Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Спорт
  3. БФТ възобновява провеждането на състезания при спазване на стриктни условия

Спорт

БФТ възобновява провеждането на състезания при спазване на стриктни условия

БФТ възобновява провеждането на състезания при спазване на стриктни условия - Tribune.bg
Снимка:

Остава в сила мярката за задължителна дистанция от поне 1.5 метра

От този уикенд Българската федерация по тенис възобновява провеждането на турнири на територията на страната. Поради продължаващата епидемичната обстановка, БФТ изготви Правила за провеждане на състезанията от вътрешния календар.

Остава в сила мярката за задължителна дистанция от поне 1.5 метра. Състезателите ще бъдат придружавани от максимум 1 човек (треньор или родител) и ще бъдат допускани до територията на комплекса не повече от 15 минути преди и след срещите си.

Записването за участие ще се извършва по телефона, а е препоръчително заплащането на такса участие да става по банков път. Влизането в клуба ще се извършва само през един вход, след задължително измерване на температура на състезателя.

Състезанията ще се провеждат без публика, докато това не бъде изрично разрешено с акт на компетентните държавни органи – Министерство на здравеопазването.


Основната цел на изискванията e прилагане на строг медицински протокол при провеждане на състезания, при който на първо място се поставя здравето и сигурността на състезателите, треньорите, съдиите, родителите и служителите на клубовете - домакини на състезанията.


БФТ призовава всички участници да спазват стриктно и отговорно всички противоепидемични мерки и медицинския протокол за провеждане на състезания по тенис в страната, както и указанията на здравните власти.


ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ОТ КАЛЕНДАРА НА БФТ В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ЕПИДЕМИЯ

Основна цел на настоящите правила е осигуряване на максимална безопасност и прилагане на мерки срещу разпространението на коронавируса (COVID-19) при провеждане на състезанията от календара на БФТ. Основните принципи на правилата са:

ü Недопускане на струпване на множество хора на едно място (чрез ограничаване на броя придружаващи лица до максимум 1 на състезател; недопускане на участниците на територията на комплекса повече от 15 минути преди и след мачовете им и т.н.)

ü Задължително спазване на дистанция от минимум 1,5 метра на територията на комплекса.

ü Ограничаване на използване на затворени пространства (неизползване на съблекални, строга препоръка за изнасяне на офиси на главния съдия, турнирния директор и медицинското лице на открито и т.н.)

ü Превантивни мерки (мерене на температура при влизане в комплекса, носене на маски от страна на длъжностните лица и т.н.)


ПОДГОТОВКА ЗА ДОМАКИНСТВО

Съгласно изискванията, организаторите на състезания трябва да уведомят РЗИ за провеждането на съответното мероприятие. За всички турнири от държавния и регионалните календари уведомлението ще бъде изпратено централно от БФТ.

Клубът-организатор трябва да осигури само един вход към територията на комплекса по време на състезанието. Всички останали входове или възможности за достъп трябва да бъдат заключени, преградени, блокирани или охранявани.


ЗАПИСВАНЕ

Записването за участие се извършва по телефона.

Препоръчва се заплащането на такса участие да става по банков път, като клубовете-организатори посочат банковата си сметка в наредбата за състезанието.


ПРОГРАМА НА МАЧОВЕТЕ

Главният съдия е длъжен да постави начален час („не преди...") на всеки мач от програмата.


ДОСТЪП ДО ТЕНИС КОМПЛЕКСА – ДОМАКИН НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезателят се допуска на територията на комплекса не по-рано от 15 минути преди обявеното начало на срещата си.

Един състезател може да бъде придружаван от не повече от 1 лице (треньор, родител).

При влизане в комплекса на състезателя и придружаващото лице трябва да бъде измерена температурата с безконтактен термометър, като лица с повишена температура (над 37,5 градуса) няма да бъдат допускани (за състезатели – ще бъде записана загуба по медицински причини).

При влизане в комплекса състезателят и/или негов законен представител трябва да предостави подписана декларация за участие на собствена отговорност и за липса на симптоми на коронавирус или други инфекциозни заболявания. Декларацията следва да е предварително разпечатана и попълнена:

- за лица до 14 г. – от родител/законен представител

- за лица от 15 до 18 г. – от състезателя и от родител/законен представител

- за лица над 18 г. – от самите състезатели.

Измерването на температурата и събирането на декларациите се извършва на самия вход на комплекса, като отговорност на клуба-организатор е намиране на персонал и осигуряването на безконтактен термометър.


