и да отговарят на нейните враждебни действия и да се борят с тероризма по начин, съвместим с международното право.

6. Изправени сме пред кибер, космически, хибридни и други асиметрични заплахи, както и от злонамерено използване на нововъзникващи и разрушителни технологии. Изправени сме пред системна конкуренция от онези, включително Китайската народна република, които оспорват нашите интереси, сигурност и ценности и се стремят да подкопаят основания на правила международен ред. Нестабилността извън нашите граници също допринася за незаконната миграция и трафика на хора.

На този фон ние взехме следните решения:

7. Ние одобрихме нова стратегическа концепция. Тя описва средата за сигурност, пред която е изправен Алиансът, потвърждава отново нашите ценности и излага ключовата цел и най-голямата отговорност на НАТО за осигуряване на нашата колективна отбрана въз основа на 360-градусов подход. Освен това, тя определя трите основни задачи на НАТО за възпиране и отбрана; предотвратяване и управление на кризи; и кооперативна сигурност. През идните години тя ще ръководи работата ни в духа на нашата трансатлантическа солидарност.

8. Ще продължим и ще засилим още повече политическата и практическа подкрепа за нашия близък партньор Украйна, тъй като тя продължава да защитава своя суверенитет и териториална цялост срещу руската агресия. Съвместно с Украйна взехме решение за засилен пакет от подкрепа. Това ще ускори доставката на несмъртоносно отбранително оборудване, ще подобри киберзащитата и устойчивостта на Украйна и ще подкрепи модернизирането на отбранителния й сектор в прехода му към укрепване на дългосрочната оперативна съвместимост. В дългосрочен план ние ще подпомагаме Украйна и ще подкрепяме усилията по нейния път на следвоенно възстановяване и реформи.

9. Поставихме нова база за нашата възпираща и отбранителна позиция. НАТО ще продължи да защитава нашето население и да защитава всеки сантиметър от съюзническата територия по всяко време. Ние ще надградим нашата нова подобрена позиция и ще засилим значително нашето възпиране и отбрана в дългосрочен план, за да гарантираме сигурността и отбраната на всички съюзници. Ще направим това в съответствие с нашия 360-градусов подход в сухопътните, въздушните, морските, кибернетичните и космическите области и срещу всички заплахи и предизвикателства. Ролята на НАТО в борбата срещу тероризма е неразделна част от този подход. Съюзниците се ангажираха да разположат допълнителни силни боеспособни сили на източния ни фланг, които да бъдат увеличени от съществуващите бойни групи до единици с размер на бригада, където и когато е необходимо, подкрепени от надеждни бързо достъпни подкрепления, предварително разположено оборудване и засилено командване и контрол.

Приветстваме сътрудничеството между рамковите нации и приемащите държави за укрепване на силите и командването и контрола, включително при създаването на структури на ниво дивизия.

Приветстваме първоначалните предложения от страна на съюзниците за новия модел на силите на НАТО, който ще укрепи и модернизира структурата на силите на НАТО и ще осигури ресурси за нашето ново поколение военни планове.

Ще подобрим нашите учения за колективна отбрана, за да бъдем подготвени за многодомейни операции с висока интензивност и ще гарантираме подсилване на всеки съюзник в кратък срок. Всички тези стъпки значително ще засилят възпирането и предната отбрана на НАТО. Това ще помогне да се предотврати всякаква агресия срещу територията на НАТО, като не се допусне успех на потенциалния противник в постигането на неговите цели.

10. Устойчивостта е национална отговорност и колективен ангажимент. Ние повишаваме нашата устойчивост, включително чрез национално разработени цели и планове за изпълнение, ръководени от цели, разработени от съюзниците заедно. Ние също така укрепваме нашата енергийна сигурност.

Ще осигурим надеждни енергийни доставки на нашите военни сили.

Ще ускорим нашата адаптация във всички области, като повишим устойчивостта си към кибер и хибридни заплахи и ще засилим нашата оперативна съвместимост.

Ще използваме нашите политически и военни инструменти по интегриран начин. Ние одобрихме нова политика за химическа, биологична, радиологична и ядрена отбрана.

Ще засилим значително нашата кибер защита чрез засилено гражданско-военно сътрудничество. Ще разширим и партньорството с индустрията. Съюзниците решиха, на доброволна основа и използвайки национални активи, да изградят и упражняват виртуална киберспособност за бързо реагиране, за да отговорят на значителни злонамерени кибер дейности.

11. Ние създаваме ускорител за иновации в отбраната и стартираме мултинационален фонд за иновации, за да обединим правителствата, частния сектор и академичните среди, за да подсилим нашето технологично предимство. Ние одобрихме стратегия, която ще гарантира безпроблемната доставка на следващото поколение бордова система за предупреждение и управление (AWACS) и свързаните с нея възможности.

