Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Закон и ред
  3. Прокурори и следователи изпратиха становище до ЕК във връзка с избора на Гешев

Закон и ред

Прокурори и следователи изпратиха становище до ЕК във връзка с избора на Гешев

Прокурори и следователи изпратиха становище до ЕК във връзка с избора на Гешев - Tribune.bg
Снимка:

Магистратите алармират за безпрецедентния политически натиск с цел дискредитация на кандидата

Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите изпратиха съвместно становище до Европейската комисия (ЕК) във връзка с избора на нов главен прокурор. Членовете на двете организации обявиха, че предприемат тази стъпка „с оглед безпрецедентния политически натиск, който се оказва върху членовете на ВСС и президента на РБ”.

Фигурата на главния прокурор е от изключително значение за България, именно от този избор зависи каква ще бъде стратегията за развитие на държавното обвинение през следващите седем години, както и как тази стратегия ще повлияе върху съдебната власт и доверието в нея, пише в позицията.

Прокурорите и следователите посочват, че кандидатурата на Иван Гешев се е оказала „неприемлива за определени политически кръгове, които впрегнаха целия си медиен ресурс с цел да го дискредитират. Последваха поредица от статии в различни електронни издания“.

По повод изнесените в публикациите твърдения, Специализираната прокуратура, Инспекторатът към ВСС и КПКОНПИ извършиха проверки съобразно функционалната им компетентност, при които не са констатирани нарушения или данни за извършено престъпление по смисъла на НК, се посочва в становището.

Магистратите заявяват, че новият главен прокурор трябва да е от системата на държавното обвинение, да бъде визионер с модерно мислене, да умее да отстоява каузи и "да бъде кристално чист човек с харизма". Тези изисквания са насочили вниманието им именно към Иван Гешев.

Ето и пълния текст на позицията:

На 24.10.2019 г. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра за главен прокурор на Република България - Иван Стоименов Гешев, заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура. Изслушването на кандидата протече десет астрономически часа1, през които г-н Гешев отговори на всички поставени му въпроси. Протоколът от заседанието на Пленума на ВСС се състои от 240 страници2. Процедурата е в своя заключителен етап. Предстои произнасяне на президента по реда на чл.129, ал.2 от КРБ, като възможностите са две - издаване на указ за назначаване на избрания кандидат или връщане на кандидатурата му във Висшия съдебен съвет.

Това е първата по ред процедура за избор на главен прокурор след влезлите в сила изменения на Конституцията на Република България - ДВ., бр. 100 от 18.12.2015 г. Именно тези изменения и последвалите такива в Закона за съдебната власт създадоха правната възможност колегията на прокурорите при ВСС, респективно на съдиите, да могат чрез не по-малко от трима свои членове да предлагат кандидатури за главен прокурор, съответно за председател на Върховния касационен съд и председател на Върховния административен съд.

Фигурата на главния прокурор е от изключително значение за България, т.к. именно от този избор зависи каква ще бъде стратегията за развитие на държавното обвинение през следващите седем години, както и как тази стратегия ще повлияе върху съдебната власт и доверието в нея.

Първи повдигна въпроса за критериите за избор на главен прокурор президентът на Република България. През месец май 2019 г. той организира провеждането на консултативни срещи, в рамките на които да бъде обсъдено какви качества следва да притежава следващият главен прокурор.3 Такива срещи бяха проведени с главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд, с представители на неправителствения сектор и на професионалните организации.

По този повод прокурорската колегия при ВСС също проведе консултации с Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите. Те се обединиха, че новият главен прокурор трябва да е от системата на държавното обвинение, да бъде визионер с модерно мислене, да умее да отстоява каузи и "да бъде кристално чист човек с харизма".

Именно тази заявка на професионалната общност на прокурорите насочи вниманието към заместника на главния прокурор - Иван Стоименов Гешев. Неговата вероятна кандидатура или по-скоро възможността да бъде издигнат от прокурорската колегия на ВСС за кандидат в процедурата по чл.173 от ЗСВ се оказа неприемлива за определени политически кръгове, които впрегнаха целия си медиен ресурс с цел да го дискредитират. Последваха поредица от статии в различни електронни издания.

По повод изнесените в публикациите твърдения, Специализираната прокуратура, Инспекторатът към ВСС и КПКОНПИ извършиха проверки съобразно функционалната им компетентност, при които не са констатирани нарушения или данни за извършено престъпление по смисъла на НК.

