Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English

Новини, анализи, мнения - Tribune.bg

Меню
  1. Начало
  2. Закон и ред
  3. По-малко престъпления в Софийско през 2020 г., отчете Апелативната прокуратура

Закон и ред

По-малко престъпления в Софийско през 2020 г., отчете Апелативната прокуратура

Снимка:

Апелативната прокуратура в София представи отчет за дейността си през 2020 година. Анализът на обобщените данни за района, в който живее повече от 1/3 от населението на страната, сочи намаление на регистрираните престъпления през изминалата година. Наблюдава се и известно увеличение на процента на разкриваемост от страна на МВР.

През 2020 г. прокурорите от апелативния район са работили по 85 003 преписки, като 95,6% от тях са решени своевременно. С 35 % са се увеличили преписките, образувани след самосезиране, което е показател за активната работа на прокурорите в района на САП.

Констатирано е увеличение на потвърдените прокурорски актове при упражнен инстанционен  контрол.

Общият брой на наблюдаваните досъдебни производства през 2020 г. е 79 366, като новообразуваните са 35 053.

Подобрена е срочността на прокурорските произнасяния – 97,98% от досъдебните производства са решени в рамките на едномесечния срок. Досъдебните производства, взети на специален надзор от прокурори в Апелативна прокуратура - София, са 831, от които новообразувани през 2020 г. са 504.

Сред досъдебните производства за извършени тежки престъпления и с особен обществен интерес, преобладават делата за незаконен трафик на наркотични вещества и контрабанда (5345 броя), данъчни престъпления (2083), изготвяне и прокарване в обръщение на неистински парични знаци и кредитни карти (1581), корупционни престъпления (999), злоупотреба със служебно положение (485), престъпления на длъжностни лица с вероятен корупционен мотив (427), изпиране на пари (244) и злоупотреба със средства и фондове на Европейския съюз (164).

В района на Апелативна прокуратура - София през 2020 г. в съда по прокурорски актове са били образувани 8202 дела. Осъдени и санкционирани с постановен съдебен акт са 7818 лица. Отчетена е положителна тенденция за намаляване на оправдателните присъди. Относителният им дял към всички лица с постановен съдебен акт е 4,19 % за целия апелативен район.

Значително се е увеличил броят на изготвените от прокурорите уведомления по реда на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество – общо 881 за 2020 г. Внесените искания от прокурор за обезпечаване на конфискацията, глобата и отнемането на вещи в полза на държавата бележат ръст със 194 % в сравнение с предходната 2019 г.

Отчита се и засилена активност на прокуратурите в района по противодействие на битовата престъпност и разпространението на наркотични вещества. Съвместно с органите на МВР са проведени множество специализирани акции по места.  

 

 


Топ новини

виж още

Актуална тема

Мрежата

виж още