Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English

Новини, анализи, мнения - Tribune.bg

Меню
  1. Начало
  2. Закон и ред
  3. МП с предложения за реформа: Намалени такси и онлайн търгове по делата за несъстоятелност

Закон и ред

МП с предложения за реформа: Намалени такси и онлайн търгове по делата за несъстоятелност

Снимка:

Цялостна реформа в производството по несъстоятелност, чрез изменения и допълнения на Търговския закон, предлага Министерството на правосъдието.

Част от промените са насочени към намаляване на съдебни такси, приложими за отменителните искове, както и повишаване на ефективността на процеса по осребряване на имуществото, включително, чрез въвеждане на електронен публичен търг при продажбата на имуществото от масата на несъстоятелността.

Законопроектът, който беше публикуван днес за обществено обсъждан, предвижда още създаване на ясни критерии за откриване на производство по несъстоятелност и стабилизация; регламентиране на единен процес на разглеждане на молби в рамките на едно и също производство по несъстоятелност и ускоряване на процеса във фазата на предявяване и приемане на вземанията.

Създаването на допълнителни предпазни мерки, предотвратяващи недобросъвестно поведение на страните в производствата по несъстоятелност и стабилизация, както и промяна на правилата, уреждащи местната подсъдност, с оглед предотвратяване на злоупотреби от страна на недобросъвестни длъжници, които променят седалището си единствено с цел „избор“ на съд по несъстоятелност са друга част от планираната реформа.

И още: Гарантиране на качеството на оценките на активите; по-ефективно регулиране на дейността на синдиците, чрез завишаване на критериите към тях и контрол върху дейността им; подобрение на оздравителната процедура в производствата по несъстоятелност и стабилизация.

Законопроектът цели усъвършенстване на правната рамка на несъстоятелността в България. Той е и в изпълнение на последващите ангажименти на България след присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и с оглед на стремежа ни към бъдещо членство в еврозоната.

Към настоящия момент са отчетени редица слабости в прилагането на законодателството относно процедурите на производствата по несъстоятелност – голяма продължителност, ниска ефективност, високи разноски, рядко цялостно удовлетворяване на кредиторите, недостатъчната прозрачност на процедурите по осребряване, провеждани от синдиците и на процедурите по продажба.

Предложените промени са планирани и в Пътната карта за реформа на рамката на несъстоятелността и стабилизацията в България, която бе разработена съвместно със Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия през 2019 г., като крайният резултат е намаляване на междуфирмената задлъжнялост и увеличаване на икономическия растеж.

Текстовете са обсъдени и подготвени от широк кръг експерти и представители на Върховния касационен съд, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет, окръжни съдилища, професионалните организации на синдиците, академичната общност, Министерството на финансите и Министерството на икономиката.  


Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар
Топ новини

виж още

Актуална тема

Мрежата

виж още