Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Закон и ред
  3. „Градус“ сезира КФН за изказването на Илчовски

Закон и ред

„Градус“ сезира КФН за изказването на Илчовски

Градус сезира КФН за изказването на Илчовски - Tribune.bg
Снимка:

Според дружеството са разпространени неверни и подвеждащи обстоятелства

Компанията, производител на пилешко месо - „Градус“ АД входира в Комисията за финансов надзор сигнал във връзка с разпространени неверни и подвеждащи обстоятелства за дружеството от Светослав Илчовски при изслушването му на 5 и 7 май 2021 г. във Временната комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години, съобщи Нова телевизия.

„Тези обстоятелства дават лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на цената на акциите на Градус АД, които се търгуват на Българската фондова борса и определят тази цена на необичайно и изкуствено равнище“, сочат от фирмата.

Дружеството сезира Комисията за финансов надзор с искането за провеждането на пълна и цялостна проверка дали тези действия съставляват манипулиране на пазара на акциите на фирмата.

В сигнала до регулатора е приложена цялата финансово-счетоводна информация (за разлика от частично и избирателно предоставената такава от страна на г-н Илчовски), включително фактури, приемо-предавателни протоколи и други документи, които ясно доказват, че всякакви твърдения за „фиктивни обороти” са безпочвени и злонамерени. Регулаторът следва да провери дали са извършени нарушения на Регламента относно пазарната злоупотреба и Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти („Закона за мерките срещу пазарните злоупотреби“).

Позицията на „Градус“ АД е, че:

 ⁃ Разпространяваните обстоятелства са неверни и подвеждащи и дават лъжливи и подвеждащи сигнали по отношение на цената на акциите на „Градус“ АД;

⁃ Оборотите на Градус 3 АД не са определящи за цената, на която са продадени акциите на „Градус“ АД в IPO-то. В самия проспект са ясно оказани трите начина за остойностяване на акцията, като никой от тях не взема предвид търгуваните обеми, което обезсмисля обвиненията в „кухи обороти” и „фиктивни сделки”. Самите сделки, за които господин Илчовски твърди, че са фиктивни, са пренебрежимо малки в сравнение с целия оборот на компанията за референтния период;

⁃ В Проспекта е разкрита пълна и достоверна информация за финансовото състояние на Градус 3 АД и рисковете, свързани с дейността му;

⁃ Разпространяването на неверни обстоятелства за групата на Градус се е отразило негативно върху пазарната капитализация на „Градус“ АД и пряко е засегнала основно дребните акционери; Искането е за провеждането на пълна и цялостна проверка по съобщението за нарушение, като КФН се приканва да упражни надзорните си правомощия по чл. 18 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 28д (2) вр. чл. 25 (2) до (5) от Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация, за да установи дали описаните действия на лицето Светослав Илчовски представляват манипулиране на пазара на акции на „Градус“ АД по смисъла на Регламента относно пазарната злоупотреба.

При установяване на административно нарушение Комисията може да наложи предвидените в чл. 23 от ЗПМПЗФИ административни наказания в размер до 5 млн. лв. „Градус” АД ще съдейства на КФН за извършване на проверката с всякаква допълнителна информация и пълен достъп до счетоводната и юридическа база данни на дружеството.

Като публично дружество, ние от „Градус” АД вярваме във върховенството на правото и прозрачността, и държим фактологията да бъде бързо изяснена, а истината да стане публично достояние. Залогът са справедливостта и доброто име на компанията ни, както и цялостния имидж на родния капиталов пазар.


Топ новини виж още
Актуална тема