Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English

Новини, анализи, мнения - Tribune.bg

Меню
  1. Начало
  2. Закон и ред
  3. Намериха десетки нарушения при проверки на горивата, има данни и за престъпления

Закон и ред

Намериха десетки нарушения при проверки на горивата, има данни и за престъпления

Снимка:

Десетки нарушения са открити при проверки за изпълнението на техническите и качествените изисквания към течните горива, разпоредени от ВАП. Налице са данни за престъпление по чл.231, ал.1, вр. чл.228, ал.1 НК, съобщиха от прокуратурата. Този член се отнася за продажба на горива в значителни количества или със значителна стойност, неотговарящи на изискванията. Както и: Който като ръководител или контролен орган нареди или допусне да се произведат недоброкачествени, нестандартни или некомплектни промишлени произведения или произведения, които не отговарят на установените за тях изисквания за качество, тип или белези, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация.

В изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността и в защита на държавния и обществения интерес в плана за дейността на Върховна административна прокуратура (ВАП) за 2020 г. е предвидена проверка за законност по спазване на изпълнението на техническите и качествените изисквания към течните горива, нормите за съдържание на олово, сяра и други вредни вещества (замърсители) в тях, която бе възложена на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

В изпълнение на акта по реда на надзора за законност във ВАП е получен доклад от ДАМТН. В него са описани предприетите мерки.

Проверени са 243 бр. обекти, сред които 239 бр. бензиностанции, 1 петролна рафинерия и 3 бр. данъчни складове.

Извършените проверки са планови, с вземане на проби - 230, от които 40 са завършили с доклад; съвместни проверки с МВР - 12, от които 1 с завършила с доклад. Извършена е и една по сигнал на граждани.
Взети са 371 бр. проби от течни горива, 128 бр. от автомобилен бензин А-95Н, 3 бр. от автомобилен бензин А-100Н, 212 бр. от горива за дизелови двигатели и 28 бр. от други горива ( гориво за извънпътна техника и трактори, гориво за промишлени и комунални цели, котелно гориво средно).

Установени са 10 бр. несъответствия с изискванията на нормативната уредба. В резултатите от доклада на ДАМТН пише още, че са регистрирани 8 бр. или 2,16 % несъответствия с изискванията за качество - от взетите и изпитани проби. Установени са несъответствия с изискванията за съдържание на биокомнонент - 2 бр, - 0,5 %, от взетите и изпитани проби.

Нарушенията са разкрити при изпитване на проби на гориво за дизелови двигатели от съответните обекти и се изразяват в несъответствия на изисквания за качество по показател - „пламна температура“ (0С), на изискването за съдържание на биогориво в течно гориво, на изискването за съдържание на биогориво в течно гориво по показател - „Съдържание на метилови естери на мастни киселини“ (FAME), на изискванията за качество по показател - „общо онечиствания“ mg/kg.

В резултат на проверките са наложени 15 бр. принудителни административни мерки:

- 6 бр. задължително предписание за временно спиране разпространението на течно гориво и 2 бр. заповед за прилагане на принудителна административна мярка;

- 4 бр. задължително предписание за забрана разпространението на течно гориво и 2 бр. заповед за прилагане на принудителна административна мярка;

- 1 бр. задължително предписание за изтегляне.

Съставени са актове за установяване на административни нарушения (АУАН) при установените несъответствия с изискванията на нормативната уредба, при извършените проверки през периода от 11.06.2020 г. до 11.08.2020 г., включително за установени несъответствия с изискванията за качество - 3 бр.

От ДАМТН са съобщили на ВАП, че предстоят съставяне и връчване на 5 бр. АУАН за установени несъответствия с изискванията за качество, както и съставяне и връчване на 2 бр. АУАН за установени несъответствия с изискванията за съдържание на биокомпонент. Предстои и издаване на 8 бр. наказателни постановления за установени несъответствия с изискванията за качество на обща стойност 80 000 лв., както и издаване на 2 бр. наказателни постановления за установени несъответствия с изискванията за съдържание на биокомпонент на обща стойност 100 000 лв.

В резултат от проверките е изтеглено от разпространение 39 183 литра гориво за дизелови двигатели.

Въз основа на обобщената информация, материалите за разкритите нарушения на изискванията за качество на горивата са изпратени на ВКП относно наличието на данни за престъпление по чл.231, ал.1, вр. чл.228, ал.1 НК във връзка с пускането в продажба на недоброкачествени промишлени стоки.  


Коментари (4)

АСЕН ИЛИЕВ ТОЯ ФИЛМ ЗА ОТКЛОНЯВАНЕ ВНИМАНИЕТО НА ГОВОРЕЩИТЕ СКОТОВЕ, ВЕЧЕ СМЕ ГО ГЛЕДАЛИ. НЯКОЛКО ПЪТИ ДАЖЕ! :)
Я НАПРАВЕТЕ АНАЛОГИЯ МЕЖДУ "ПОЧИВКАТА" НА АСАНДЖ В ПОСОЛСТВОТО И "ПОЧИВКАТА" НА АХМЕД ДОГАН В НЕЛЕГАЛНИЯ РУСКИ ЗАТВОР - РОСЕНЕЦ :)
...И "ПОЧИВКАТА" НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ В СЪРБИЯ :)
КОЛХОЗНАТА СВИНЯ СЪЩО Е ВЕЛИКА И ТЯ СИ ПРАВИ НЕЛЕГАЛНИ ЗАТВОРИ, КЪДЕТО ИМА ПОДЛОГИ, ГЛАДНИ ЗА СВИНСКИ ЛАЙ НА И РУБЛИ :)
20.08.2020 11:55 / Отговор
АСЕН ИЛИЕВ ХРИСТО ИВАНОВ, МАЙ ИМА ПО-ГОЛЕМИ ТОПКИ ОТ ВСИЧКИ ПОМИЯРИ В МВР, ПРОРА-КУРВАТА....
СВОБОДА ЗА АХМЕД ДОГАН!
СМЪРТ НА КОЛХОЗНАТА СВИНЯ!
20.08.2020 11:57 / Отговор
АСЕН ИЛИЕВ ТЯ КОЛХОЗНАТА СВИНЯ Е ИЗОБРЕТАТЕЛНА СВИНЯ. ИЛИ "ГОРИВАТА" ИЛИ "КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПНИЦИ ЛОВИМЕ" ИЛИ "ТОЯ МРЪСНИК Е ИСТИНСКИЯ КУКЛОВОД". НЕГО МРАЗЕТЕ, А АЗ СЪМ ДОБРАТА КОЛХОЗНА СВИНЯ! :)
20.08.2020 12:25 / Отговор
Трифонич Според някои лумпени прокуратурата трябва да спре дейността си за да не ни отклонява вниманието:))))
20.08.2020 12:34 / Отговор

Добави коментар
Топ новини

виж още

Актуална тема