Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Общество
  3. Прокурист влиза в „Пирогов“ заради задължения на болницата

Общество

Прокурист влиза в „Пирогов“ заради задължения на болницата

Прокурист влиза в Пирогов заради задължения на болницата - Tribune.bg
Снимка:

Просрочените задължения на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, натрупани към 31 март тази година, надхвърлят 16 млн. лева. В края на миналата година финансовият резултат на лечебното заведение е загуба в размер на 24,5 млн. лева. Дружеството е декапитализирано преди повече от пет години – като в края на финансовата 2017 година е отчетена отрицателна стойност на собствения капитал.

Въпреки това, в продължение на години не са предприети адекватни действия и болницата продължава да задлъжнява. За финансовите 2017 г., 2018 г. и 2019 г. дружеството отчита текущи загуби – съответно: -3 416 хил. лв., -1 194 хил. лв. и -108 хил. лв., съобщиха от Министерство на здравеопазването.

Лошото финансово управление през годините и големият размер натрупани загуби възпрепятстват лечебното заведение да акумулира финансов ресурс, за да модернизира клиниките - някои, от които единствени в страната.

Независимо че през последните две финансови години (2020 г. и 2021 г.) УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ отчита текущи печалби, средствата не са достатъчни за покриване на загубите, натрупани през годините на лошо управление.

За финансовите 2020 г. и 2021 г. просрочените задължения към доставчици на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ също са в обезпокоителни размери – над 9 млн. лв., съответно 9 189 хил. лв. и 9 701 хил. лв.

По представените от лечебното заведение данни към 31 март 2022 г. е налице текуща загуба в размер на - 2 907 хил. лв., като размерът на просрочията достига 16 450 хил. лв.

Към днешна дата, за да стабилизира дружеството, ръководството на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, съвместно с МЗ, предприе спешни краткосрочни и дългосрочни мерки. С цел подобряване на финансовата дисциплина в лечебното заведение ще бъде назначен прокурист, който да преразгледа всички договори и да представи оздравителен план. Една от основните задачи на прокуриста ще бъде да предоговори дълговете на болницата с кредиторите, както и да оптимизира приходите и разходите на болницата. Осигуряването на допълнителни средства, необходими за модернизация на клиниките и за кадрово обезпечаване на болницата, също са сред основните задачи на прокуриста. 

 


Последвайте ни в Google News

 

Топ новини виж още

Хороскоп

Анкети

Има ли поле за сформиране на правителство?
Покажи резултати Скрий резултати