Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Политика
  3. Сметната палата отвори Единния регистър по Изборния кодекс за подаване на информация от участниците във вота

Политика

Сметната палата отвори Единния регистър по Изборния кодекс за подаване на информация от участниците във вота

Сметната палата отвори Единния регистър по Изборния кодекс за подаване на информация от участниците във вота - Tribune.bg
Снимка:

Единният регистър по Изборния кодекс (ЕРИК), който се поддържа от Сметната палата, е отворен за подаване на информация от участниците в изборите за народни представители, съобщиха от Сметната палата. До 10 март 2021 г. те трябва да изпратят информацията по чл. 171, ал. 2 от Изборния кодекс за включването й в ЕРИК. Информацията е както следва:

- трите имена, ЕГН и адрес на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;

- наименование на юридическите лица и едноличните търговци, ЕИК, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;

- трите имена и ЕГН на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;

- декларациите за произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението от едно физическо или юридическо лице или едноличен търговец надхвърли една минимална работна заплата;

- декларациите за произхода на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато размерът на средствата надхвърли една минимална работна заплата;

- наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за връзки с обществеността, с които участникът работи.

По време на предизборната кампания партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да изпращат в 7-дневен срок новопостъпилата информация по чл.171, ал. 2 от Изборния кодекс, за включване в ЕРИК.

Информацията следва да се предоставя на хартиен и електронен носител в Сметната палата. Сметната палата е публикувала подробни указания, както и образци на писма, заявления, декларации и отчети, които участниците в изборите трябва да подават в хода на кампанията и след приключването й. Те могат да бъдат намерени на интернет страницата на институцията на адрес: www.bulnao.government.bg в раздел „Контрол - избори“, както и в ЕРИК, в раздел „Подаване на документи към Регистъра“.

С цел да улесни участниците в изборите, Сметната палата подготви и им изпрати информационна брошура. Брошурата бе издадена с подкрепата на Фондация „Български институт за правни инициативи“ по международния проект „Ефективна борба с корупцията“.


Топ новини виж още
Актуална тема
Анкети
Какви новини искате да четете през 2023 година?
Покажи резултати Скрий резултати