Хронологията е следната:

Процедурата за избор на главен прокурор на Република България е открита с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 16/15.07.2019 г. На основание чл.173, ал.З от ЗСВ, на второто по ред заседание, проведено на 22.07.2019 г., всички единадесет членове на Прокурорската колегия единодушно предложиха като кандидат за главен прокурор на Република България - Иван Стоименов Гешев - заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура.

Министърът на правосъдието, въпреки правомощието си по чл.173, ал.З от ЗСВ, не предложи друга кандидатура с мотиви за ненамеса в независимостта на съдебната власт и за да се разсеят всякакви съмнения за политически вмешателства в процедурата по избор на нов главен прокурор.

Следва да се отбележи, че това е първата процедура, в която стажът на кандидата е преминал изцяло в системата на държавното обвинение през всичките и йерархични нива - следовател, прокурор в районна прокуратура, прокурор в Софийска градска прокуратура, административен ръководител на Специализираната прокуратура и заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура.

Може би именно поради тази причина, магистратите припознаха колега, който притежава необходимите професионални и морални качества за да застане начело на държавното обвинение.11 След издигане кандидатурата на г-н Гешев последваха поредица от протести пред съдебната палата, в които участваха около 1000 човека, организирани от Гражданско сдружение „България Обединена с Една Цел“, чийто председател Георги Георгиев се оказа в близки отношения с подсъдимия Цветан Василев.

Срещу кандидатурата се обявиха и други подсъдими, както и политическа партия „Да България“, по отношение на която бе изнесена информация, че нейният председател — Христо Иванов има близки отношения с друг подсъдим — Иво Прокопиев.

В протеста на “Демократична България” под наслов “Да спрем Гешев - новата бухалка!”, проведен на 26.07.2019 г. пред Висшия съдебен съвет, Христо Иванов публично заяви, че “Политическият натиск е напълно заслужен”.

С оглед активните действия, целящи натиск върху ВСС, на 25.07.2019г. Прокурорската колегия излезе със становище, в което заяви, че „процедурата за избор на главен прокурор ще бъде проведена в пълно съответствие с изискванията на Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт, без членовете на Прокурорската колегия на ВСС да се поддават на опити за политически натиск и влияние, независимо от това дали те се осъществяват от управляващите или от опозицията в политическия живот на страната.“

След това изявление в рамките на седмица бяха публикувани две статии, съдържащи манипулативни твърдени срещу конкретни магистрати, обявили се в подкрепа на издигната кандидатура за главен прокурор. На 02.08.2019 г. в електронния сайт - capital.bg бе публикувана статия със заглавие - „Тоягата и морковът зад номинацията на Иван Гешев“, а на 06.08.2019 г. в сайта segabg.com - “Франтишек - път към висшето прокурорско общество”.

По отношение на горепосочените статии прокурорската колегия на ВСС се произнесе, съгласно „Механизма за публична реакция на ПК на ВСС в случаи на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и следователи“, одобрен с решение на ПК на ВСС по протокол № 9 от 20.03.2019 г. ПРБ също изрази писмено своята позиция, в която посочи, че „за ръководството на Прокуратурата е напълно ясно, че причина за персоналните атаки в медии срещу магистрати са проведените през последните години разследвания по дела, представляващи голям обществен интерес, с които пряко или косвено бяха засегнати различни корпоративни, политически и бизнес интереси,“ Междувременно от цялата страна постъпиха общо 73 становища в подкрепа на кандидата за главен прокурор, в които също беше отправено искане за преустановяване опитите за политически натиск спрямо изборната процедурата.

В подкрепа се обявиха прокуратури, НСлС, следствени отдели към окръжните прокуратури, професионалната общност на прокурорите и следователите, органите на Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, както и представителите на академичната общност, безспорни авторитети в различни области на правната наука - проф. Валери Димитров, проф. Маргарита Чинова, както и висши учебни заведения. Тези становища следва да бъдат ценени, тъй като изхождат от професионалната общност, която има право да вземе отношение както за процедурата, така и за кандидата. Такова становище се застъпва и в сравнителното изследване на „Институт Отворено общество - София“, което цитира Венецианската комисия, че при процедурата за назначаване на главен прокурор участието на изпълнителната и/или законодателната власт дава повече гаранции за демократична легитимност на назначението. Също така препоръчва да се вземе предвид становището на професионалната общност относно качествата на кандидатите и яснота по отношение на това кой номинира кандидатите.

