Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Закон и ред
  3. Маринов: През ноември са регистрирани само 3 телефонни измами спрямо 127 за миналата година

Закон и ред

Маринов: През ноември са регистрирани само 3 телефонни измами спрямо 127 за миналата година

Маринов: През ноември са регистрирани само 3 телефонни измами спрямо 127 за миналата година - Tribune.bg
Снимка:

Министър Младен Маринов изведе акценти от дейността на МВР през 2019 г. на извънредно заседание на Министерския съвет

През 2019 г. МВР продължи да надгражда добрите практики и положителните тенденции от предишни години, но осъществява и последователни действия за преодоляване на допуснати слабости.

Противодействие на битовата престъпност

Продължава устойчивата тенденция на намаляване на регистрираните убийства, кражбите и грабежите, посегателствата спрямо МПС, престъпленията, свързани с наркотици, и др. Разкриваемостта се увеличава, това заяви министър Младен Маринов на извънредно заседание на Министерски съвет, съобщиха от МВР.

Добро е взаимодействието с Прокуратурата при работата по разкриване на престъпления. Благодарение на ползотворното сътрудничество и с ДАНС изборният процес протече спокойно.

В резултат от доброто взаимодействие с Агенция „Митници“ при противодействието на контрабандата на тютюневи изделия без бандерол се отчита осезаем спад на престъпната активност. Запазва се тенденцията за намаляване на нивата на разпространяваните цигари без акцизен бандерол.

Като ползотворна се оценява дейността на мобилните екипи от служители на охранителна, криминална, икономическа, пътна полиция и службите за пожарна безопасност и прием на граждани в малките населени места без постоянно полицейско присъствие.

„За нас е важна превенцията на престъпността и информационно-разяснителна дейност в тази насока. Гордеем се с постигнатите резултати при телефонни измами. През ноември са регистрирани само 3 телефонни измами спрямо 127 за миналия ноември. Сравнителната статистика за годината отчита намаление над 50%, посочи Маринов.

Продължава поетапното изграждане на системи за видеонаблюдение от общините по утвърдени от МВР минимални технически параметри и функционалности, като целта е постигане на пълно покритие на страната.

Модернизира се материалната база в структурните звена и в Академията на МВР - изграждат се тактически полигони за професионално обучение на полицаи и пожарникари, оборудват се зали, ремонтира се сградният фонд, доставят се специализирани автомобили и техника.

„Правим всичко възможно да попълним недокомплекта в полицейските структури и при разследващите полицаи“ отбеляза министърът.

За подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса е създадена организация за изпълнение на административните услуги на принципа на „едно гише“, осигурени са места за сядане на посетителите и възможност за заплащане чрез ПОС терминал, банков превод и интернет на всички услуги от Портала за електронни административни услуги на МВР. Намалена е административната тежест за документи, свързани с временно спиране от движение на ППС по желание на собственика, пускане в движение на временно спряно превозно средство, прекратяване на регистрация с писмено заявление от собственика, извършване на първоначална регистрация и промяна в регистрацията на ППС.

„Много ни се иска да сме обнадеждени от положителна статистика по безопасността на движението. За съжаление се увеличава броят на загиналите при ПТП с 1,6%. Незначително е намалението при тежките ПТП  и при ранените – с около 1%. Всички ангажирани структури координираме дейността си. Основната ни цел е намаляване на жертвите на пътя“, категоричен е Младен Маринов.

Заплати, техническа обезпеченост, униформи, диалог със синдикатите в МВР

През 2019 г. заплатите са повишени с 10%, всички служители получиха допълнителни възнаграждения за добре свършена работа (по 480 лв.).Това посочи министърът на вътрешните работи, съобщиха от МВР.

Бюджетът на министерството за 2020 г. е с около 150 млн. повече от миналата година. Разчетените средства за персонал осигуряват увеличение на основните възнаграждения. Предвижда се и повишаване на заплащането на нощния труд на полицаите със сума, която да удовлетвори техните очаквания. Изготвят се разчети.

Обявени са обществени поръчки за доставка на тестови полицейски униформи (всички елементи - от обувки до шапки). През януари изтича срокът за събиране на офертите. Униформените облекла са за полицейските органи и органите по пожарна безопасност и защита на населението. Ще се изработят по 500 комплекта летни и зимни облекла, които ще се тестват в ГДГП, ГДПБЗН, СДВР и ОДМВР Бургас и Благоевград. Едва тогава ще се изготвят поръчките.

