Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English Меню
  1. Начало
  2. Политика
  3. ВМРО: КЕВР трябва да бъде закрита! В сегашния си вид е неработещ орган

Политика

ВМРО: КЕВР трябва да бъде закрита! В сегашния си вид е неработещ орган

ВМРО: КЕВР трябва да бъде закрита! В сегашния си вид е неработещ орган - Tribune.bg
Снимка:

Настояваме за две независими комисии - за контрол върху енергетиката и контрол върху ВиК услугите

„Като орган КЕВР отдавна не се ползва с доверието на българските граждани, а изследването на работата на комисарите и на самата Комисия показва, че регулаторната ѝ дейност се свежда до формална проверка на факти и обстоятелства, без правни и фактически възможности да се извършва реална контролна дейност, в т.ч. и на определени обекти и дейности“. Това се казва в писмо, с което се иска закриване на комисията и което е пуснато до всички парламентарни групи в 47-ото НС.

Писмото е подписано от члена на националното ръководство на ВМРО и председател на групата „Патриоти за София“ в СОС Карлос Контрера. Друга част от мотивите на ВМРО са, че само по документи КЕВР реално е независим орган.

„Комисията като орган е зависима от изпълнителната власт по отношение на извършването на проверки и определяне на регулаторната рамка в различните сектори на енергетиката, както и по отношение на ВиК услугите, което реално поставя сериозни рамки в изпълнението на задълженията ѝ.

В самото структуриране на органа (чл. 11, ал. 1 от ЗЕ) е допусната на законово ниво една дисфункция - небалансирано разпределяне на дейностите между дейностите по енергетиката и ВиК услугите. От девет души състав едва двама са с ресор водоснабдяване и канализация, което е и предпоставката назад в годините този комунален сектор да бъде трайно и устойчиво неглижиран“, посочват още в писмото от ВМРО.

„За нас този модел е доказано нефункционален и настояваме вместо да стартира процедура по избор на нов председател на КЕВР и нейните членове, да се предприеме кардинална реформа по отношение на тези регулаторни функции“. Да се създадат две независими комисии – за енергетиката и за ВиК услугите. Това означава цялостна поправка на ЗЕ в частта Глава трета, Раздел I и цялостна реформа в Закона за регулиране на ВиК услугите (ЗРВКУ). Смесването на двете функции по отношение на енергийните дружества и на ВиК операторите следва да бъде веднъж завинаги премахнато още на ниво закон. Самата специфика на дейностите е различна и що се касае до ВиК услугите тяхното място категорично е в отделен закон, с отделен регулатор, при изцяло нова правна рамка, определяща реда и начина на функциониране на Вик системите.

Без подобна дълбока реформа всички мерки, в т.ч. по избор на нови председател и членове на КЕВР, ще бъдат палиативни и далеч от обществените очаквания за прозрачност и решения в полза на обществото.

В заключение предлагаме да се прекрати процедурата по избор на председател и членове на КЕВР, да се свика обществено обсъждане за промени в Закона за енергетиката и Закона за регулиране на ВиК услугите с цел създаване на нови независими  органи за регулиране и контрол на енергетиката и Вик услугите.


Топ новини

виж още
Актуална тема