Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English Меню
  1. Начало
  2. Парите
  3. ДКК ще освободи четирима членове на управителния орган на ВМЗ Сопот

Парите

ДКК ще освободи четирима членове на управителния орган на ВМЗ Сопот

ДКК ще освободи четирима членове на управителния орган на ВМЗ Сопот - Tribune.bg
Снимка:

Държавна консолидационна компания ще освободи четирима членове на управителния орган на ВМЗ Сопот. Решението е взето от Съвета на директорите според критерий №6 от Закона за публичните предприятия, а именно „тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения“.

Във връзка с решението, ДКК открива процедура за четирима нови членове в Съвета на директорите на ВМЗ (един независим и трима представители на държавата).

„В резултат на проверка, назначена от ДКК ЕАД и препоръки от принципала ни министър Кирил Петков, установихме, че членове на Съвета на директорите на ВМЗ системно не изпълняват служебните си задължения. Липсва доверие, колегиалност и единомислие в работата на ръководния екип. Открихме създадено напрежение сред работещите във ВМЗ, което е довело до забавяне, възпрепятстване и затрудняване на дейността на ВМЗ“, коментира Рая Каназирева, изпълнителен директор на ДКК.

Припомняме, че в своя публична позиция от 19 август ДКК пояснява:

„В писмо от 18 август 2021 г. ДКК ЕАД запозна министър Петков в подробности с казуса във ВМЗ, като поиска неговата подкрепа за разрешаването му. Ръководството на ДКК ЕАД е уверено, че със съвместни усилия и в резултат на предприетите вече мерки ще бъде постигнато благоприятно развитие според насоките на принципала“.

Съгласно законовите разпоредби, освобождаването на членове от настоящия Съвет на директорите на ВМЗ ще влезе в сила в момента на вписване на новоизбраните в търговския регистър, като дотогава сегашното ръководство продължава да управлява и носи отговорност за дружеството, със съдействието на ДКК ЕАД и с препоръките на министъра на икономиката като негов принципал.

Ръководството на ДКК ЕАД подчертава, че независимо от консултациите с министъра на икономиката в качеството му принципал на холдинга, решението за освобождаване на членове на Съвета на директорите на ВМЗ е взето изцяло на базата на резултатите от направените проверки и в изпълнение на Закона за публичните предприятия. Оценката на независимия Съвет на директорите на ДКК ЕАД за работата на досегашното ръководство на ВМЗ е обективна, като министър Кирил Петков не е оказал политически натиск върху решението на ДКК ЕАД.  


Топ новини

виж още