Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Закон и ред
  3. КПКОНПИ иска отнемане на имущество за над 3 млн. лева

Закон и ред

КПКОНПИ иска отнемане на имущество за над 3 млн. лева

КПКОНПИ иска отнемане на имущество за над 3 млн. лева - Tribune.bg
Снимка:

Комисията прие решение за установяване на конфликт на интереси по отношение на общински съветник в Сандански

На редовно заседание, проведено чрез видео-конферентна връзка днес, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ взе решение за внасяне в Софийски градски съд на искова молба за отнемане на имущество на стойност 3 025 500 лв.

Искът е срещу жена, която в периода 02.02.2011 г. до 25.03.2011 г., в съучастие с друго лице, е получила сумата от 967 319 евро с левова равностойност 1 891 911 лв., като за целта е извършила документна измама. Сумата представлява отпуснат банков кредит от Българска банка за развитие (ББР) на фирма „М.Т.И-2000“ ЕООД. Съучастникът на жената бил упълномощен от представителя на фирмата – бенефициент на кредита, след което двамата съизвършители изготвили неистински документи, които представили пред банката.

За извършителката на престъплението е установено също, че в периода 18.03.2011 г. до 02.06.2011 г. противозаконно е присвоила суми от дружество, на базата на нотариално заверено пълномощно, без да има основание за това. Изтеглената сума от банкови клонове в столицата е в размер на 3 010 000 лв. За обсебването в особено големи размери тя е с повдигнато обвинение от прокуратурата.

На днешното си заседание Комисията прие решение за установяване на конфликт на интереси по отношение на Румен Пачов – общински съветник в Общински съвет Сандански, мандат 2015 - 2019 г. и член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт към този общински съвет. Румен Пачов е регистриран и като едноличен търговец с предмет на дейност транспорт и превоз на пътници.

За периода 2013 – 2018 г., притежаваните от него автобуси са обслужвали множество маршрутни линии от общинската пътна мрежа. Въпреки това, общинският съветник е участвал в заседание на постоянната комисия по транспорт и в приемане на предложение относно утвърждаване на транспортна схема на Община Сандански, а след това и в заседанието на Общинския съвет, като е гласувал „за“ тази схема за превоз на пътници. Така е упражнил правомощия в свой частен интерес – част от автобусните линии са обслужвани по договор от него самия като едноличен търговец. Наложени са глоби с общ размер на 10 000 лв.

По компетентност на СЕМ бе препратен сигнал с твърдения, че член на Управителния съвет на БНТ за периода 2017 – 2020 г. е осъществявал ежеседмични пътувания в чужбина, като самолетните билети са били заплащани от частно дружество с интереси в БНТ. Комисията няма право да се произнася по такъв сигнал, тъй като съобразно ЗПКОНПИ лице, заемащо висша публична длъжност е само генералният директор на БНТ, но не и членовете на УС на националната телевизия.

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и  документи и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни. Решението подлежи на обжалване или протест по реда на АПК, като установяването на конфликт на интереси с влязло в сила такова решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси са неокончателни и подлежат на обжалване пред административните съдилища.


Последвайте ни в Google News

 

Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар
Топ новини виж още
Хороскоп
Анкети