ПРЕСТОЙ В КОМПЛЕКСА

По време на престоя в комплекса преди мач (за придружаващи лица – и по време на мач) трябва да бъде спазвана дистанция от 1,5 метра от другите участници.

Участниците трябва да напуснат територията на комплекса не повече от 15 минути след края на мача си.

При две или повече срещи в един ден, ако почивката преди следващата среща е повече от 30 минути, състезателят трябва да излезе извън територията на комплекса. Това важи и за състезатели, загрявали на кортовете преди началото на мачовете, когато срещата им не е първа в програмата за деня.

Публика не се допуска по време на състезанието, докато това не бъде изрично разрешено с акт на компетентните държавни органи – Министерство на здравеопазването.


СЪБЛЕКАЛНИ И САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ

По време на състезания е строго препоръчително да не се използват съблекални!

Ако клубът-организатор все пак реши да отвори съблекалните си за участниците, той има задължение и носи отговорност да бъде създадена организация за използването им от ограничен брой участници по едно и също време и да осигури почистването и дезинфекцирането им най-малко веднъж на всеки час.

Тоалетните трябва да бъдат почиствани и дезинфекцирани най-малко веднъж на всеки час.


НА КОРТА

Пейките/столовете за състезателите трябва да са разположени най-малко на 1,5 метра една от друга, както и най-малко на 1,5 метра от съдийския стол при мачове със съдия на стол.

Преди и след завършването на мача състезателите не се поздравяват помежду си и със съдията.

Препоръчително на всеки корт, задължително минимум на всяка клетка трябва да има на разположение на състезателите дезинфектант, който те да използват.


СЪДИИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

Строго препоръчително е изнасяне на офиса на главния съдия и турнирния директор на открито пространство.

В офиса на главния съдия и турнирния директор трябва да има дезинфектант на разположение на длъжностните лица и участниците.

На закрити пространства е задължително, на открити – препоръчително, турнирният директор, главният съдия и останалите съдии, медицинското лице да носят предпазни маски.


НАГРАЖДАВАНЕ

Награждаването на призьорите трябва да се извършва по категории (напр. само юноши единично, само девойки единично, само юноши двойки, само девойки двойки). Трябва да се избягват общите награждавания и общите снимки.


САНКЦИИ

Клуб-организатор, който не спазва изискванията съгласно тези правила, подлежи на санкции от страна на БФТ, включително лишаване от домакинство на други прояви от календара.

Състезатели и/или придружаващи лица, които нарушават настоящите правила и/или наложените от клуба-организатор правила и/или поставените от държавен и/или друг компетентен орган изисквания, подлежат на директна дисквалификация от турнира.


ДРУГИ

Настоящите правила важат и при наличие на ресторант/кафетерия на територията на комплекса (в него също трябва да се спазва дистанция от 1,5 метра; участниците не могат да стоят там повече от 15 минути преди или след мачовете си и т.н.). Клубът-домакин трябва да създаде организация по недопускане на лица, несвързани с турнира, на територията на заведението по време на мачовете.

Настоящите правила трябва да бъдат поставени на видно място в комплекса (на официалното табло, на входа на тенис комплекса, на входа на тенис клетките и т.н.).

Клубът-организатор трябва да изпрати до БФТ преди началото на турнира подписана декларация, че се задължава да осигури спазването на правилата и носи отговорност при допускане на нарушаването им. По време на състезанието персонална отговорност за съблюдаването на правилата, за организиране на необходимия екип за спазването им и за контрола носи Директорът на турнира.

Въпреки очакваните проверки от страна на РЗИ и на БФТ за спазване на тези правила, БФТ призовава всички състезатели, родители и треньори, в случай че забележат нарушаване на правилата от страна на клуба-организатор, незабавно да информират БФТ (на електронна поща [email protected]).

Участниците в състезанието са длъжни да подпишат декларация, че са запознати с правилата, за участие на собствена отговорност и за липса на симптоми на COVID-19 и/или други инфекциозни заболявания. За малолетните състезатели тези декларации се подписват от техен законен представител, а за непълнолетните лица, освен от състезателя, декларацията следва да е подписана и от един от законните му представители.

Клубът-организатор и БФТ носят отговорност за събирането, обработването и съхранението на личните данни на състезателите, техните родители и всички други лица, ангажирани в организацията и подготовката на състезания от календара на БФТ и в това си качество се задължават да прилагат стриктно изискванията на Закона за защита на личните данни.

Тези правила се прилагат докато не бъдат изрично изменени и/или отменени за всички състезания по тенис на територията на Република България.

София, 21 юли 2020 г.


Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар
Топ новини виж още
Актуална тема
Анкети