Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Закон и ред
  3. Спецпрокуратурата с отворено писмо до правосъдния министър и правна комисия в НС

Закон и ред

Спецпрокуратурата с отворено писмо до правосъдния министър и правна комисия в НС

Спецпрокуратурата с отворено писмо до правосъдния министър и правна комисия в НС - Tribune.bg
Снимка:

Административният ръководител на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова изразява желание и готовност представители на Специализираната прокуратура да вземат участие в обществените консултации в процеса по изработване на проект на нормативен акт относно предложения за законодателни изменения и допълнения на Закона за съдебната власт, Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс, както и в обсъжданията по приемането на законопроектите. Ето какво гласи отвореното писмо, което тя е изпратила до народните представители в Комисията по конституционни и правни въпроси и до министъра на правосъдието:

ДО

КОМИСИЯТА ПО

          КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ

          В 47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

          УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО,

 

Съгласно разпоредбата на чл. 411а от Наказателно-процесулния кодекс на Република България от 01.01.2012 г. законодателят възлага на Специализираната прокуратура борбата с най-тежката престъпност – престъпленията против Републиката; организираната престъпност; тежки престъпления, извършени от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група и корупционни престъпления, извършени от длъжностни лица, заемащи висша публична длъжност.

В качеството ми на административен ръководител на Специализираната прокуратура, на основание чл. 140, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт, имам задължението да изготвя ежегоден доклад за дейността на Специализираната прокуратура. В тази връзка всяка година се извършва анализ на следователската, прокурорската и съдебната практика по делата, които са от компетентността на Специализираната прокуратура. Именно с оглед реализирането на тази функция осъществявам непрекъснат анализ на нормативната уредба, съдебната практика по наказателни дела и на проблемите, възникващи в хода на разследването и правоприлагането.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 26 от Закона за нормативните актове изразявам желание и готовност представители на Специализираната прокуратура да вземат участие в обществените консултации в процеса по изработване на проект на нормативен акт относно предложения за законодателни изменения и допълнения на Закона за съдебната власт, Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс, както и в обсъжданията по приемането на законопроектите.

Смятам, че Специализираната прокуратура ще допринесе за спазване на принципите при изработването на законопроекти за изменение и допълнение на ЗСВ, НПК и НК, а именно на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Специализираната прокуратура ще даде гледната точна на практикуващите юристи в областта на наказателното право и процес и ще допринесе за изработването на качествено законодателство в тази област.    


Последвайте ни в Google News

 

Топ новини виж още

Хороскоп

Анкети

Правилно ли е решението за отпускане на великденски добавки за най-бедните пенсионери?
Покажи резултати Скрий резултати