Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English Меню
  1. Начало
  2. Общество
  3. Държавата ще плаща здравните осигуровки на бежанците от Украйна

Общество

Държавата ще плаща здравните осигуровки на бежанците от Украйна

Държавата ще плаща здравните осигуровки на бежанците от Украйна - Tribune.bg
Снимка:

Министерският съвет прие Постановление за здравно осигуряване на лицата със статут на временна закрила, българските граждани и лицата с двойно българско и чуждо гражданство, които пристигат от Украйна.

Във връзка с обстоятелствата, породени от военния конфликт на територията на Украйна, изискващи незабавни действия за осигуряване на медицинска помощ на нуждаещите се лица, пристигащи на територията на Република България, както и предвид приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Обн., ДВ., бр. 32 от 2022 г.), приоритет е оказването на навременна и всеобхватна медицинска помощ на всички лица със статут на временна закрила.

Постановлението урежда по ясен и целесъобразен начин здравното осигуряване на посочените лица и гарантира достъпа им до медицинска помощ наравно с българските граждани.

Предвижда се за украинските лица здравноосигурителните права да възникват от датата на предоставянето на временна закрила.

Предлага се и здравноосигурителната вноска да е за сметка на държавния бюджет, като за лицата с временна закрила до 18-годишна възраст и на възраст на и над 63 г. за жените и на и над 65 г. за мъжете - за срока на временната закрила, освен ако не подлежат на здравно осигуряване на друго основание по чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, а за лицата на възраст на и над 18 г. и под 63 г. за жените и под 65 г. за мъжете - за срок 90 дни от датата на предоставянето на временна закрила.  


Топ новини

виж още