12. Изменението на климата е определящо предизвикателство на нашето време с дълбоко въздействие върху сигурността на съюзниците. Това е мултипликатор на заплахи. Решихме за цел да намалим значително емисиите на парникови газове от политическите и военни структури и съоръжения на НАТО, като същевременно поддържаме оперативна, военна и разходна ефективност. Ние ще интегрираме съображенията за изменението на климата във всички основни задачи на НАТО.

13. Ние подчертаваме централната роля на човешката сигурност и гарантираме, че принципите на човешката сигурност са интегрирани в нашите три основни задачи. Ние развиваме стабилна програма за жени, мир и сигурност и включваме перспективите за половете в НАТО.

14. Срещнахме се тук в Мадрид с много от партньорите на НАТО. Имахме ценен обмен с държавните и правителствените ръководители на Австралия, Финландия, Грузия, Япония, Република Корея, Нова Зеландия, Швеция и Украйна, както и с председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия. Приветствахме ангажиментите с външните министри на Йордания и Мавритания, както и с министъра на отбраната на Босна и Херцеговина.

15. Като вземем предвид нашето безпрецедентно ниво на сътрудничество с Европейския съюз, ние ще продължим да укрепваме нашето стратегическо партньорство в дух на пълна взаимна откритост, прозрачност, взаимно допълване и зачитане на различните мандати на организациите, автономност при вземане на решения и институционална цялост и както е договорено между двете организации. Нашата обща решимост в отговор на войната на Русия срещу Украйна подчертава силата на това уникално и важно партньорство. Участието на нашите партньори от Азиатско-тихоокеанския регион, заедно с други партньори, демонстрира стойността на нашето сътрудничество за справяне със споделените предизвикателства пред сигурността.

16. Ние ще засилим допълнително нашите партньорства, така че те да продължат да отговарят на интересите, както на съюзниците, така и на партньорите. Ще обсъдим общи подходи към глобалните предизвикателства пред сигурността, когато са засегнати интересите на НАТО, ще споделим гледни точки чрез по-задълбочен политически ангажимент и ще потърсим конкретни области за сътрудничество за справяне със споделените опасения за сигурността. Сега ще продължим напред със засилване на нашия ангажимент със съществуващи и потенциални нови събеседници извън евроатлантическата зона.

17. В светлината на променената среда за сигурност в Европа, ние взехме решение за нови мерки за засилване на индивидуализирана политическа и практическа подкрепа за партньорите, включително Босна и Херцеговина, Грузия и Република Молдова. Ще работим с тях, за да засилим тяхната цялост и устойчивост, да развием способности и да поддържаме политическата им независимост. Ние също така ще засилим подкрепата си за изграждане на капацитет за партньори от Юга.

18. Ние потвърждаваме нашия ангажимент към политиката на отворени врати на НАТО. Днес решихме да поканим Финландия и Швеция да станат членове на НАТО и се съгласихме да подпишем протоколите за присъединяване. При всяко присъединяване към Алианса е от жизненоважно значение законните опасения за сигурността на всички съюзници да бъдат правилно разгледани. Ние приветстваме сключването на тристранния меморандум между Турция, Финландия и Швеция в този смисъл. Присъединяването на Финландия и Швеция ще ги направи по-безопасни, НАТО по-силен, а евроатлантическата зона по-сигурна. Сигурността на Финландия и Швеция е от пряко значение за Алианса, включително по време на процеса на присъединяване.

19. Приветстваме значителния напредък по отношение на съюзническите разходи за отбрана от 2014 г. В съответствие с нашия ангажимент в член 3 от Вашингтонския договор, ние ще укрепим допълнително нашия индивидуален и колективен капацитет да се противопоставим на всички форми на нападение. Ние потвърждаваме нашия ангажимент към обещанието за инвестиции в отбраната в неговата цялост. Ще надградим това обещание и ще вземем решение през следващата година за последващи ангажименти след 2024 г. Ще гарантираме, че нашите политически решения са с адекватни ресурси. Ще надградим върху постигнатия напредък, за да гарантираме, че увеличените разходи за национална отбрана и общото финансиране на НАТО ще бъдат съизмерими с предизвикателствата на един по-оспорван ред за сигурност. Инвестирането в нашата защита и ключови способности е от съществено значение.

20. Отдаваме почит на всички жени и мъже, които продължават да служат ежедневно за нашата колективна сигурност, и почитаме всички, които са се жертвали, за да ни пазят.

21. Изразяваме признателността си за щедрото гостоприемство, оказано ни от Кралство Испания по повод 40-ата годишнина от присъединяването му към НАТО. Очакваме с нетърпение да се срещнем отново във Вилнюс през 2023 г.

22. С нашите решения днес ние твърдо зададохме посоката за продължаване на адаптирането на Алианса. НАТО остава най-силният алианс в историята. Чрез нашата връзка и взаимната ни ангажираност, ние ще продължим да защитаваме свободата и сигурността на всички съюзници, както и нашите споделени демократични ценности, сега и за бъдещите поколения.


Топ новини виж още
Актуална тема
Анкети
Искате ли връщане на хартиената бюлетина?
Покажи резултати Скрий резултати