Предприети са действия за обновяване на материално-техническата база и за подобряване условията на труд. Работи се по проекти за осигуряване на технически средства, реновиране на сгради и обезпеченост на служителите, но има още какво да се направи в това отношение.

Диалогът със синдикалните организации се е утвърдил като основна форма на социално партньорство при решаването на въпроси, свързани с професионалните и социалните  права на служителите, както и на специфични за министерството въпроси.

Защита на границата и миграционна политика

МВР продължава активно да си сътрудничи с Мисията на Международната организация по миграция при изпълнението на програми за асистирано доброволно връщане и реинтеграция. Успешно е взаимодействието с ФРОНТЕКС при изпълнението на съвместни полети за връщане на незаконно пребиваващи на територията на ЕС чужденци.

Граничната сигурност и граничното управление остават хоризонтални приоритети в областта на сигурността и миграцията. МВР осигурява ефективна защита на държавната граница с всяка от съседните държави.

Възпрепятстващото съоръжение по цялата дължина на българо-турската граница оказва съществен възпиращ ефект за опитите за незаконно преминаване на границата.

През 2019 г. е разширен обхватът на Интегрираната система за наблюдение, изградена по границата с Република Турция. Въведена е и Автоматизирана система за наблюдение по българо-сръбската граница.

За по-ефективно противодействие на нелегалната миграция се осъществяват полети с хеликоптерите на Специализирания отряд за въздушно наблюдение към ГДГП, които са оборудвани със системи за наблюдение.

Продължава изпълнението на плана за провеждане на съвместна СПО по българо-турската граница и част от българо-гръцката граница в съответствие с изместването на миграционния натиск. Излъчват се гранично-полицейски наряди, осигурени с ръчни термовизионни камери, преносими системи за наблюдение и прибори за нощно виждане. Органите на МВР се подпомагат и от Министерство на отбраната с военнослужещи и техника.

На ГКПП Капитан Андреево работи Тристранен контактен център, който осъществява постоянно наблюдение за разкриване на групи на съседна територия и поддържа непрекъснат обмен на информация със съседните гранични власти.

Противодействие на тероризма, организираната престъпност и корупцията

Добри са резултатите по противодействие на организираната престъпност. Получаваме положителни оценки от партньорски служби и организации, заяви Младен Маринов.

От Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари се провеждат широкообхватни специализирани операции за осъществяване на ефективен контрол при въвеждане, съхранение и разпространение на течни акцизни стоки; на карго стоки; на стоки, суровини и съоръжения, предназначени за производства в тютюневата промишленост.

Превенцията на корупцията в МВР включва прилагане на множество комплексни мерки за недопускане на корупционни практики и засилване на взаимодействието между ангажираните институции. Целенасочените усилия на МВР получиха положителна оценка в четири поредни доклада на Европейската комисия за напредъка на България. Като забележимо постижение се отчита намаляването на корупционния риск в МВР.

Киберпрестъпността се превръща в новото предизвикателство пред правоохранителните органи.

Пожарна безопасност и защита при бедствия

ГДПБЗН изпълнява на необходимото ниво дейността си по оперативно реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации; взаимодействие и координация на съставните части на Единната спасителна система; превантивна дейност, контрол по ЗЗБ и държавен противопожарен контрол. Провеждат се тренировки и учения, които допринасят за подобряване на подготовката и реакцията на оперативните звена. Активно се взаимодейства с общините във връзка с дейността на доброволните формирования. Подобряват се материално-битовите условия за работа и се повишава енергийната ефективност на административните сгради на районните служби за пожарна безопасност чрез извършваните ремонти.

Ръководството на МВР оценява по достойнство труда на полицаите и пожарникарите. За да се превърне министерството в привлекателна и желана за професионална реализация институция, са необходими бързи и решителни мерки не само за подобряване на заплащането, но и на условията на труд, условията за кариерно развитие и мотивацията на полицаите и пожарникарите и повишаване качеството на живот и социалния им статус.

Въпреки съществуващите ограничения, свързани с бюджетни икономии и финансов недостиг, структурите в МВР изпълняват дейността си и отчитат положителни резултати.


Последвайте ни в Google News

 

Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар
Топ новини виж още
Актуална тема
Хороскоп
Анкети
Кой е вашият кандидат за кмет на София?
Покажи резултати Скрий резултати