Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. Депутатите приеха актуализацията на бюджета

Парите

Депутатите приеха актуализацията на бюджета

Депутатите приеха актуализацията на бюджета - Tribune.bg
Снимка:

Депутатите приеха актуализацията на бюджета. В него са заложени  компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията, помощ за работещите родители и нов по-висок таван на държавния дълг.

Единодушно беше прието предложението на Делян Добрев (ГЕРБ-СДС) с редакции от вносителя и от "Продължаваме Промяната" за подкрепа на бизнеса. Приетите текстове предвиждат "Фонд "Сигурност на електроенергийната система" да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 250 лв./MWh за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г. Не се изплаща компенсация за клиенти с цени под базовата цена от 250 лв/MWh. На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, се изплаща компенсация в намален размер, така че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 250 лв./MWh.

Депутатите решиха още публичните предприятия от сектор енергетика със 100 на сто държавно участие в капитала да внасят целеви вноски във "Фонд "Сигурност на електроенергийната система", които да се използват за покриване на разходите по съответния член от Закона за енергетика, пише БТА. Предвижда се размерът на целевите вноски да се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката, при отчитане на пълната себестойност на произведената електрическа енергия и необходимите средства за изпълнение на инвестиции и ремонти. Целевите вноски се внасят в срок, определен в решението на Министерския съвет, с което се определят и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане.

Парламентът увеличи и размера на данъчните облекчения за деца. При ползване на данъчното облекчение за деца по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г. сумата, която се приспада от годишните данъчни основи, се увеличава от 4500 на 6000 лева за едно ненавършило пълнолетие дете; за две деца - от 9000 лв. на 12 000 лв.; за три и повече - от 13 500 на 18 000 лв. Увеличава се и данъчното облекчение на деца с увреждания от 9000 лв. на 12 000 лв. годишно. Въвежда се и възможност за авансово ползване за 2022 г. на двете данъчни облекчения. Мярката ще струва на бюджета 230 млн. лева за тази година.

С влизане в сила на измененията в Закона за държавния бюджет се погасяват задълженията на бенефициентите - общини и бюджетни организации, за възстановяване на недължимо платени, надплатени, неправомерно получени или неправомерно усвоени от тях суми по договорите за безвъзмездна финансова помощ, финансирани със средства по оперативните програми за програмния период 2007 - 2013 г. Управляващите органи на оперативните програми служебно отписват вземанията си за тези суми, решиха още депутатите.

С преходните и заключителни разпоредби на актуализацията на държавния бюджет бяха коригирани и приетите във вторник промени в бюджета на Националната здравноосигурителна каса, заради допуснати грешки и неточности, свързани с допълнително отпуснатите 14 млн. лева за лечение на деца.

 

БГНЕСБГНЕС

„Бюджетът се прие. Парламентът прояви необходимата доза отговорност в тази тежка обстановка“, заяви вицепремиерът и финансов министър в оставка Асен Василев. Според него „бюджетът е трудно изпълним, но изпълним“.

„Заложиха се много антикризисни мерки и за домакинствата, и за бизнеса, и за пенсионерите. Силно се надявам този бюджет да помогне на всички българи да посрещнем кризите и тези турбулентни времена малко по-спокойно“, каза Василев.

Той отхвърли възможността за нова актуализация до края на годината.

На въпрос дали ще бъде изплатено увеличението на пенсиите още през юли, той каза: „Пенсиите бяха изчислени от НОИ по проекта на правителството, който проект беше приет. Би следвало да могат да бъдат изплатени нормално в началото на юли“.

                                                                                                  


Топ новини виж още
Актуална тема
Анкети
Искате ли връщане на хартиената бюлетина?
Покажи резултати Скрий резултати