Постъпиха и 12 отрицателни становища срещу кандидатурата на г-н Гешев за главен прокурор. На 12.09.2019 г. Пленумът на Висшия съдебен съвет насрочи изслушването на кандидата за главен прокурор да бъде проведено на 24.10.2019 22 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Висшия съдебен съвет. На 16.09.2019 г. Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет представи доклад, в който посочи, че: липсват данни, поставящи под съмнение притежаваните от прокурор Иван Гешев високи професионални качества, както и че същият отговаря в пълнота на законовите изисквания за заемане на длъжността главен прокурор. На 17.09.2019 г. Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет представи доклад, в който посочи, че: ,Д1ван Гешев — заместник на главния прокурор при ВКП, спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде избран на длъжността главен прокурор на Република България“. В периода от 13.09.2019 г. - 17.10.2019 г. във Висшия съдебен съвет са постъпили по реда на чл.173, ал.8 от ЗСВ общо 10 становища, включващи и въпроси към кандидата за главен прокурор. Общият брой на писмено зададените въпроси е 109. На пет от адресатите кандидатът е отговорил писмено, преди провеждане на изслушването. Часове преди изслушването на 23.10.2019 г. в 15.57 часа, в електронното издание - actualno.com, бе публикувана статия със заглавие: Пере ли пари единственият кандидат за главен прокурор? (ДОКУМЕНТИ)*. По случая беше образуване незабавна проверка по указание на главния прокурор, като от резултатите на същата бе установено, че „документите“ са очевидно неистински и целта на публикуването им определено е свързана с насроченото за 24.10.2019 г. изслушване на кандидата за главен прокурор.

На 22.10.2019 г. в сайт - bivol.bg е публикувана статия със следното заглавие „Записи: Колаборирал ли е Иван Гешев с ОПГ по “Недосегаемите”?

По този повод прокуратурата излезе със становище, че изнесените факти не отговарят на истината. Опитите за саботиране на изборната процедура не спират до тук. На 24.10.2019 г. непосредствено след откриване заседанието на Пленума постъпи сигнал, че в сградата на Висшия съдебен съвет ще избухне взривно устройство до тридесет минути. Въпреки това предупреждение, Пленумът гласува изслушването на кандидата да продължи. Заседанието бе публично, излъчвано пряко по Българска национална телевизия, Българска национална телевизия - канал 2 и на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет. Както вече посочихме, изслушването продължи десет астрономически часа, през които кандидатът отговори на всички поставени му въпроси. Това е първата процедура, протекла при такава пълна прозрачност и публичност, както и първото изслушване с подобна продължителност и толкова много въпроси, поставени към кандидата. Заседанието приключи с гласуване на членовете на пленума, като резултатът е 20 гласа „за“ и 4 гласа „против“.

В подкрепа на г-н Г ешев гласуваха всички представители на Прокурорската колегия, както и 9 съдии, сред които и председателят на ВАС - Г еорги Чолаков. Против кандидатурата на г-н Гешев, гласуваха председателят на Върховния касационен съд - Лозан Панов, и още 3-ма съдии. По време на изслушването се проведоха два протеста. Един протест „в подкрепа“ на кандидата с разрешение от Столична община, и един протест „против“ кандидата, проведен без съответното разрешение, при който е блокиран ключов столичен булевард.

Междувременно в електронната страница на политическа партия „Да, България“ е публикувано следното изявление: „Обединение Демократична България „от четвъртък (24 октомври) прекратява предизборната си кампания в цялата страна и призовава симпатизантите си на протест срещу инсталирането на Иван Гешев за главен прокурор. Изложените факти сами по себе си описват обстановката, в която се развива изборната процедура за главен прокурор на Република България. Тази процедура не е приключила, а недопустимият политически натиск върху съдебната власт продължава. Този натиск сега е концентриран към президента, който следва да се произнесе съгласно конституционно предоставените му правомощия. В заключение може да се каже, че описаните по-горе действия са опит за недопустима политическа немеса върху независимостта на съдебната власт.


 

Автор

Коментари (1)

Емил Тия малоумни ли са? Протестанти фашисти - вън от сраната!
07.11.2019 14:14 / Отговор

Добави коментар
Топ новини виж още
Актуална тема
Хороскоп
Анкети