Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English

Новини, анализи, мнения - Tribune.bg

Меню
  1. Начало
  2. Закон и ред
  3. Съдът отново спря искането на Кирил Петков за ново ръководство на ББР

Закон и ред

Съдът отново спря искането на Кирил Петков за ново ръководство на ББР

Снимка:

Софийски градски съд отново спря вписването на новите Надзорен и Управителен съвет на Българска банка за развитие (ББР). Ден преди това служебният министър на икономиката Кирил Петков внесе ново заявление за вписване на ръководството на ББР, съобщава „zonanews“. В определението на съдия Валерия Братоева от СГС от 29.06.21 г. по търговско дело № 1186 е написано, че производството е образувано по молба на Николай Димитров за спиране на регистърното производство на промени в персоналния състав на надзорния и Управителния съвет, основани на решене на министъра на икономиката от 23.06.2021 г. Според Димитров, решенията са нищожни.

Съдия Братоева описва ясно, че за да се постанови спиране на регистърното производство, следва да са налице следните предпоставки:

1. Да е налице висящо към момента на произнасяне на съда регистърно производство пред Агенция по вписванията;

2. Да е налице образувано пред съда и неприключило дело с предмет спорно правоотношение, което ще има значение за издване на охранителния акт в регистърното производство, т.е. постановеното решение по висящото дело следва да е обуславящо за това дали вписването на заявеното обстоятелство или обявяването на съответния акт следва да бъде извършено или да бъде постановен отказ.

При направена справка в Агенцията по вписвания става ясно, че регистърното производство по подаденото заявление е все още висящо и така е налице първата предпоставка, обяславяща основателност на искането. Съдия Братоева установява, че е налице и втората предпоставка - молителят Николай Димитров е предявил искове за обявяване на нищожност на решенията на минитър Кирил Петков и на НС на ББР. Процесуалната допустимост на така предявените искове не може да бъде преценявана от съдия Братоева и настоящето производство.

Съдия Валерия Братоева заключава, че нормата на чл. 535 ,ал.1, т.1 от ГПК третира съдебно предявен спор (капиталът на ББР се притежава от българската държава, но ББР остава частноправен субект) като необходимо и достатъчно условие, за да не бъде оповестено обстоятелство, което не е валидно осъществено и поради това този неразрешен спор съставлява пречка за развитие на регистърното производство, в което изходът от този спор следва да бъде съобразен.

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:

СПИРА, на основание чл. 536, ал.1, т.1 ГПК вр.чл. 19, ал. 6 ЗТРРЮЛНЦ...регистърното производство по заявление А5, вх. № 202010628030255 за вписване по партидата на ББР..на промени в персоналния състав на Надзорния и Управителния съвет до приключване на спора по подадената пред СГС искова молба, вх. 6510/29.06.2021 г.  


Топ новини

виж още

Актуална тема

Мрежата

виж още