Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Мнения
  3. Анна Стойкова, ГЕРБ: Столична община е първата, предоставяща достъпност на глухите и сляпо-глухите хора

Мнения

Анна Стойкова, ГЕРБ: Столична община е първата, предоставяща достъпност на глухите и сляпо-глухите хора

Анна Стойкова, ГЕРБ: Столична община е първата, предоставяща достъпност на глухите и сляпо-глухите хора - Tribune.bg

Анна Стойкова е общински съветник от ГЕРБ-СДС, по образование инженер-химик. Като общински съветник има три мандата. Стойкова е Заместник-председате на комисията по опазане на околната среда, земеделие и гори, член на тази по устройство на територията, архитектура и жилищна политика, както и член на комисията за децата, младежда и спорта.  

Г- жо Стойкова,първата рубрика, насочена към глухи и сляпо-глухи хора е вече факт! Разкажети ни малко повече.

Столичната община е първата с реализирана Рубрика за глухи и сляпо- глухи граждани в следствие на  пилотните дейности, които се изпълняват по Решениие на Столичен общински съвет(СОС).

Тя е обозначена с разпознаваем за глухите хора знак, намиращ се в горния десен ъгъл на електронния портал на Столична община. 

Същата съдържа информация в три направления на СО - социални дейности, транспорт и спорт, представена чрез видеа на български жестов език(БЖЕ).

Рубриката ще бъде поетапно надграждана с информация във всички направления на СО и при необходимост своевременно актуализирана. 

Надявам се, че ще бъдем максимално полезни за хората от глухата общност в нашия град.

Разбира се ще разчитаме на обратна връзка от тях чрез организациите на и за глухите хора за да разширяваме Рубриката съобразно техните потребности.

Има ли много организации в София, които се занимават с теми, свързани с глухата общност?

През месец март 2021г. осъществих първата среща в СО с представители на две такива организации, на която присъства и г-а Фандъкова.Тогава разбрах, че на територията на София работят над двайсет такива организации, част от които са работили активно при приемане на Закона за българския жестов език( ЗБЖЕ) в Народното събрание(НС).

В рамките на два- три месеца успях да се срещна с представители на повечето от тях, при които срещи начертахме основните стъпки за прилагане на ЗБЖЕ в СО.Така започна всичко и аз поех координацията по темата.

Анна СтойковаАнна Стойкова

Какво означава да приложите Закона за българския жестов език в Столична община?

Припомням, че наскоро в СОС приехме План за действие относно прилагане на  ЗБЖЕ и до края на годината ще имаме достъпност при административното обслужване в СО на глухи и сляпо- глухи граждани.Това е една от основните цели на този закон.

Плана за действие се изготви на база на Мерки и дейности, приети в Консултативния съвет(КС), на който бях председател и в който участваха представители на всички заинтересовани страни- столична администрация,районни кметове, общински съветници и четирима глухи консултанти, избрани на конкурсен принцип.

Именно глухите консултанти са нашия гарант, че взехме правилни и адекватни решения.Работата в КС беше много интензивна и ползотворна, като междувременно провеждахме и допълнителни работни срещи с по- голямо присъствие на представители на глухата общност с цел да ги запознаваме с текущата ни работа.

Хубавото е, че получавахме голяма подкрепа и съдействие от всички тях и изградихме чудесни партньорски взаимоотношения.

Какви са основните дейности чрез които СО ще осигури достъпност на глухите и сляпо- глухи граждани?

Обобщените мерки и дейности, които приехме в КС и които ще се изпълнят в Плана за действие са в три направления:

- обслужване на място на глухите и сляпо- глухи граждани чрез тристранна онлай връзка между глухия потребител, администратора на гише и жестов преводач.

За целта във всяко звено на СО ще има технически обезпечено и разпознаваемо за глухите хора гише, обозначено със специален знак.

-осъществяване на осведомителни обучения относно живота, културата и идентичността на глухите хора, насочена към столичната администрация с цел по- доброто им обслужване.

-достъпност на електронния портал на СО, създавайки Рубрика с видеа на български жестов език(БЖЕ), садържащи информация по направления.

Закона за българския жестов език е приет на 26.01.2021г. от 44-то Народно събрание и според него до края на 2022г. всички институции на национално и местно ниво трябва да подсигурят достъпност при административното обслужване на глухи и сляпо-глухи лица.

За мен като общински съветник бе огромна чест и отговорност да координирам темата по прилагане на ЗБЖЕ в СО и тя се превърна в моя лична кауза!

Какво следва от тук нататък?

Столичната община вече работи по изпълнение на Плана за действие относно прилагане на ЗБЖЕ.

Междувременно подготвяме две интересни събития в партньорство с НПО-а за и на глухите хора по случай Международната седмица на глухите хора, която тази година започва на 19-и септември.

Плануваме да проведем Кръгла маса, на която да поканим представители на местната власт на няколко по- големи града, за да предадем нашия опит и да спомогнем за осъществяването на достъпност за глухите хора и по другите общини, както и фото-изложба, с която да представим достъпността, която СО осигурява за глухата общност изпълнявайки закона.Във фотоизложбата ще бъдат представени и проекти на организациите, свързани с БЖЕ.Тя ще бъде на разположение на гражданите по време на Международната седмица на глухите хора на 28-те пана в Градската градина( пред Народния театър).

Изключително удовлетворение за мен е да координирам процес, свързан с прилагането на един нов закон, касаещ общност, която има право да участва пълноценно и равнопоставено в живота на нашия град.

В процеса на тази координация намерих изключителни хора, представители на глухата общност, които могат да разчитат на моята подкрепа и за в бъдеще.


Последвайте ни в Google News

 

Топ новини виж още

Хороскоп

Анкети

Правилно ли е решението за отпускане на великденски добавки за най-бедните пенсионери?
Покажи резултати Скрий резултати